Rom for Dannelse
2feb/110

Fylkesbibliotek og samarbeid tema i Tromsø

Rom for dannelse - Rum för bildning ble for første gang presentert eksternt på Den tiende nordiske fylkesbibliotekkonferansen i Tromsø 26. januar.

Konferansen handlet først og fremst om fylkesbibliotekene og deres rolle og samarbeid, men programmet besto også av foredrag om faglige prosjekter. Flere av disse handlet om samarbeid bibliotek og voksenopplæring.

  • Petter von Krogh fra Buskerud fylkesbibliotek snakket om deres delatakelse i prosjektet Digital kompetanseheving i biblioteket (DIGIKOMBI).
  • Ann Wiklund orienterte om status for IKT-lyftet, som hun er nasjonal samordner for.
  • Sidsel Bech Pedersen fra Hovedbiblioteket i Århus fortalte om prosjektet Ud av boksen!, som handler om innovative partnerskap.

Troms fylkeskommune var vertskap for konferansen og fylkeskultursjef Ellen Østgård passet på å nevne Nord-Troms studiesenter, som ikke er ett sted, men desentralisert til folkebibliotekene i de seks samarbeidskommunene.

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer ennå.


Legg igjen en kommentar

(required)

Ingen trackbacks ennå.