E-bøker til bibliotek

Diskusjonen rundt e-boka og bibliotekene ble igjen aktualisert da forleggere og forfattere lanserte den norske ”bokspotify” 19. mars.

Nasjonalbiblioteket har utredet status for bibliotek og e-bøker: Statusnotat e-bøker februar 2012
Vi er fortsatt på et stadium hvor vi høster erfaringer fra tidligere og pågående forsøk. Vi håper at dette statusnotatet kan være utgangspunktet til diskusjon og debatt rundt temaet.

Les Dagbladets oppslag om bokspotify her.
Debatten mellom NBF og forlagene på NRK finner du her:
Den nye rapporten fra forleggerforeningen (19. mars) Digitale veier til leserne
Rapport
fra Danmark om danskenes digitale bibliotek

Bokmerk permalenken.

2 kommentarer til E-bøker til bibliotek

 1. Odd Letnes, Bok og Bibliotek sier:

  Takk for et informasjonsrikt statusnotat om e-bøker og bibliotek. I disse overgangstider er det et skrikende behov for faktabasert dokumentasjon.

  Hele den litterære institusjonen er inne i en tid som er mer usikker enn noen gang. Det er selvsagt e-boka som er urokråka i den tidligere stabile og Gutenberg-baserte bokbransjen og biblioteksektoren. Papirbøker var greie å forholde seg til for forfattere, forlag, bokhandlere og bibliotek. Politikerne har vært vennlig innstilt og godtatt ønsker og krav om en rekke økonomiske støtteordninger. Vi har hatt en åndsverkslov som regulerer det hele på en logisk måte. Men nå – eller riktigere ”etter hvert” – kommer e-boka og snur opp ned på mye av det gamle.

  Nasjonalbiblioteket offentliggjorde sitt notat her på NB blogg! 22. mars 2012. To dager tidligere holdt Den norske forleggerforening et seminar på Litteraturhuset hvor foreningen la fram sine visjoner om framtiden i rapporten ”Digitale veier til leserne”. Også denne rapporten er et viktig bidrag til den videre diskusjonen om e-bøker. Men det er mildt sagt svært pussig at rapporten ikke nevner bibliotek med ett ord. Rapporten legger kun an bransjeinterne perspektiver, er veldig prisfokusert og opptatt av at det må etableres en boklov som sikrer forlagene retten til å bestemme salgsprisen på bøker.

  Neste utgave av Bok og Bibliotek setter fokus på ”e-bøker, bibliotek og forlag”. Det er ikke i vår makt å konkludere om økonomi eller argumentere for teknologi X framfor teknologi Y. Men vi har gjort en spørreundersøkelse blant alle landets biblioteksjefer og de forlagene som er med i Forleggerforeningen. Her kommer det fram mange interessante meninger. Alt vil bli presentert i Bok og Bibliotek nr 2/2012 og på bokogbibliotek.no oppunder påske. Vi vil likevel her peke på ett resultat fra undersøkelsen blant biblioteksjefene:

  - Utlån av e-bøker kommer i tillegg til bibliotekets øvrige tjenester. Det kommer imidlertid ikke på tale for biblioteksjefene å bryte med prinsippet om at bruk av biblioteket skal være gratis. Bare 3 prosent av biblioteksjefene er villige til å innføre brukerbetaling for e-bøker. 78 prosent ønsker seg en ny statlig støtteordning for utlån av e-bøker, mens 19 prosent regner med e-lån må finansieres ved å omprioritere innenfor dagens budsjetter.

  Altså: 78 prosent ønsker at staten skal gripe inn.

  Dette siste punktet faller sammen med pkt. 6.6. i NBs e-boknotat:

  (…)”mange ønsker at Nasjonalbiblioteket skal ta et utvidet ansvar. Nasjonale avtaler eller lisenser, teknisk infrastruktur og felles løsninger for formidling er de områdene som er mest nevnt.”

  Her ligger det kanskje en politisk kampsak det bør legges trykk bak i årene som kommer – til tross for at det bryter med dagens prinsipp om at bibliotekene er kommunens ansvar?

 2. Svein Arne Tinnesand sier:

  De siste dagene har det versert en “nyhet” i en rekke aviser om at Nasjonalbiblioteket starter utlån av E-bøker. Bl.a. i aftenposten den 8.4. http://www.aftenposten.no/kultur/Nasjonalbiblioteket-Amed-utlan-av-e-boker-6800910.html
  Leser en mer enn til overskriften vil en se at det her er snakk om at Nasjonalbiblioteket deltar i Kulturrådets forsøk med utlån av E-bøker innenfor innkjøpsordningen.dette forsøket er omtalt i vårt statusnotat.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>