Rom for Dannelse
17jun/110

Godt eksempel nr. 17: Skandinaviske Seniorsurf-dager

Seniorsurf-logo i Danmark

I alle de tre skandinaviske landene arrangeres årlige såkalte Seniorsurf-dager.  Arrangementene er noe ulikt organisert fra land til land. I Norge og Sverige er det Seniornett Norge og Seniornet Sweden som er arrangører. I Danmark er dagen er samarbeid mellom Ældremobiliseringen, Ældre Sagen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og IT- og Telestyrelsen. I alle landene er bibliotekene mye brukt som steder for Seniorsurf-arrangementene. Folkbildningen/voksenopplæringen er i mindre grad systematisk med.

Seniorsurf-dag i Norge 29. september 2011 (Seniornett Norge)
Seniorsurf-dag i Danmark 7. oktober 2011 (Styrelsen for Bibliotek og Medier)
Seniorsurf-dag i Sverige 13. oktober 2011 (Seniornet Sweden)

16jun/110

Godt eksempel nr. 16: Folkbildningsnätet

Folkbildningsnätet

Det svenske Folkbildningsnätet er et eksempel på hvordan ressurser fra bibliotekene kan trekkes inn i folkbildningen. Folkbildningsnätet er en digital arena for folkbildningen. Det ledes av en redaksjon med to personer fra Folkbildningsrådet og en bibliotekar.

"Vi samlar pedagogiska resurser för framför allt lärare och cirkelledare inom folkbildningen, men materialet passar många andra, som t ex deltagare i studiecirklar och folkhögskolekurser. Här kan du inom olika ämnesområden hitta pedagogiska länkar, projektredovisningar, studiematerial, artiklar, rapporter, multimedia för folkbildningen. Vi fyller ständigt på materialet."

9jun/110

Godt eksempel nr. 15: Prosjektet Den digitale borger

Kursdeltakere i Larvik 2010

Larvik bibliotek, en av prosjektpartnerne i Rom for dannelse - Rum för bildning, har en artikkel på bibliotekets nettsider om sitt lokale prosjekt Den digitale borger.

Ny på nett - en utfordring

8jun/110

Seminar om styrkelse af unge og voksnes læsekompetencer

BS

30. august 2011 arrangerer den danske Styrelsen for Bibliotek og Medier et seminar om styrking av unge og voksnes lesekompetanse. Seminaret vil inneholde workshops, idéutvikling og innlegg fra praktikere og forskere.

Om bakgrunnen for seminaret: "Folkebibliotekerne fokuserer i mange sammenhænge på befolkningens læsekompetencer og gør især en stor indsats for børn. I forhold til livslang læring synes der dog også at være behov for en større og mere fokuseret indsats over for voksne, idet gruppen af læsesvage danskere er på cirka en million.

Det er et problem i uddannelse og job som det at klare sig som borger og forbruger i hverdagen. Folkebibliotekerne har allerede en række tilbud til den bredt sammensatte gruppe af læsesvage. Udfordringen er at få bredere og mere direkte kontakt med målgruppen og gøre bibliotekets tilbud relevante og attraktive."

1jun/110

Godt eksempel nr. 14: Prosjektet Biblioteken som lärmiljöer

Film från biblioteken i Östergötland

- De behöver inte aktivera oss med allsång och tårta, vi kan aktivera oss själva bara vi får verktygen!

Ingegärd Öhrn, pensjonist i Finspång er en av personene som intervjues i filmen. Den er produsert i prosjektet Biblioteken som lärmiljöer - Nytta & nöje på nätet. Klipp og intervjuer speiler bibliotekets rolle som studiemiljø, som støtte for folkbildning og digital delaktighet gjennom inslag fra Finspång, Kinda, Norrköping, Söderköping og Vadstena.

Se filmen Nytta & nöje på nätet : Röster från biblioteken i Östergötland (12 min) på Youtube.