Rom for Dannelse
20apr/120

Godt eksempel nr. 28: Läskraft

Logo Lättläst

Det svenske prosjektet Läskraft handler om å bruke høytlesing for å øke livskvaliteten til demente. Prosjektet er et samarbeid mellom Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan og ulike bibliotek rundt i Sverige.

Prosjektet Läskraft

17jan/120

Godt eksempel nr. 27: Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser

Mångsspråkliga biblioteket

Västra Götalandsregionen i Sverige sluttførte i 2011 prosjektet Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser, som blant annet har sett på hvordan biblioteket kan bidra i livslang læring i et flerkulturelt samfunn. Fra forordet i sluttrapporten:

Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser, har finansierats av Europeiska Socialfonden. Syftet med kompetensutvecklingsprojektet har varit att inspirera till lokalt förändringsarbete genom att förmedla kunskap, metoder och kontakter användbara i ett engagemang för att påverka attityder och verksamhet i bibliotek och närsamhälle. Projektet har pågått från september 2009 till februari 2011 och målgrupp har varit bibliotekspersonal i Västra Götaland. Beprövade metoder har rekommenderats och i flera fall vidareutvecklats under projekttiden. Samverkan har lyfts fram som nyckeln till framgång då det gäller att förverkliga och konkretisera allt tal om biblioteket som mötesplats. Projektet har genomförts i samarbete med en rad institutioner och organisationer. Nätverk har skapats, som förhoppningsvis utvecklas vidare till ömsesidig nytta och glädje."

18nov/110

Godt eksempel nr. 25: “Diskutek” på biblioteket i Karlskoga

ABF

"Allt från Alfred Nobel till revyer på biblioteket i Karlskoga".

Slik innleder Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) i Örebro län om tilbudet som er et samarbeid mellom ABF og biblioteket i Kalrskoga. "Idén har utvecklats utifrån de föreläsningar som tidigare genomfördes i hörsalen. Tanken är att skapa ett forum där åhörarna blir deltagare – ett diskutek!", opplyser Länsbiblioteket i Dalarna. "Vi bjuder in genom: bibliotekets evenemangskalender, lokaltidningens evenemangstips Händer i Karlskoga i dag, bild på trapphalls-TV i biblioteket, affischering, information på bibliotekets och ABFs webbplatser, ABFs studieprogram."

Mer informasjon fra ABF

9nov/110

Godt eksempel nr 22: Bokcirklar för alla – även analfabeter

Biblioteken i Strängnäs

Høsten 2010 fikk biblioteket i Multeums kulturhus (Strängnäs) utviklingsmidler fra Kulturrådet til prosjektet LL-läsecirklar för vuxna innvandrare i Strängnäs kommun. Prosjektet var et samarbeid mellom biblioteket, SFI (Svenskundervisning för invandrare), Komvux, studieforbundet Medborgarskolan og Centrum för lättläst.

Prosjektet er omtalt i en artikkel i Biblioteksbladet 05:2011

2nov/110

Godt eksempel nr. 18: Prosjektet Vinna Vinna

Vinna vinna

Länsbiblioteken i Dalarna och Örebro län samt Länsbildningsförbunden i Dalarna och i Örebro län har drivit en gemensam fortbildningsserie för ett antal kommunbibliotek och studieförbund, för att hitta verktyg och modeller för samverkan. Projektet avslutades med an inspirationskonferens den 5 april 2011.

Vinna - Vinna Folkbibliotek och folkbildning till ömsesidig nytta

24okt/110

En digital agenda for Sverige

Digital agenda

"Torsdagen den 6. oktober lanserade it- och energiminister Anna-Karin Hatt en ammanhållande strategi för it-politiken. Strategin går under namnet It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och syftar till att samla alla pågående aktiviteter för att ta till vara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag." Se: http://www.regeringen.se/sb/d/14375

Kampanjen Digidel 2013 er et av tiltakene som omtales i strategien.

16jun/110

Godt eksempel nr. 16: Folkbildningsnätet

Folkbildningsnätet

Det svenske Folkbildningsnätet er et eksempel på hvordan ressurser fra bibliotekene kan trekkes inn i folkbildningen. Folkbildningsnätet er en digital arena for folkbildningen. Det ledes av en redaksjon med to personer fra Folkbildningsrådet og en bibliotekar.

"Vi samlar pedagogiska resurser för framför allt lärare och cirkelledare inom folkbildningen, men materialet passar många andra, som t ex deltagare i studiecirklar och folkhögskolekurser. Här kan du inom olika ämnesområden hitta pedagogiska länkar, projektredovisningar, studiematerial, artiklar, rapporter, multimedia för folkbildningen. Vi fyller ständigt på materialet."

1jun/110

Godt eksempel nr. 14: Prosjektet Biblioteken som lärmiljöer

Film från biblioteken i Östergötland

- De behöver inte aktivera oss med allsång och tårta, vi kan aktivera oss själva bara vi får verktygen!

Ingegärd Öhrn, pensjonist i Finspång er en av personene som intervjues i filmen. Den er produsert i prosjektet Biblioteken som lärmiljöer - Nytta & nöje på nätet. Klipp og intervjuer speiler bibliotekets rolle som studiemiljø, som støtte for folkbildning og digital delaktighet gjennom inslag fra Finspång, Kinda, Norrköping, Söderköping og Vadstena.

Se filmen Nytta & nöje på nätet : Röster från biblioteken i Östergötland (12 min) på Youtube.

18mai/110

Godt eksempel nr. 12: VIDARE lärmiljö

Vidare

Gøteborg kommune startet i 2003 et samarbeidsprosjekt med bibliotek og voksenopplæringen - Vuxna i Lärande (ViL).  På bibliotekene er det utviklet læringsmiljøer kalt VIDARE, og beskrevet slik:

"I VIDARE kan du …
•få tips om att hitta information på internet och i biblioteket, •använda VIDARE-datorernas program, •delta i en kort kurs i enkel datoranvändning, •söka på internet och i databaser, •låna och läsa kursböcker, •arbeta med text och bild, •träffa andra studerande, •få studiero."

Om VIDARE på www.goteborg.se

9mai/110

Tio år med vuxnas lärande: En kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande

Högskolan i Borås

Våren 2010 fikk Bibliotekshögskolan i Borås i oppdrag å gjennomføre en kunskapsoversikt over folkebibliotek og voksnes læring. 

Rapporten er klar og er forfattet av Cecilia Gärdén.

Rapport: Tio år med vuxnas lärande: En kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande

Högskolan i Borås