Rom for Dannelse
30apr/120

Læringslørdag i Danmark 25. august

Læringslørdag

Læringslørdag er en kampanje inspirert av Adult Learners' Week, som finner sted i en rekke land hvert år. I Danmark samarbeider disse fire organisasjoner om å gjøre Læringslørdag landsdekkende: Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, VUC's Lederforening, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 finner sted 25. august med den landsdekkende konkurransen ”Så ka’ du lære det”.

Se også Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

24apr/120

Godt eksempel nr. 29: Læseklubben – Arbejdspladsen som læsearena

Læseklubben Odense

I prosjektet Læseklubben - arbejdspladsen som læsearena samarbeider Odense Centralbibliotek og AOF Odense om kontakt mot virksomheter i Odense som ønsker å gjøre noe ekstra for å fremme medarbeidernes leseevner og trivsel. I leseklubbene presenteres tradisjonelle materialer, men også nye materialtyper som e-bøker, lydbøker og SMS-litteratur. I prosjektet inngår også forskjellige leserelaterte aktiviteter for medarbeiderne - både de som er med i leseklubben og virksomhetenes øvrige medarbeidere.

20apr/120

Godt eksempel nr. 28: Läskraft

Logo Lättläst

Det svenske prosjektet Läskraft handler om å bruke høytlesing for å øke livskvaliteten til demente. Prosjektet er et samarbeid mellom Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan og ulike bibliotek rundt i Sverige.

Prosjektet Läskraft

13apr/120

Scandinavian Libraries Quarterly om livslang læring

SLQ1-2012COVER1-300x213

Den siste utgaven av Scandinavian Libraries Quarterly er en temautgave om livslang læring.  Bladet inneholder bl.a. en artikkel på engelsk om vårt eget prosjekt.

13apr/120

Prosjektbloggen fortsetter

Rom for dannelse

Prosjektet Rom for dannelse/Rum för bildning er avsluttet, men prosjektleder Voksenopplæringsforbundet (VOFO) ønsker at bloggen fortsetter ut mai måned da VOFO avholder sin årskonferanse med besøk på Drammensbiblioteket og med nasjonalbibliotekaren som innleder. Dette ønsket må vi forsøke å etterkomme med flere påfyll om samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring en stund til!