Rom for Dannelse
2mai/110

Godt eksempel nr. 11: Samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek i Tromsø

Tromsø bibliotek og byarkiv

Høsten 2007 inngikk Tromsø bibliotek og byarkiv et spennende samarbeid med Voksenopplæringa i Tromsø kommune med grunnlag i prosjektmidler fra ABM–utvikling. Konstruktiv og utradisjonell tenking rundt begreper som integrering, inkludering, biblioteket som møteplass og læringsarena var viktige deler i arbeidet. I prosjektet har voksenopplæringa og biblioteket sett innvandrere og flyktninger som ressurspersoner og fått til gjensidig kompetanseutveksling over profesjonsgrenser. Prosjektperioden var ett år, men forsatt er det slik at den kommunale voksenopplæringa finansierer en 100 %-stilling der 50 % av tiden brukes på biblioteket.

Artikkel om det multukulturelle  bibliotek i Tromsø i tidsskriftet Bibliotekforum

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer ennå.


Legg igjen en kommentar

(required)

Ingen trackbacks ennå.