Månedlig arkiv: mars 2013

Digital kompetanse i bibliotekene

Regjeringen har lagt fram Meld. St. 23 (2012–2013) Digital agenda for Norge, IKT for vekst og verdiskaping. I denne meldingen vises det blant annet til biblioteket som læringsarena for digital kompetanse. Det vises også til heftet “Dataopplæring i biblioteket” som … Les videre

3 kommentarer

Engerutvalget og NB

Enger-utvalgets utredning er bestilt og avgitt til Kulturministeren og kulturdepartementet og det vil være de som tar stilling til de politiske forslagene i utredningen. Nasjonalbiblioteket er høringsinstans på linje med flere og vil nok være spesielt opptatt av dette ettersom … Les videre

1 kommentar

Nasjonalbibliotekets digitale satsing

I en omtale av det danske prosjektet «Bibliotekernes NetGuide» avlegger Anders Ericson på sin blogg også Nasjonalbiblioteket en visitt. Innlegget om den danske nettportalen innledes med følgende setning: Mens Nasjonalbiblioteket legger ned digitale nasjonale bibliotektjenester i Norge, tenker danskene helt … Les videre

36 kommentarer