Forfatterarkiv: Vigdis Moe Skarstein

Nasjonalbibliotekets ramme økt med 14.8 millioner

I forslag til Statsbudsjett for 2014 er Nasjonalbibliotekets ramme økt med 14.8 millioner. Også i 2014 foreslås det en økning i Nasjonalbibliotekets budsjettramme. Økningene er kommet på de områdene Nasjonalbiblioteket har bedt om. Utviklingsmidler for oppfølgingen av målsettingen om å … Les videre

Skriv en kommentar

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet?

Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket og e-bøker Nasjonalbiblioteket – mange har spurt om hva vår rolle skal/bør være. Senest i en forventning … Les videre

Skriv en kommentar

Diskusjon rundt bibliotekutvikling

Det har de siste dagene gått en diskusjon på ulike sosiale medier om bibliotekutvikling. Det har blant annet vært utrykt bekymring for at økningen på årets statsbudsjett til Nasjonalbiblioteket skal gå til «stål og betong» i Mo i Rana. Det … Les videre

12 kommentarer

Norsk litteratur fra hele det 20. århundre på nett

Nasjonalbiblioteket og Kopinor inngikk 28. august en avtale som gir Nasjonalbiblioteket rett til å legge ut alle norske publiserte bøker til og med år 2000 på nett. Allerede fra månedskiftet september/oktober kan det søkes i 100.000 titler.  Deretter vil det … Les videre

16 kommentarer

Pressehistorie ut til folkebibliotekene

Vi har blitt gjort kjent med at Mediebedriftenes landsforening vil sørge for at alle landets folkebibliotek får et sett av bokverket : Norsk presses historie  i 4 bind. I forbindelse med dette ønsker mediebedriftene et samarbeid om arrangementer m.v. om … Les videre

2 kommentarer

E-bøker til bibliotek

Diskusjonen rundt e-boka og bibliotekene ble igjen aktualisert da forleggere og forfattere lanserte den norske ”bokspotify” 19. mars. Nasjonalbiblioteket har utredet status for bibliotek og e-bøker: Statusnotat e-bøker februar 2012 Vi er fortsatt på et stadium hvor vi høster erfaringer … Les videre

2 kommentarer

Åpning av Egner-året!

Nasjonalbiblioteket koordinerer feiringen av Thorbjørn Egner i 2012. Dette året er det 100 år siden han ble født, og Egner 2012 åpnes med pressekonferanse i dag 31. januar. Feiringen er et samarbeid mellom Dyreparken i Kristiansand, Cappelen Damm, Riksteatret, Egmont/Grappa, … Les videre

1 kommentar

13,7 millioner delt ut til bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket har nå tildelt utviklingsmidler til bibliotekene for 2012. 13.7 millioner kr er delt ut til 58 prosjekter. Det var gledelig mange gode søknader. Vi tror at de prosjektene som nå settes i gang vil gi verdifulle erfaringer på flere … Les videre

1 kommentar

Positive tall for bokhylla.no

Norges største digitale bokhylle, bokhylla.no, er i bruk og den er populær. 48 tusen titler er tilgjengelig.  Antall nye bøker i bokhylla har naturlig nok flatet ut. Nasjonalbiblioteket er ferdig med digitaliseringen av de bøkene som inngår i avtalen med … Les videre

8 kommentarer

Restriksjoner på utlån

Nasjonalbiblioteket  er nylig blitt kjent med at enkelte folkebibliotek har restriksjoner på utlån til personer uten fast bopel. Det er kommunenes ansvar å fastsette reglement, men Nasjonalbiblioteket ser på dette som en betenkelig praksis og vil ta kontakt med de bibliotek … Les videre

1 kommentar