Finansiering av nye bibliotekbygg

I forbindelse med statsbudsjettet for 2000 ble ordningene for finansiering av bibliotekbygg og bokbusser som ble forvaltet av Statens bibliotektilsyn fjernet. Den ene ordningen gav kommunene 550000 kr i tilskudd til nybygg eller ombygging av biblioteklokaler. Den andre var en tilskuddsordning for kjøp av bokbuss i såkalte distriktsutbyggingskommuner.

I Kulturmeldinga 2002- 2003 ble det lansert en «Ny, desentralisert ordning for tilskot til kulturhus». I meldingen ble det sagt at: «Fylkeskommunane bør stillast nokså fritt i bruken av desse midlane, dvs. at dei statlege føringane vert avgrensa til eit sett av premissar som skal gå fram av det årlege brevet der midlane vert stilte til rådvelde. Midlane bør kunna nyttast både til nybygg og ombygging eller modernisering, men ikkje til ordinært vedlikehald eller drift. Tilskot til bibliotekbussar kan inngå i ordninga. Eit anna vilkår bør vera at tilskotet frå spelemidlane ikkje skal utgjera meir enn tredjedelen av den samla finansieringa av det aktuelle tiltaket».

I 2010 skjedde det på nytt en omlegging av ordningen. Denne omleggingen er bl.a. omtalt i Bibliotekmeldinga: «Departementet viser elles til at forvaltninga av spelemidlane til kulturbygg skal endrast. Frå 2010 vil fylkeskommunane ha hand om alle spelemidlane som skal gå til regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur. Fylkeskommunane kan velje å bruke av desse midlane til investeringar både i bibliotekbygg og bokbuss. Departementet vil utarbeide nye retningsliner for bruken av midlane».

Stortinget fulgte opp dette i komitebehandlingen, der de i sin innstilling slår fast: «Komiteen registrerer med tilfredshet at meldingen i sterk grad vektlegger bibliotekenes rolle som møteplasser og arenaer for læring og kultur. Komiteen merker seg at departementet vil videreutvikle bibliotekene som offentlige møtesteder. Komiteen mener det er viktig at overføringen til fylkeskommunen av forvaltningen av spillemidler til kulturbygg betyr at bibliotek inngår som en del av denne ordningen. Komiteen merker seg at også investeringsstøtte til mobile bibliotektjenester inngår i denne ordningen.»

Samme høst kom det nye retningslinjer fra departementet: «Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift».

Det finnes en ordning for finansiering av bibliotekbygg, den er knyttet til den regionale ordningen for kulturbygg. Det er fylkene selv som bestemmer om bibliotek skal være en del av denne ordningen. Hvert fylke har opprettet kontaktperson for kulturbyggordningen
og de vil kunne svare på hvordan ordningen praktiseres i det enkelte fylke.

Bokmerk permalenken.

3 kommentarer til Finansiering av nye bibliotekbygg

 1. Trond Minken sier:

  Takker for orientering. Jeg forstår det du skriver og siterer slik at investeringsmidler til mobile bibliotektjenester forsvant med de nye retningslinjene fra departementet høsten 2010. Finnes heller ingen andre statlige midler til mobile bibliotektjenester, bortsett fra de samiske?

 2. Svein Arne Tinnesand sier:

  Hei, nei jeg mener at det ikke trenger å tolkes slik. Da regjeringen i forbindelse med Kulturmeldingen i 2003 la opp til denne ordningen var det nettopp bokbussene som var bakgrunnen for dette. Dette ble også understreket på nytt av Stortinget i forbindelse med bibliotekmeldinga i 2009. Det departementet sier i sin tolkning er at det er fylkene selv som avgjør om bibliotek og bokbusser skal være med i ordningen. På det området har fylkene ulik praksis. Som du selv antyder finnes det ikke andre statlige ordninger for finansiering av bokbusskjøp.

 3. Tord Høivik sier:

  Hallo i luken …

  Beklager å mase, men jeg stilte, på vegne av Samstat, et saklig og godt begrunnet spørsmål om bibliotekstatistikken for over en måned siden:
  Kommentar

  Jeg har alltid rost NBs blogg og viljen til dialog, men nå blir jeg faktisk litt oppgitt.

  (For å sikre at denne kommentaren blir synlig, har jeg sendt den til den nyeste posten, selv om det blir off-topic)

  MVH Plinius

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>