Diskusjon rundt bibliotekutvikling

Det har de siste dagene gått en diskusjon på ulike sosiale medier om bibliotekutvikling. Det har blant annet vært utrykt bekymring for at økningen på årets statsbudsjett til Nasjonalbiblioteket skal gå til «stål og betong» i Mo i Rana. Det er ikke riktig, bortsett fra generelt tillegg på ramma til Nasjonalbiblioteket, er økningen øremerket en økning av utviklingsmidler blant annet for å utvikle Den kulturelle nistepakka. Fra 2009 til årets budsjett er det skjedd en fordobling i utviklingsmidlene til bibliotekene.

Regjeringen lanserte i desember i fjor en stortingsmelding om kulturell integrering der et av tiltakene var Den kulturelle nistepakka. Folkebibliotekene blir betraktet som et lavterskeltilbud med et profesjonelt innhold og blir derfor en naturlig arena for utvikling av dette tilbudet. Dette er en tillitserklæring til bibliotekene og et grunnlag for videreutvikling av tjenestene.

Det er kommet kritikk av kvaliteten på Bokhylla.no. Når den nye versjonen lanseres med 100 000 tilgjengelige titler på nett i morgen (torsdag den 11/10) vil tjenesten framstå i en helt ny drakt.

Bokmerk permalenken.

12 kommentarer til Diskusjon rundt bibliotekutvikling

 1. Ragnhild Taraldset sier:

  Det var fint som det var, men nå er det blitt helt håpløst. Det er ikke morsomt mer.

 2. Sigrun Ask sier:

  Der må jeg nesten si noe, for jeg ble egentlig veldig positivt overrasket når jeg gikk inn her første gangen. Synes grensesnittet er blitt skikkelig lekkert. Der synes jeg utviklerne heller fortjener skryt altså!

  Tror dette stedet blir brukt. Det folk savner er å kunne laste ned nyere bøker. (Kanskje bokhandlerne hadde fått god reklame herfra, om de våget å lansere nye bøker her, med utlånsmulighet).

  Det er ok å kunne velge mellom html og flash. Ser for meg ut som at kvaliteten på boksidene har bedret seg? Det gamle er fortsatt uskarpt, men finner eksempler på god gjengivelse.

  Det er søk i fulltekst. Det er en utfordring.
  Sist jeg søkte på kanarifugler, kom Bjørnson høyt opp på lista. Denne gangen kommer en bok om stuefugler. Ser ut for at det er gjort arbeid med relevanssjekk. Riktig nok kommer “Alfabetisk emneordregister til Deweys desimalklassifikasjon” litt lenger nede, hm? Har maskinen hukommelse? Men ok, de har selvsagt oppslagsord kanarifugler.

  En snedig rød pil på trefflista gir deg sidetallene der ordet står. Dette er bra! Men min pc kutter interessant informasjon i bunnen av boksen bare. Klarer å få opp mer tekst med litt anstrengelser, men her er det noe.

  Flott med avgrensingsmulighetene som er pr i dag, og de er veldig pent og enkelt framstilt. (applaus for layouten)
  Men hva med emneinnganger, og emneavgrensingsmuligheter. Støtter alle bestrebelser i den retning.

  .. Mulig at publikum forstår avansert søk. Ja, hvorfor ikke gi dem noe å putle med. Det gjør det litt mer spennende. Og bra at man får se søket i “klartekst”, øverst, når man ser trefflista.
  Men man burde ikke angitt “not” som – (minus), heller bruke NOT.

  Alt i alt tenker jeg at dette er en veldig fin sak. Tiltalende og morsom å surfe rundt i synes jeg.

  Kunne jo også med fordel vært koblet til Bokelskere. Og om det legges inn muligheter for gruppering på emne + en oppskrift på å lage en widget a la det de har i Library Thing … så reklamerer vi gjerne mere for Bokhylla.

 3. Torbjørn Igelkjøn sier:

  Eg ser framleis ikkje nokon søketekst i trefflista, og er svært skuffa over dette. Dette vert nesten som om Google, Yahoo osv. berre viste nokre ikon i staden for utdrag frå teksten på heimesidene. Eg tykkjer det er merkeleg om dette berre rammar meg. Eg brukar IE8 på WinXP, men har også prøvd Opera utan at det var noko hjelp i. Lurer forresten på om de som ser tekstutdraget også ser dette for bøker som ikkje er digitalt tilgjengelege, slik det var før? Lurer på om nokon kan poste eit skjermbilete av trefflista med søketekst slik den skal sjå ut?

  Elles har eg merka meg at tenesta har ein del “barnesjukdomar”, f. eks. ser ein berre ein del av avissidene om ein går inn på Firda Folkeblad, og det er ikkje mogeleg å laste ned denne avisa som .pdf. Eg har sendt e-post til Stig Bang der eg forklarar dette nærmare.

  • Sigrun Ask sier:

   … Når jeg klikker på avansert søk ser jeg at jeg hadde en automatisk forhåndsinnstilling på “Digitalt tilgjengelig”. Om jeg endrer dette til “alt”, så får jeg ikke opp tekstboksene med klipp fra fullteksten som jeg fikk først … Men jeg får vite at i boka “Barn og unge – dagens kanarifugler?” er det 6 sider med treff på kanarifugler…

   Litt å putle med i avansert søk altså, ja ;-
   Sigrun

   • Torbjørn Igelkjøn sier:

    Takk for opplysninga. Det som ofte er eit problem er at eit ord kan bety fleire ting. Dersom eg søkjer på f.eks. etternamnet Sletteland er det lite hjelp i om ein får greie på kor mange sider i boka som inneheld ordet. For å vite om det er etternamnet ein får treff på må ein vite samanhengen. OCR-teksten i den tidlegare søkemotoren var mogeleg å få fram for alle typar bøker/aviser, og var ei god løysing som eg håpar blir gjeninnført.

 4. Torbjørn Igelkjøn sier:

  For ordens skuld nemner eg at eg også har teke problema opp her.

  • Stig Bang sier:

   Først om aviser der bare deler av sidene vises, jeg ser for eksempel at det gjelder for Firda: en del av avissamlinga digitaliseres av andre fra mikrofilm. Vi har i den seinere tid oppdaga at en del av filene vi har fått tilbake mangler et nivå i skanninga, og dermed blir visninga korrupt. Dette har vi klaga på til leverandøren, og vi vil få nye filer. Ettersom skanninga foregår et helt annet sted i verden, vil sikkert dette ta tid.
   Så til OCR-tekst: Alle avisene (og bøkene) som skannes nå, blir OCR- og strukturbehandla. Det er forutsetninga for at søk i fritekst skal være mulig. Det søkes også i bøker og aviser som ikke er alment tilgjengelig, og treffene vises i trefflista. Dersom du ønsker å se disse treffene også, kan du endre filteret øverst til høyre i trefflista fra “Digitalt tilgjengelig” til “Alt”. De tre første sidene der det er treff på søkeordet, vises som “snippets”, der søkeordet er gula ut i den konteksten der det står. Det er altså ingen funksjonell forskjell fra tidligere versjon, men visninga er annerledes. Jeg har prøvd å finne ut hvorfor du ikke ser disse tekstblokkene. Prøv dette:
   Når du har søkt etter noe og valgt “Aviser”:
   Velg “Listevisning” i venstremargen på trefflista. Da legger avisene seg over hverandre. Flytt muspeikeren ut til høyre fra treffet. Da dukker det opp ei rød dobbeltpil. Hvis du legger peikeren på pila, kommer metadata for avisa du ser på opp, sammen med de tre snippetene som altså viser treffene på søkeordet i de tre første sidene der det forekommer.

 5. Torbjørn Igelkjøn sier:

  Hei, og takk for svar.

  Eg fann nettopp ut at eg får fram snippetane ved å endre zoomnivået i Internet Explorer til 50%, men då vert dette så lite at det ikkje er lesbart. Ved vanleg zoom hamnar snippetane utanfor skjermen.

  Eg ynskjer meg ei løysing der brukaren (f. eks. ute i margen til venstre) kan velje mellom to variantar av trefflista. Ein variant med OCR, og den andre varianten ei fungerande liste med snippets. Då skulle dei fleste vere fornøgde.

  Det du seier om at ein får opp snippetar med bilete og søkjetekst også for materiale som ikkje er digitalt tilgjengeleg stemmer ikkje.

  Sjå også tråden eg lenka til lenger oppe, frå Brukarforum på Digitalarkivet.

  Mvh.
  Torbjørn Igelkjøn

 6. Vidar Flesland sier:

  Vil bare støtte Torbjørn Igelkjøns forslag om å ha OCR som visningsalternativ. Snippetene er så små at de i praksis ikke kan brukes til noe.
  mvh
  Vidar Flesland

 7. Ola Eiksund sier:

  Det er vanskelig å vite hvor dette innlegget skal postes på NB-bloggen, men jeg gjør altså et forsøk under overskriften “Bibliotekutvikling”:
  Enger-utvalget har lagt fram ”Kulturmeldingen 2014”. Utredningen slår fast at bibliotekene har vært ” systematisk underfinansiert og nedprioritert” siden 2005. Utvalget mener utviklingen er bekymringsvekkende og at det er behov for å styrke ”den kulturelle grunnmuren”.
  Utvalget peker på to strategiske hovedutfordringer:
  1. Den åpenbare og systematiske underfinansieringen
  2. Behov for tilpasning til og utvikling av ny digital infrastruktur
  Utvalget er etter min mening overraskende klar både i analyser og forslag når de peker på behov for innsats for en strategisk bibliotekutvikling som inkluderer en ”betydelig økning av ressursinnsatsen til folkebibliotekene både fra stat og kommune”. Utvalgets påpeking av uklar rolle- og arbeidsdeling mellom nasjonalbiblioteket, fylkesbibliotekene og folkebibliotekene er kanskje også noe overraskende, ikke minst sett i lys av det bare er kort tid siden bibliotekutredningen tok for seg blant annet dette. Utvalget peker konkret på at fylkesbibliotekene bør få en utvidet rolle i forvaltningen av utviklingsmidler til folkebibliotekene.
  Utvalget peker også på at ambisjonsnivået når det gjelder utvikling av digital infrastruktur og e-bokutlånstilbud er for lavt. Helt konkret sier utvalget at Kulturdepartementet og NB må sikre fortgang og bidra til utvikling av tekniske løsninger for hele bibliotekfeltet, inkludert forhandlinger om rettighetsavklaringer, og mener videre at det vil være naturlig at NB samarbeider med KS for å få til en slik utvikling.

  Utvalgets sterke fokus på behovet for ressurser er en utfordring til mange aktører og ulike nivåer. Men når det gjelder Enger-utvalgets klare forventninger til bl.a. NB så vil jeg veldig gjerne vite hvordan NB vurderer disse:
  • Hva mener NB om forslaget der fylkesbibliotekene får en utvidet rolle i fordelingen av utviklingsmidlene som fram til nå har vært NB’s ansvar? Hva mener NB er konsekvensene av et slikt forslag?
  • Utvalget vil også ha fortgang i arbeidet med e-bokutlånstilbud, og det pekes konkret både på NB og på hvilke aktører NB bør søke samarbeid med. Hva mener NB om dette forslaget?

  Mvh Ola Eiksund, Arendal bibliotek

  • Svein Arne Tinnesand sier:

   Jeg har startet en ny tråd om Engerutvalget og NB. Vi har ikke åpnet noen generell mulighet for å starte debatter på NB-blogg. Det er likevel fullt mulig å sende innlegg til oss, så kan vi sette det inn på bloggen som toppinnlegg.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>