Rom for Dannelse
13mai/111

Med blikket mot framtiden

Grundtvig (Foto: Hilde Søraas Grønhovd)

Nasjonalbibliotekets representant i Rom for dannelse – Rum för bildning har deltatt på årskonferansen til Voksenopplæringsforbundet, hovedpartner i prosjektet. Målet var å få innblikk i aktuelle utfordringer for studieforbundene generelt og voksenopplæringen generelt og relatere disse utfordringene til bibliotekenes utfordringer.

Hva har denne utflukten tilført prosjektet av erfaringer?

 • Konferansen ble innledet med et spennnende foredrag av idéhistoriker og høgskolelektor Per Inge Båtnes, Danning til medborgarskap 1814-2014. Båtnes pekte bl.a. på spenningen mellom etnos (tilhørighet basert på felles historie, språk, religion) og demos (tilhørighet basert på felles rettigheter innenfor et geografisk avgrenset område) og behovet for et nytt dannelsesprogram. Kan Medborgerskolen 2014 bli et felles prosjekt mellom bibliotek og studieforbund?
 • Mye av konferansen ble brukt til framtidstenkning (foresight-metodikk). Det synes klart at både bibliotek og voksenopplæring vil bli utfordret av mange av de samme ytre drivkreftene i årene framover. Kanskje kan studieforbundene la seg inspirere av Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert strategiprosess?
 • I København besøkte vi Dansk Folkeopplysnings Samråd. DSF har en tydelig bevissthet om bibliotekene som aktør i voksenopplæringen, dels som en konkurrent, men i økende grad som en interessant partner, jf. konferansen Rum for uformel læring.
 • Konferansen ble avsluttet med en diskusjon om framtidsutsiktene for studieforbundene. Mange av utfordingene er sammenfallende med bibliotekenes utfordinger:
  - hvordan bli mer synlig
  - hvordan konsentrere seg om en kjernevirksomhet og ikke gape over for mye
  - hvordan forholde seg til politikere som ikke kjenner virksomheten godt nok
  - hvordan profilere grunnverdier og egenart som for noen kan framstå som umoderne
Kommentarer (1) Trackbacks (0)
 1. Absolutt! Medborgerskolen 2014 er neste skritt på samarbeidsveien mellom biblioteks- og studieforbundssektoren i Norge. Medborgerskolen 2014 vil være et godt bidrag til Grunnlovsjubileet. Hvem blir med?


Legg igjen en kommentar

(required)

Ingen trackbacks ennå.