Bibliotekstatistikken

Nasjonalbiblioteket har som en av sine oppgaver å samle inn og publisere bibliotekstatistikk, fra Nasjonalbibliotekets side er det et mål at vi skal kunne presentere aktuell og kvalitetssikret statistikk fra bibliotekene. Statistikkrapporteringen medfører et relativt stort arbeid for det enkelte bibliotek, det er derfor forståelig at Nasjonalbibliotekets statistikkinnsamling vekker debatt. Nasjonalbiblioteket ønsker en slik debatt velkommen og vil også selv etterhvert komme med forslag til endringer i statistikken slik at den blir enklere å arbeide med for bibliotekene og mer anvendelig i  bibliotekenes utviklingsarbeid.

Les om årets statistikkinnsamling på våre nettsider: http://www.nb.no/bibliotekstatistikk

Bokmerk permalenken.

14 kommentarer til Bibliotekstatistikken

 1. Tord Høivik sier:

  All statistikk bør utvikles i nært samspill med de primære brukerne.

  Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk legger vekt på at statistikken for folke- og skolebibliotek først og fremst bør betraktes som en informasjonstjeneste – med bibliotekene og andre interesserte som målgruppe – ikke som en rapporteringsplikt fra kommunene til staten.

  Utvalget kom med femten godt begrunnede forslag til tiltak og forbedringer sommeren 2007:

  * http://samstat.wordpress.com/about/forslagene/

  Samstat støtter skolebibliotekenes ønsker om en anvendbar statistikk. Hanne Brunborgs synspunkter på statistikk for kombinasjonsbibliotek er høyst relevante, se

  * http://samstat.wordpress.com/2012/02/23/st-2012-sju-ar-uten-svar/

  Samstats vurdering av ABM-utviklings forslag til indikatorer i februar 2010 ble støttet av NBF.

  De siste innleggene om statistikk på biblioteknorge viser til åpenbare mangler og svakheter ved dagens system. Problemene har vært tatt opp en rekke ganger tidligere. Samstat håper derfor på et nærmere faglig samarbeid med Nasjonalbiblioteket om utviklingen av norsk bibliotekstatistikk.

  Mvh

  Tord Høivik
  faglig konsulent (Samstat) / sekretær for Statistics and Evaluation Section (IFLA)

  Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk består av NBF sentralt, Bibliotekarforbundet, Fagforbundet, Forskerforbundets bibliotekarforening FBF, Fylkesbiblioteksjefskollegiet, Kulturforbundet og tre av NBFs spesialgrupper: Skole, SFP og SIKT

 2. Petter von Krogh sier:

  Honnør til Nasjonalbiblioteket hva respons på e-postlista “Biblioteknorge.no”-innlegg angår! Men dersom svarene kun publiseres på NB’s egen blogg ender vi opp med to separate arenaer for spørsmål og svar med påfølgende separate responser og kommentarer.

  Jeg veit det har vært drøftet mange ganger tidligere i bibliotekmiljøet at det trengs en bedre løsning enn e-postlista à la et forum eller lignende, men at ingen har villet ta på seg ansvaret for å opprette og følge opp et slikt.

  Ettersom NB nå likevel har tatt steget ut av e-postlista og inn i et åpnere bloggformat, hvorfor ikke gjøre dette fullt og helt og endelig få på plass en digital fellesarena som kan overta den tross alt nokså lukkede e-postlistas funksjon? Det ville fått fart på dialogen med alle som er opptatt av bibliotekutvikling!

 3. Kari Cotton sier:

  Jeg håper at NB begynner arbeidet med endringsforslagene i nærmeste fremtid (mens årets rapportering enda er ‘fersk’), slik at dette er på plass innen januar 2013. Jeg håper også at de tar med seg innspillene som har kommet på BibliotekNorge-listen. Det er synd at flinke folk bruker masse tid, adrenalin og blodtrykk på de samme problemstillingene hvert år. Statistikk er et fantastisk verktøy, men dessverre ikke bedre enn kvaliteten på rådataene.

 4. Unni Knutsen sier:

  I den trykte publikasjonen (Statistikk for arkiv, bibliotek og museum) var det i tillegg til tabellene også veldig gode tekstlige oversikter over hovedtrekk i statistikken. Det fantes i tillegg et vell av informative diagrammer. Her kunne man lett få innsikt i hvordan bibliotekene endret seg over tid enten det gjaldt antall besøk eller antall bibliotekenheter. Dette var gull verdt for alle som søker å få en statistisk oversikt over bibliotekenes utvikling!

  Jeg kan ikke se at dette er viderført i statistikken for 2010. Her finner jeg bare tabellene.

  Hvorfor er denne endringen kommet?

 5. Svein Arne Tinnesand sier:

  Nasjonalbiblioteket vil gjerne at bibliotekstatistikken skal fungere godt for bibliotekene og andre. Vi vil derfor ta med oss innspillene som kommer her i det videre arbeidet med å forbedre statistikken. Det er absolutt vår hensikt og publisere både tall og kommentarer på en måte som bidrar til at statistikken kan bli brukt.

 6. Bernt Lage Breivoll sier:

  Nasjonalbiblioteket har gjort de komplette rådataene for skolebibliotek fra 2009-statistikken tilgjengelig på nettet. Vil det samme bli gjort med rådataene for 2010 og 2011? Hva med rådataene fra tidligere år?

 7. Svein Arne Tinnesand sier:

  Nasjonalbiblioteket vil gjerne publisere rådata slik at andre kan ta i bruk tallene vi samler inn. Vi må finne fram til en god måte å gjøre dette på. Når det gjelder tidligere års tall så må det rett og slett vurderes hvor mye arbeid det medfører å publisere disse med tanke på om vi vil prioritere dette.

 8. Jørn Helge B. Dahl sier:

  Jeg har et tips: Datahotellet til data.norge.no (DIFI) er en utmerket tjeneste der rådata lastes opp og publiseres i en rekke maskinlesbare (og menneskelesbare for de som orker) form.

 9. Svein Arne Tinnesand sier:

  Nasjonalbiblioteket har fått spørsmål om når vi vil offentliggjøre tallene for bibliotekstatistikken 2011. Deler av folkebibliotekstatistikken vil bli publisert i KOSTRA-systemet 15. juni. Vi tar sikte på å publisere tall for folkebibliotekene i siste halvdel av juni.

 10. Tilbaketråkk: ST 58/12: Kvalitetssikret statistikk « Samstat

 11. Ingeborg Rygh Hjorthen sier:

  Feil i lenke til statistikk
  Hei,
  Det har sneket seg en feil inn i lenkene til bibliotekstatistikkene fra denne siden: http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek
  Lenkene har en overflødig “:84″, og fører ikke frem. Fant ikke noe sted å melde fra om feilen på sidene, derfor denne tilbakemeldingen her. Håper noen kan fikse det, i mellomtiden kommer man seg inn ved å gå inn og fjerne :84 i lenkene.

 12. Hei. Har Nasjonalbiblioteket kommet fram til et svar på spørsmålet om å tilgjengeliggjøre rådata av bibliotekstatistikken fra årene etter 2009? Det er umulig å jobbe effektivt med statistikken (les: bruke den til noe) om det kun tilgjengeliggjøres i .pdf-filer slik som nå..

  Jeg skal nå bruke tallmaterialet fra statistikken og teste ut de nasjonale indikatorene for folkebibliotek for å forsøke å sette dem inn i sammenheng i et prosjekt her ved Buskerud fylkesbibliotek

  Utfordringen min ligger i at jeg ikke skal teste indikatorene for et enkeltbibliotek eller for et avgrenset geografisk område. Jeg trenger å kunne arbeide med alt tallmaterialet. Jeg trenger å kunne lete etter høyeste/laveste tall, addere utvalgte tall for å finne gj. snitt. mm. Jeg trenger kort sagt rådata tilgjengeliggjort i et filformat jeg kan arbeide med. Etter å ha lest bloggposten om statistikk på NB! Blogg får jeg inntrykk av at toget er gått for å oppnå dette, noe i som fall er særdeles paradoksalt.

  Nå virker det som at når noen endelig vil bruke indikatorene, har NB umuliggjort det fordi dere slutter å publisere grunnlagsmaterialet i form av rådata.

 13. Svein Arne Tinnesand sier:

  Hei. Nasjonalbiblioteket vil tilgjengeliggjøre rådata av bibliotekstatistikken etter 2009. Målsetningen er å gjøre dette på en smidigere måte enn regnearkene vi publiserte for 2009-statistikken. For at tallene skal bli tilgjengelig så raskt som mulig, vil vi legge ut regneark av denne typen inntil vi finner en bedre måte å gjøre dataene tilgjengelig på. Vi begynner med 2011 og vurderer hvor langt bakover i tid vi skal prioritere å publisere rådata. Vi vil også kunne sende over dette på regneark om det er spørsmål etter noe spesielt.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>