Forfatterarkiv: admin

Om datalagringsdirektivet og åpne trådløse nett i bibliotek

På bakgrunn av flere meldinger på biblioteknorge-listen og enkelte konkrete henvendelser har Nasjonalbiblioteket gjort nærmere undersøkelser omkring bibliotekenes fremtidige adgang til å tilby åpne trådløse nett etter implementeringen av datalagringsdirektivet i 2012. Problemstillingen handler først og fremst om hvorvidt et … Les videre

1 kommentar

Utlån av dataspill

Det har  i det siste kommet en del innlegg som har omhandlet utlån av dataspill bibliotek. Nasjonalbiblioteket velger her å komme med et innspill for å klargjøre den juridiske situasjonen rundt dette.  Åndsverkloven § 19 sier blant annet at der … Les videre

1 kommentar

Minimumsareal for bibliotek

Etter ein diskusjon på biblioteknorge-lista sist fredag har vi fått førespurnad om å utarbeide nye retningsliner for bibliotekareale, og oppmoding om å publisere dei gamle retningslinene for fag- og forskingsbibliotek som var på høyring i 1999.Når det gjeld normer for … Les videre

5 kommentarer

Ønskebok

Vi ser at folk er i stuss over at det står 700 000 på lista over bevilgede midler til Ønskebok. Summen står der fordi det er satt av inntil 700 000 til avvikling og evaluering. Det er ikke en bevilgning til en … Les videre

3 kommentarer