Rom for Dannelse
29apr/110

IT-formidler.dk

IT-formidler

Nettsiden It-formidler.dk er opprettet for å støtte og inspirere de mange it-underviserne i Danmark. På nettsiden har de mulighet for å dele erfaringer, produsere undervisningsmateriale og hente undervisningsmoduler til egne undervisningsforløp.

Nettstedet er en del av prosjektet Lær mere og drives av IT- og Telestyrelsen.

Nylig ble det utgitt en informasjonsbrosjyre beregnet på små og mellomstore virksomheter, som profilerer både bibliotek og opplysningsforbund som IT-undervisere.

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer ennå.


Legg igjen en kommentar

(required)

Ingen trackbacks ennå.