Rom for Dannelse
9mai/120

Studieforbundenes dannelsesprosjekt

Vofo

VOFOs årskonferanse 2012 foregår i Drammen 10.-11. mai og, etter inspirasjon av det nordiske prosjekt har arrangørene valgt temaet dannelse. Som utgangspunkt for konferansen stiller VOFO spørsmålene:

"Dersom dannelse er frihet, ansvar og myndighet, evnen til kritisk refleksjon og selvstendig tenkning basert på opplysning, hvis den nye dannelsesreisen foregår på Internett, verdens største bibliotek, hvem skal organisere kunnskapsdannelsen, læringsrommene, de flerkulturelle møtene gjennom både fysiske og virtuelle grupper? Og hva med den digitale dannelsen? Om ikke studieforbundene – hvem da?"

Konferansen vil belyse disse temaene ut fra vinklene ”digital dannelse”, ”folkelig dannelse” og ”fremtidens dannelse”. Til hjelpe får VOFO bl.a. NBs direktør for bibliotekutvikling, Svein Arne Tinnesand og fylkesbiblioteksjef Trond Minken.

7mai/120

Læringsdagene for voksne i uke 42

Læringsdagene

Læringsdagene 2012 går av stabelen i uke 42, 15.-19. okt.

Læringsdagene for voksne er en felles årlig kampanje for å synliggjøre det mangfoldige læringstilbudet for voksne. Kampanjen arrangeres i mange europeiske land og i ulike former. I  Norge arrangeres kampanjen av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) gjenom en uke hver høst i samarbeid med en rekke andre aktører. Mange av arrangementene under Læringsdagene foregår på bibliotekene.

Årets tema er Aktiv læring - aktivt liv! og er inspirert av det europeiske året for aktiv aldring, som i Norge koordineres av Senter for seniorpolitikk.

Se også: Godt eksempel nr. 8: Læringsdagene for voksne og Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

2mai/120

Lesesirkelmetode – en ressursblogg

Lesesirkelmetode - Voksengruppe på bibliotek

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Østfold samarbeider om å holde metodekurs for bibliotekarer, lærere og frivillige. Konseptet kalles dialogisk lesesirkelmetodikk og er en konkret tilnærming til språk- og lesetrening.

I den forbindelse har fylkesbibliotekene laget en blogg som ressurs for alle som jobber med leseopplæring og litteraturformidling for innvandrere.

Tiltaket er støttet med utviklingsmidler av Nasjonalbiblioteket.

Se også Godt eksempel nr. 9: Leseglede for innvandrergrupper.