Forfatterarkiv: Vigdis Moe Skarstein

Nettby og Nasjonalbiblioteket

I 2010 ble Norges største nettsamfunn, Nettby,  lagt ned. VG, som eier nettsamfunnet, er pålagt av Datatilsynet å slette sidene.  Men, VG ønsker å gi profilsidene til Nasjonalbiblioteket for bevaring. Nasjonalbiblioteket anser nettbymaterialet som et viktig vitnemål i forhold til … Les videre

Skriv en kommentar

Arbeidsgruppe for revidering av skjema for statistikkinnhenting: fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket har oppnevnt en arbeidsgruppe med følgende mandat: Med utgangspunkt i dagens skjema for innhenting av statistiske data fra fag- og forskningsbibliotekene og med bakgrunn i aktiviteter,  tjenester og oppgaver i fagbibliotekene, skal arbeidsgruppen komme frem til et revidert skjema … Les videre

3 kommentarer

Stabsdirektør i Nasjonalbiblioteket

Vi har registret at Nasjonalbibliotekets utlysning av stillingen som ”Stabsdirektør med ansvar for bibliotekutvikling i Nasjonalbiblioteket” blir debattert på biblioteknorge-lista, og ser det er behov for å rydde opp i en misforståelse. Det har ikke vært en lukket prosess. Utlysningen … Les videre

5 kommentarer

Innkjøpsordning for dataspill og film

Det er kommet spørsmål angående  innkjøpsordningene for dataspill og film. Nasjonalbiblioteket har fått i oppdrag å utrede eventuelle løsninger for å få dette til. Fristen for dette arbeidet er 1. desember. Når det gjelder film vet vi ikke mer enn … Les videre

5 kommentarer

Open linked data

På årets møte mellom europeiske nasjonalbibliotekarer i København forrige uke, ble en enige om stå for prinsippet om ”Open linked data”. Dette har vært en diskusjon de siste årene i flere nasjonalbibliotek i Europa ettersom flere har inntekter av å … Les videre

Skriv en kommentar

Statsbudsjett 2012

Statsbudsjettet for 2012 ble presentert i dag kl 10. Sett i lys av at det i år er bebudet et stramt budsjett er det all grunn til å være fornøyd med 2012-budsjettet Nasjonalbiblioteket har fått et budsjett som baserer seg … Les videre

Skriv en kommentar

Vil fjernlån av e-bøker true det lokale biblioteket?

Det etterlyses en utdyping av hvordan vi skal finne løsninger for formidling og finansiering av e-bøker i bibliotek og hvilke konsekvenser det vil få for organisering av bibliotek generelt og fjernlån i særdeleshet. Det ligger i sakens natur at det … Les videre

1 kommentar

Varme hilsener og sympatierklæringer

Kolleger fra hele verden sender varme hilsener og sympatierklæringer i forbindelse med det forferdelige som har skjedd på Utøya og i Regjeringskvartalet. Hver dag kommer det hilsener både som brev og på min e-mail. Både til oss i Nasjonalbiblioteket og … Les videre

1 kommentar

Vil du bidra til å lage utstilling i Nasjonalbiblioteket?

Nasjonalbiblioteket inviterer hele landets befolkning til å stemme på sine favorittobjekter i bibliotekets samling. De objektene som får flest stemmer blir vist i utstillingen Nasjonens hukommelse i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo fra 24. august. Nasjonalbibliotekets samling, eller nasjonens hukommelse, spenner … Les videre

Skriv en kommentar

Bibliotek i bevegelse.

De siste dagene har det  vært en debatt i mange kanaler som stiller spørsmål: hva skal biblioteket være? Det har vært tema under Litteraturdagene på Lillehammer hvor bl.a. kulturministeren deltok og Vetle Lid larsen hadde en kronikk i Aftenposten. Det … Les videre

8 kommentarer