Daglig arkiv: 26. mars 2013

Digital kompetanse i bibliotekene

Regjeringen har lagt fram Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge, IKT for vekst og verdiskaping. I denne meldingen vises det blant annet til biblioteket som læringsarena for digital kompetanse. Det vises også til heftet “Dataopplæring i biblioteket” som … Les videre

3 kommentarer