Forfatterarkiv: Svein Arne Tinnesand

Nasjonalbibliotekets digitale satsing

I en omtale av det danske prosjektet «Bibliotekernes NetGuide» avlegger Anders Ericson på sin blogg også Nasjonalbiblioteket en visitt. Innlegget om den danske nettportalen innledes med følgende setning: Mens Nasjonalbiblioteket legger ned digitale nasjonale bibliotektjenester i Norge, tenker danskene helt … Les videre

36 kommentarer

Useriøst i Bibliotekforum

I en artikkel i Bibliotekforum på nettet kommer nettsidens redaktør Anders Ericson med følgende påstand: Og nesten alle prosjekt av en viss størrelse må holde seg inne med Nasjonalbiblioteket og dermed også med NBs nære samarbeidspartnere på rettighetshaversida. I et … Les videre

2 kommentarer

Nasjonalbiblioteket og felles biblioteklogo

I løpet av de siste ukene har det vært en debatt om en felles biblioteklogo for alle landets bibliotek bl.a. i Bok og bibliotek, Morgenbladet og Aftenposten. Saken har også vært fulgt opp med en rekke innlegg på biblioteklista. Bakgrunnen … Les videre

1 kommentar

Tilgang til data fra Nasjonalbiblioteket

På lik linje med annen offentlig virksomhet er det Nasjonalbibliotekets politikk å gjøre  rådata vi produserer tilgjengelig. Biblioteksøk og Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek er tilgjengelig via tjenestegrensesnitt basert på OpenSearch. På adressene nedenfor vil dere finne informasjon om hvordan tjenesten kan … Les videre

10 kommentarer

Bibliotekstatistikken

Nasjonalbiblioteket har som en av sine oppgaver å samle inn og publisere bibliotekstatistikk, fra Nasjonalbibliotekets side er det et mål at vi skal kunne presentere aktuell og kvalitetssikret statistikk fra bibliotekene. Statistikkrapporteringen medfører et relativt stort arbeid for det enkelte … Les videre

14 kommentarer

Evaluering av Biblioteksvar

Nasjonalbiblioteket mottatt evalueringsrapporten om Biblioteksvar utarbeidet av Deichmanske bibliotek. Etter vårt syn er det ingen tvil om at driften av Biblioteksvar har gitt mange erfaringer når det gjelder en slik tjeneste.  Rapportens konklusjon er likevel at tjenesten har kommet til … Les videre

8 kommentarer

Fjernlån

Nasjonalbiblioteket følger med stor interesse den debatten som nå pågår om fjernlån. Vi vil i tiden framover ha samtaler om dette med ulike bibliotek med tanke på hva Nasjonalbiblioteket kan bidra med for å bedre tilgangen til bibliotekenes materiale.

5 kommentarer