Best når det gjelder?

Nasjonalbiblioteket gjennomførte denne våren en brukerundersøkelser.  Målgruppene for brukerundersøkelsene var:

 • Brukere som benytter seg av Nasjonalbibliotekets tjenester på nett
 • Forskerne
 • Personer som oppsøker Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo
 • Bibliotekene i Norge

Comte analysebyrå gjennomførte undersøkelsen og stod for analysen av svarene. Spesielt spennende var undersøkelsen rettet mot bibliotekene. Ansvaret for bibliotekutvikling er et relativt nytt område for Nasjonalbiblioteket og vi er opptatt av om bibliotekene opplever å få de tjenestene som er definert i vårt mandat.

Vi vet at mange bibliotekledere utrykker tilfredshet med Nasjonalbiblioteket. Det hører vi når vi er ute på besøk og det så vi da «Bok og Bibliotek» hadde runder med spørsmål til folkebiblioteksjefer og til direktører ved universitetsbibliotekene. Svarene fra biblioteklederne er mer nyanserte, men like fullt positive. Vår egen undersøkelse med 400 anonyme svar fra fag- og folkebibliotek fra hele landet bekrefter inntrykket fra disse intervjuene. Bibliotekene er stort sett fornøyd med de tjenestene og det arbeidet Nasjonalbiblioteket utfører for dem. At depotbiblioteket og tilbudet om utstillingsplakater får en massiv prosentoppslutning er ikke egnet til forbauselse. Det er også gledelig at avistjenesten får høy score. Når det gjelder utviklingsmidlene viser svarene at søkerne er fornøyd med veiledningen og søknadsprosessen. 26 % av de spurte er misfornøyde med kunnskapsoverføringen fra gjennomførte prosjekt. Det er en utfordring Nasjonalbiblioteket tar alvorlig. Utviklingsprosjektene skal ikke bare være til nytte for det enkelte bibliotek. En del av målsettingen er at kunnskapen fra prosjektene deles. Dette er en oppgave som ligger til hvert enkelt prosjekt, men også en oppgave for Nasjonalbiblioteket som står ansvarlig for tildelingen av utviklingsmidlene. Dette vil vi arbeide for fullt med i tiden framover.

Les mer om saken og se delrapporter her.

 

Bokmerk permalenken.

En kommentar til Best når det gjelder?

 1. Tord Høivik sier:

  Nasjonalbiblioteket leverer viktige tjenester til bibliotekene.

  NB er opptatt av tjenestenes kvalitet og har nylig gjennomført en spørreundersøkelse – blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

  Undersøkelsen er en del av et større prosjekt, hvor det overordnede målet er å gi NB en indikasjon på egen tjenestekvalitet. Det bør NB ha takk og ros for.

  Statistikken skiller seg ut

  Rapporten poengterer at

  NBs mandat er å være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som institusjoner i biblioteksektoren kan benytte seg av. Tilbakemeldingene viser at majoriteten av bibliotekene (75 prosent) har hatt kontakt med NB for informasjon og veiledning.
  Men en viktig tjeneste skiller seg ut. Det er NBs rolle som kompetanse- og ressurssenter for norsk bibliotekstatistikk. Det er faktisk slik at

  Statistikk er den vanligste grunnen for kontakt. 36 prosent av bibliotekene har vært i kontakt med NB angående dette.

  På dette området er misnøyen stor. Bare tjue prosent av de som har vært i kontakt angående statistikk er “svært fornøyde”.

  Rapporten fanger ikke dette opp. I konklusjonen (s. 12) heter det tvert i mot:

  Statistikk er den vanligste grunnen for kontakt. Det er også en høy grad av tilfredshet med denne kontakten.

  Forsinkelser

  Problemet er åpenbart. Etter at NB overtok ansvaret fra ABM-utvikling, har statistikken – spesielt for folke- og skolebibliotek – blitt publisert langt senere enn vanlig. Folkebibliotekstatistikken for 2012 er fortsattt ikke offentlig. Bare tabellen for mobile bibliotek finnes på nettet.

  I februar i fjor lovet NB å komme med forslag til endringer i statistikken slik at den blir enklere å arbeide med for bibliotekene og mer anvendelig i bibliotekenes utviklingsarbeid. Hittil har ingen ting skjedd.

  Det mest presserende er å få adgang til hele statistikken i programmerbar form, slik at vi faktisk kan bearbeide tallene uten å måtte skrive dem inn på nytt (!).

  Etter atten måneder må det være lov å be om en rask leveringsdato. NB har jo ingen problemer med å sette leveringsfrister for bibliotekene …

  ***

  Se også rapporten fra Samstats møte med NB i fjor høst:

  ST 1/13: Bedre statistikk gir bedre bibliotek

  ***

  Også publisert på Samstats blogg

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>