Rom for Dannelse
14jun/120

Bloggen avsluttes

Rom for dannelse

Det nordiske prosjektet Rom for dannelse/ Rum för bildning (2010- 2012) har hatt som mål å bidra til å styrke folkeopplysningen i Norden tverrsektorielt, og slik bidra til målet om lik rett og tilgang til kunnskap for alle. Prosjektet har blitt finansiert av Nordisk minsterråd gjennom Nordplus rammeprogram. Det har vært en sentral del av prosjektet å samle gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring.

Denne bloggen har vært prosjektets formidlingskanal på nettet. Nå som prosjektet er avsluttet, avsluttes også bloggen.

Gjennom prosjektet er det blant annet samlet 30 gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring. Se Alle gode eksempler under Kategorier (til høyre).

Noen av eksemplene er samlet i et eget hefte, som også omtaler ulike fordeler ved et samarbeid mellom bibliotekene og voksenopplæringen mer generelt. Dette hefte kan bestilles gratis fra Nasjonalbiblioteket eller fra VOFO.

Faktainformasjon fra prosjektet er tilgjengelig på nettsidene til Nasjonalbiblioteket, en av de norske prosjektpartnerne.