Forfatterarkiv: Svein Arne Tinnesand

Gjennomgng av folkebibliotekstatistikk

Nasjonalbiblioteket har som en av sine oppgaver å samle inn og publisere bibliotekstatistikk for folkebibliotekene i Norge.  Målet er å presentere aktuell, relevant og kvalitetssikret statistikk.Folkebibliotekene har i de senere årene fått nye aktiviteter, oppgaver og tjenester. Det er derfor … Les videre

3 kommentarer

Finansiering av nye bibliotekbygg

I forbindelse med statsbudsjettet for 2000 ble ordningene for finansiering av bibliotekbygg og bokbusser som ble forvaltet av Statens bibliotektilsyn fjernet. Den ene ordningen gav kommunene 550000 kr i tilskudd til nybygg eller ombygging av biblioteklokaler. Den andre var en … Les videre

3 kommentarer

Les for livet!

Denne uka går den første søknadsfristen ut for å søke penger på Kulturdepartementets leselysstrategi. Det gjelder for organisasjoner som vil være med å realisere denne strategien. For bibliotek er søknadsfristen 1. oktober. Ikke bare hos oss i Norge, men også … Les videre

1 kommentar

Bibliotheca Nova

Hvert år gjennomføres over 100 utviklingsprosjekt i norske bibliotek og en rekke fagrelaterte konferanser som er støttet av Nasjonalbiblioteket. Dette er en del av statlige strategien for å utvikle bibliotekene og styrke kompetansen i sektoren. Innsatsområdene har de siste årene … Les videre

2 kommentarer

Best når det gjelder?

Nasjonalbiblioteket gjennomførte denne våren en brukerundersøkelser.  Målgruppene for brukerundersøkelsene var: Brukere som benytter seg av Nasjonalbibliotekets tjenester på nett Forskerne Personer som oppsøker Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo Bibliotekene i Norge Comte analysebyrå gjennomførte undersøkelsen og stod for analysen av svarene. … Les videre

1 kommentar

Ny biblioteklov gir mer ansvar til kommunene

På en av de siste møtedagene før ferien ble framlegget om endringer i bibliotekloven behandlet i Stortinget. Både Familie- og kulturkomiteens innstilling og Stortingets behandling var i tråd med lovframlegget fra regjeringen.  Behandlingen av bibliotekloven viste i likhet med behandlingen … Les videre

Skriv en kommentar

Hvordan kan vi utvikle bibliotekene?

1.oktober er fristen for å søke utviklings- og prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Alle norske fag- og folkebibliotek kan søke. Dersom det ikke blir store endringer på statsbudsjettet fra i fjor, vil det kunne bli tildelt omlag 20 millioner kroner til bibliotekutvikling … Les videre

Skriv en kommentar

Nasjonalbiblioteket og den nordiske spilldagen

Da Nasjonalbiblioteket etter spilldag 2010 overlot dette til Nordic game day, var det ut fra en forståelse av at koordinering av dette burde være på nordisk nivå. Dette ser også ut til å ha fungert, i med at det ble … Les videre

1 kommentar

Digital kompetanse i bibliotekene

Regjeringen har lagt fram Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge, IKT for vekst og verdiskaping. I denne meldingen vises det blant annet til biblioteket som læringsarena for digital kompetanse. Det vises også til heftet “Dataopplæring i biblioteket” som … Les videre

3 kommentarer

Engerutvalget og NB

Enger-utvalgets utredning er bestilt og avgitt til Kulturministeren og kulturdepartementet og det vil være de som tar stilling til de politiske forslagene i utredningen. Nasjonalbiblioteket er høringsinstans på linje med flere og vil nok være spesielt opptatt av dette ettersom … Les videre

1 kommentar