Rom for Dannelse
24okt/110

En digital agenda for Sverige

Digital agenda

"Torsdagen den 6. oktober lanserade it- och energiminister Anna-Karin Hatt en ammanhållande strategi för it-politiken. Strategin går under namnet It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och syftar till att samla alla pågående aktiviteter för att ta till vara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag." Se: http://www.regeringen.se/sb/d/14375

Kampanjen Digidel 2013 er et av tiltakene som omtales i strategien.

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer ennå.


Legg igjen en kommentar

(required)

Ingen trackbacks ennå.