Rom for Dannelse
30mar/110

NVL om prosjektet

Nordisk Nätverk for Vuxnas Lärande

Nordisk Nätverk for Vuxnas Lärande har inkludert Rom for dannelse - Rum för bildning i sin oversikt over nordiske prosjekter innenfor feltet voksnes læring. Prosjektet er sortert i kategorien Lika möjligheter.

30mar/110

Fler behöver nå ut på nätet

Digidel 2013

I anledning kampanjen Digidel 2013, som lanseres 5. april, har partene bak kampanjen et innlegg i Svenska Dagbladet.

Sitat fra innlegget: "Det lokala arbetet och samordningen är i många avseenden avgörande. Nyckelordet är samverkan. Kommuner, studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och alla engagerade parter måste börja med att inventera medborgarnas digitala behov i den egna kommunen. Det finns inga helhetslösningar som passar i hela landet."

Bak Digidel 2013 står bl.a. en rekke aktører innenfor bibliotek og folkebildning.

29mar/110

Konference: Rum for uformel læring

Rum for uformel læring

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til konferanse med fokus på uformelle kompetanse og på de områdene som arbeider med uformell læring.

"Folkeoplysningen og folkebibliotekerne har uformel læring som spidskompetencer, og vi vil på konferencen stille skarpt på, hvad man kan gøre nationalt, kommunalt og lokalt for at styrke samarbejdet, og dermed skabe bedre uformelle læringstilbud til alle borgere."

Konferansen avholdes den 28. april 2011 i sentrum av København og er kommet i stand i samarbeid med vår prosjektpartner i Århus.

Konference: Rum for uformel læring

25mar/110

Lansering av kampanjen Digidel 2013

Digidel 2013

Målet med kampanjen Digidel 2013 er at ytterligere 500 000 personer i Sverige skal ha blitt digitalt delaktige ved utgangen av 2013. Bak kampanjen står .SE sammen med en rekke andre organisasjoner fra bl.a. bibliotek og folkbildning.

Kampanjen lanseres med et arrangement 5. april på Münchenbryggeriet (Mälarsalen) i Stockholm.

25mar/110

Var med den 5. april på Vinna Vinna – konferens om samverkan mellan folkbildningen och folkbiblioteken!

Vinna Vinna-prosjektet

Prosjektet Vinna Vinna samler trådene og innbyr til inspirasjonskonferanse. Prosjektet har handlet om samarbeid mellom bibliotek og studieforbund.

Inspirasjonskonferansen finner sted 5. april i Ludvika.

Innbydelse til konferanse fra Länsbiblioteket i Örebro län

16mar/110

ENIL – Europeisk nettverk for læring mellom generasjoner

ENIL er et nytt europeisk nettverk som skal bidra til økt bruk av læring mellom generasjoner, en metode hvor flere generasjoner deltar i aktiviteter for å lære av hverandre eller av en lærer. ENIL står for European Network for Intergenerational Learning. Nettverket finansieres av EUs Grundtvig-program og blir koordinert av EPFF (Espace Pédagogique Formation France) i Marseille og har 25 partnere fra 20 europeiske land, blant dem Danmark og Norge.

Om ENIL på nettsidene til Vox

European Network for Intergenerational Learning website

14mar/110

Livslang læring – integration gennem bibliotekerne som læringsmiljøer

Nordplus Voksen

Livslang læring – integration gennem bibliotekerne som læringsmiljøer er et annet prosjekt støttet av Nordplus. Dette prosjektet har to hovedformål: kompetanseutvikling av og kunnskapsdeling mellom bibliotekenes personale og å gi læringstilbud til bibliotekenes voksne brukere. 

Åtte bibliotek fra Oslo, Malmö og København deltar i prosjektet.

Prosjektet avholder sluttkonferanse 27. mai, kl. 10.00-16.00 på Kulturstationen i Vanløse (København).

10mar/110

Godt eksempel nr. 6: Kvinner møtes, leser og samtaler

Steinkjer bibliotek i Norge har dette skoleåret tilbud om leksehjelp for kvinner med flyktningbakgrunn. Prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket og er initiert av Røde Kors’ flyktningguide, Steinkjer voksenopplæring og Steinkjer bibliotek. Prosjektets hovedformål er å styrke integrering av og språktreningen hos kvinnene som deltar. De møtes 1,5 time i uka på biblioteket.

Prosjektsøknad Kvinner med minoritetsbakgrunn - møtes, leser, samtaler

Steinkjer bibliotek

7mar/110

Vestfold fylkeskommune om prosjektet

Under overskriften Bibliotekprosjekter i Vestfold med i nordisk samarbeid hadde Vestfold fylkeskommune en omtale av Rom for dannelse - Rum för bildning på nettsidene sine 14. februar.

4mar/110

Godt eksempel nr. 5: Kaffé Fair

I det danske folkeopplysningsutvalgets rapport nevnes Kaffé Fair i Aalborg som et eksempel på et gjensidig berikende samarbeid mellom den folkeopplysende voksenopplæring og biblioteket.

"Kaffé Fair er en café, der ligger i hovedbibliotekets lokaler og drives af Daghøjskolen FOKUS som et tilbud til unge med sociale problemer. Kaffé Fair kombinerer på klassisk daghøjskolevis beskæftigelses- og uddannelsessigte med en folkeoplysende tilgang. Kaffé Fair driver desuden bibliotekets kantine. Bibliotekets brugere får gennem samarbejdet mulighed for at kombinere biblioteks- og cafébesøg, biblioteket har fået nye brugere, og Kaffé Fairs unge har fået tilhørsforhold til et miljø, som åbner nye perspektiver for dem."