Rom for Dannelse
18jan/120

Eksempelhefte tilgjengelig

Rom for dannelse

Eksempelheftet som er produsert som resultat av prosjektet Rom for dannelse/Rum för bildning er tilgjengelig i pdf-versjon. Heftet omtaler 12 gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring - fire fra hvert av deltakerlandene Norge, Sverige og Danmark.

Rom for dannelse/Rum för bildning - Gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, folkeopplysning og folkbildning

Andre gode eksempler på samarbeid beskrives på denne bloggen. Se kategorien Alle gode eksempler.

18jan/120

Rom for mer dannelse – VOFO oppsummerer

Foto: Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek

Voksenopplæringsforbundet, som har vært prosjektkoordinator for Rom for dannelse, oppsummerer sluttkonferansen på sine nettsider.

Rom for mer dannelse

17jan/120

Godt eksempel nr. 27: Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser

Mångsspråkliga biblioteket

Västra Götalandsregionen i Sverige sluttførte i 2011 prosjektet Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser, som blant annet har sett på hvordan biblioteket kan bidra i livslang læring i et flerkulturelt samfunn. Fra forordet i sluttrapporten:

Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser, har finansierats av Europeiska Socialfonden. Syftet med kompetensutvecklingsprojektet har varit att inspirera till lokalt förändringsarbete genom att förmedla kunskap, metoder och kontakter användbara i ett engagemang för att påverka attityder och verksamhet i bibliotek och närsamhälle. Projektet har pågått från september 2009 till februari 2011 och målgrupp har varit bibliotekspersonal i Västra Götaland. Beprövade metoder har rekommenderats och i flera fall vidareutvecklats under projekttiden. Samverkan har lyfts fram som nyckeln till framgång då det gäller att förverkliga och konkretisera allt tal om biblioteket som mötesplats. Projektet har genomförts i samarbete med en rad institutioner och organisationer. Nätverk har skapats, som förhoppningsvis utvecklas vidare till ömsesidig nytta och glädje."

16jan/120

Vellykket sluttkonferanse

Rom for dannelse - sluttkonferanse

Rom for dannelse/Rum för bildning arrangerte sluttkonferanse i Larvik torsdag og fredag i forrige uke. Programmet inneholdt interessante og tankevekkende innlegg og gode prosjektpresentasjoner.

Petter von Krogh fra Buskerud fylkesbibliotek har vært så vennlig å ta bilder fra konferansen (Flickr). Han har også blogget fra konferansen.

12jan/121

80 deltakere på erfaringskonferanse i Larvik

Farris Bad

Prosjektet Rom for dannelse/Rum för bildning arrangerer i dag og i morgen sluttkonferanse på spa-hotellet Farris Bad i Larvik og har samlet ca. 80 deltakere fra bibliotek, voksenopplæring og andre felt i Norge, Sverige og Danmark. Programmet består av presentasjoner av delprosjekter i de tre landene i tillegg til spennende bidrag fra nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, forskerne og forfatterne Ingrid Atlestam og Ulla Forsén, forfatter Mustafa Can og rådgiverne Bjørg Graven og Lene Guthu fra hhv. Larvik kommune og Vox.

Prosjektleder Sturla Bjerkaker avslutter på fredag med vyer for samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek basert på erfaringer fra prosjektet.

Vel blåst!

6jan/120

Seminar om styrkelse af unge og voksnes læsekompetencer

Kulturstyrelsen

Tidlig i høst arrangerte den danske Styrelsen for Bibliotek og Medier (nå Kulturstyrelsen) et seminar om styrking av unge og voksnes lesekompetanse. Seminaret ga mange ideer til hvordan bibliotek kan arbeide med dette, gjerne i samarbeid med voksenopplæringen: Seminar om unge og voksnes læsekompetencer