Rom for Dannelse
29apr/110

Rum for uformel læring

Rum for uformel læring

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd holdt 28. april sammen konferensen Rum for uformel læring i København.

Konferansen satte fokus på hva man kan gjøre nasjonalt, kommunalt og lokalt for å styrke samarbeidet mellom folkeopplysningen og folkebibliotekene og dermed skape bedre uformelle læringstilbud til alle borgere.

Presentasjoner fra konferansen Rum for uformel læring

29apr/110

IT-formidler.dk

IT-formidler

Nettsiden It-formidler.dk er opprettet for å støtte og inspirere de mange it-underviserne i Danmark. På nettsiden har de mulighet for å dele erfaringer, produsere undervisningsmateriale og hente undervisningsmoduler til egne undervisningsforløp.

Nettstedet er en del av prosjektet Lær mere og drives av IT- og Telestyrelsen.

Nylig ble det utgitt en informasjonsbrosjyre beregnet på små og mellomstore virksomheter, som profilerer både bibliotek og opplysningsforbund som IT-undervisere.

27apr/110

Godt eksempel nr. 10: Malmö Lärcentrum

Malmö Lärcentrum

Malmö Lärcentrum er gratis og åpent for alle, og resultat av et samarbeid mellom Stadsbiblioteket og Utbildningsforvaltningen i Malmö. Senteret åpnet i 2010 i stadsbibliotekets lokaler og er tilgjengelig for alle voksne som trenger støtte til livslang læring og personlig utvikling. 

Mer informasjon om Malmö Lärcentrum

19apr/110

Godt eksempel nr. 9: Leseglede for innvandrergrupper

Hvordan kombinere språkopplæring med leselyst og historiefortelling? Ved bibliotekfilialene på Furuset og Stovner i Oslo har bibliotekar og lærer Barbro Thorvaldsen arrangert lesesirkler for innvandrerkvinner høsten 2010 og våren 2011. Opplegget er basert på de tilrettelagte leseheftene Leseglede 1-3. Prosjektet er et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek i Oslo, voksenopplæringstilbyder AOF Oslo, Barbro Thorvaldsen, VOX og Cappelen Damm forlag og presenteres bl.a. på konferansen i København 27. mai.

19apr/110

The Competent Citizen – Good advice for the future co-operation between general education and libraries

Den kompetente borger

En engelsk utgave av brosjyren fra Århus-prosjektet Den kompetente borger er nå produsert.

Se prosjektets verktøykasse.

18apr/110

Riv väggar och bygg broar : Bibliotek som språngbräda för utveckling

Konferanse Östergötland

Også Länsbiblioteket i Östergötland er opptatt av å utvikle biblioteket som læringsarena. Med utgangspunkt bl.a. i prosjektet Biblioteken som lärmiljöer arrangerer biblioteket en konferanse i Norrköping den 24. mai.

Arrangørenes introduksjon:

I ett samhälle som ständigt förändras höjs kraven på människors kunskap och kompetens. Bibliotekets roll som resurs i lokalsamhället blir viktigare än någonsin för att förhindra utanförskap:
- en lokal arena för livslångt lärande, samhällsinformation och ökad digital delaktighet
- en mötesplats för människor i alla åldrar, i olika livssituationer och från olika kulturer.

Möjligheterna att stärka konkurrenskraft och tillväxt hänger tätt samman med vilka förutsättningar invånarna ges att under hela livet utveckla och underhålla sin kompetens i yrkesliv, som individ och medborgare. För att möta behoven krävs samverkan - med folkbildning och lokala aktörer.

Under konferensen kommer vi att belysa frågorna och presentera det pågående utvecklingsarbetet i Östergötland.

Riv väggar och bygg broar : Bibliotek som språngbräda för utveckling

6apr/110

Godt eksempel nr. 8: Læringsdagene for voksne

Læringsdagene for voksne er en felles årlig kampanje for å synliggjøre det mangfoldige læringstilbudet for voksne. Kampanjen arrangeres i mange europeiske land og i ulike former.

Læringsdagene skjøt ekstra fart da UNESCO i 1997 på sin internasjonale voksenopplæringskonferanse bestemte seg for å promotere en United Nations Adult Learners' Week.

I Norge arrangeres kampanjen av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) gjenom en uke hver høst i samarbeid med en rekke andre aktører. Mange av arrangementene under Læringsdagene foregår på bibliotekene.

Læringsdagenes nettsted

4apr/110

Godt eksempel nr. 7: Lær mere om it-netværket

Lær mere om IT

Lær mere om it-nettverket, som drives av den danske IT- og Telestyrelsen, består av organisasjoner som alle på hver sin måte arbeider for å styrke den danske befolkningens it-ferdigheter.

Målet med Lær mere om it er å løfte befolkningens it-ferdigheter ved å gjøre tilbudet av it-kurs mer fokusert, sammenhengende og utbredt til flere, så alle borgere kan klare seg i et stadig mer digitalisert samfunn.

Medlemmer av Lær mere om it-nettverket: AOF Danmark, Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Borgerservice Danmark, Danmarks Bibliotekforening, Dansk IT, Dansk Metal, FOF, Foreningen Nydansker, IT- og Telestyrelsen, KL, NETOP, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen.