Rom for Dannelse
4apr/110

Godt eksempel nr. 7: Lær mere om it-netværket

Lær mere om IT

Lær mere om it-nettverket, som drives av den danske IT- og Telestyrelsen, består av organisasjoner som alle på hver sin måte arbeider for å styrke den danske befolkningens it-ferdigheter.

Målet med Lær mere om it er å løfte befolkningens it-ferdigheter ved å gjøre tilbudet av it-kurs mer fokusert, sammenhengende og utbredt til flere, så alle borgere kan klare seg i et stadig mer digitalisert samfunn.

Medlemmer av Lær mere om it-nettverket: AOF Danmark, Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Borgerservice Danmark, Danmarks Bibliotekforening, Dansk IT, Dansk Metal, FOF, Foreningen Nydansker, IT- og Telestyrelsen, KL, NETOP, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen.

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer ennå.


Legg igjen en kommentar

(required)

Ingen trackbacks ennå.