Rom for Dannelse
28feb/110

Godt eksempel nr. 4: Nord-Troms studiesenter

Nord-Troms studiesenter ble etablert i 2006 og er en interessant måte å bruke bibliotekene på i voksnes læring. Senteret gjennomfører fleksible universitets- og høgskoleutdanninger. Nord-Troms studiesenter har en liten adminstrasjon, men aktiviteten foregår i de seks deltakende kommunene.

Kommunene har rustet opp folkebibliotekene til studiebibliotek med arbeidsplasser og tilgang til teknologi, og de ansatte har kvalifisert seg innen emner som veiledning og voksnes læring. Studentene har egne nøkkelkort som gjør dem mindre avhengig av bibliotekets åpningstider.

Studieforbundet Folkeuniversitetet i Nord-Troms er også deltaker i samarbeidet.

Nord-Troms studiesenter

18feb/110

Godt eksempel nr. 3: Prosjektet Fortell meg!

Fortell meg

Fortell meg! er et av prosjektene innenfor rammen av Rom for dannelse - Rum för bildning. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg voksenopplæring og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle metoder og samarbeidsmodeller som bygger på foreldrenes ressurser og som styrker deres bevissthet om sin rolle i barnas læring.

Fortell meg! har også prosjektblogg

18feb/110

Nasjonalbiblioteket også med blogg

NB Blogg

Nasjonalbiblioteket har opprettet en ny blogg. Bloggen gi bedre muligheter for dialog, og den vil inneholde opplysninger om prosjekter, nyheter fra biblioteket og informasjon om planer og arbeid. Spesielt gjelder det utviklingen av en nasjonal bibliotekpolitikk.

NB! blogg

17feb/110

Ud af boksen

Ud afboksen blog

Prosjektpartner Århus bibliotek satser strategisk på partnerskap, ikke bare med folkeopplysningen men med alle relevante aktører. I deres prosjekt Ud af boksen ser de nærmere på hvordan man samarbeider i partnerskap; hvordan man fornyer, fastholder og avslutter partnerskaper.

"Projektet ”Ud af boksen” undersøger, om partnerskaber med forskelligartede aktører kan innovere biblioteket og dermed medvirke til en styrkelse og udvikling af bibliotekernes rolle i bykulturen og oplevelsessamfundet."

Prosjektet Ud af boksen

10feb/110

Avslutningskonferanse i januar 2012

Rom for dannelse - Rum för bildning vil bli avsluttet med en åpen konferanse i Larvik 12.-13. januar 2012. Stedet blir spa-hotellet Farris Bad.

Mer informasjon senere i prosjektperioden.

8feb/110

Godt eksempel nr. 2: Prosjektet Den kompetente borger

Den kompetente borger

Prosjektet Den kompetente borger i Århus er det danske innslaget i Rom for dannelse - Rum för bildning.

Prosjektet har resultert i følgende gode produkter:

7feb/110

Godt eksempel nr. 1: Kampanje for digital delaktighet i Sverige

Digidel 2013

Kampanjen Digidel har som mål å øke den digitale delaktigheten i Sverige. Målet er å nå 500 000 personer i perioden 2011-2013. Prosjektet IKT-lyftet, et samarbeid mellom bibliotek og folkbildning, utgjør en kjerne i kampanjen.

Digidel 2013

4feb/110

Ny VOFO-blogg

Vofo

VOFO er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge og prosjektkoordinator for Rom for dannelse - Rum för bildning. VOFO startet i januar i år en ny blogg - VOFO mener....

2feb/110

Fylkesbibliotek og samarbeid tema i Tromsø

Rom for dannelse - Rum för bildning ble for første gang presentert eksternt på Den tiende nordiske fylkesbibliotekkonferansen i Tromsø 26. januar.

Konferansen handlet først og fremst om fylkesbibliotekene og deres rolle og samarbeid, men programmet besto også av foredrag om faglige prosjekter. Flere av disse handlet om samarbeid bibliotek og voksenopplæring.

  • Petter von Krogh fra Buskerud fylkesbibliotek snakket om deres delatakelse i prosjektet Digital kompetanseheving i biblioteket (DIGIKOMBI).
  • Ann Wiklund orienterte om status for IKT-lyftet, som hun er nasjonal samordner for.
  • Sidsel Bech Pedersen fra Hovedbiblioteket i Århus fortalte om prosjektet Ud av boksen!, som handler om innovative partnerskap.

Troms fylkeskommune var vertskap for konferansen og fylkeskultursjef Ellen Østgård passet på å nevne Nord-Troms studiesenter, som ikke er ett sted, men desentralisert til folkebibliotekene i de seks samarbeidskommunene.