Arbeidsgruppe for revidering av skjema for statistikkinnhenting: fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket har oppnevnt en arbeidsgruppe med følgende mandat:

Med utgangspunkt i dagens skjema for innhenting av statistiske data fra fag- og forskningsbibliotekene og med bakgrunn i aktiviteter,  tjenester og oppgaver i fagbibliotekene, skal arbeidsgruppen komme frem til et revidert skjema for innhenting av fag- og forskningsbibliotekstatistikken.

Nødvendige definisjoner skal diskuteres og utformes.

Et revidert statistikkskjema skal utformes og tilpasses dagens og morgendagens aktiviteter, oppgaver og tjenester i fag- og forskningsbibliotekene slik at de innsamlede data kan brukes effektivt og aktivt i styring og synliggjøring av bibliotekene. Arbeidet skal i størst mulig grad tilpasses internasjonal statistikkinnhenting og standarder (”ISO 2789: International Library Statistics” er under revidering, arbeidet avsluttes høsten 2011). Nordisk praksis på området skal tillegges spesiell vekt.

Arbeidsgruppen skal avslutte sitt arbeid innen utgangen av 2012. Første møte var i september 2011.

Arbeidsgruppens medlemmer:

Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI, Biblioteket

Mona Henriksen, Universitetetsbiblioteket i Stavanger

Ove Sundby, Oslo universitetssykehus, Medisisnk bibliotek

Liv Taule/ Øyvind Henriksen, Statistisk Sentralbyrå

Rigmor Sjøvoll/Erlend Ra, Nasjonalbiblioteket

Arbeidet blir ledet av Torill Redse, Nasjonalbiblioteket

Arbeidsgruppen har hatt ett møte.

Eventuelle spørsmål/kommentarer kan rettes til Torill Redse (torill.redse@nb.no)

Bokmerk permalenken.

3 kommentarer til Arbeidsgruppe for revidering av skjema for statistikkinnhenting: fag- og forskningsbibliotek

  1. Tilbaketråkk: ST 58/12: Kvalitetssikret statistikk « Samstat

  2. Tilbaketråkk: ST 59/12: Ny statistikk for fagbibliotek « Samstat

  3. Tilbaketråkk: ST 60/12: Statistikken er et språk « Samstat

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>