Rom for Dannelse
2mai/120

Lesesirkelmetode – en ressursblogg

Lesesirkelmetode - Voksengruppe på bibliotek

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Østfold samarbeider om å holde metodekurs for bibliotekarer, lærere og frivillige. Konseptet kalles dialogisk lesesirkelmetodikk og er en konkret tilnærming til språk- og lesetrening.

I den forbindelse har fylkesbibliotekene laget en blogg som ressurs for alle som jobber med leseopplæring og litteraturformidling for innvandrere.

Tiltaket er støttet med utviklingsmidler av Nasjonalbiblioteket.

Se også Godt eksempel nr. 9: Leseglede for innvandrergrupper.

30apr/120

Læringslørdag i Danmark 25. august

Læringslørdag

Læringslørdag er en kampanje inspirert av Adult Learners' Week, som finner sted i en rekke land hvert år. I Danmark samarbeider disse fire organisasjoner om å gjøre Læringslørdag landsdekkende: Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, VUC's Lederforening, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 finner sted 25. august med den landsdekkende konkurransen ”Så ka’ du lære det”.

Se også Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

13apr/120

Scandinavian Libraries Quarterly om livslang læring

SLQ1-2012COVER1-300x213

Den siste utgaven av Scandinavian Libraries Quarterly er en temautgave om livslang læring.  Bladet inneholder bl.a. en artikkel på engelsk om vårt eget prosjekt.

13apr/120

Prosjektbloggen fortsetter

Rom for dannelse

Prosjektet Rom for dannelse/Rum för bildning er avsluttet, men prosjektleder Voksenopplæringsforbundet (VOFO) ønsker at bloggen fortsetter ut mai måned da VOFO avholder sin årskonferanse med besøk på Drammensbiblioteket og med nasjonalbibliotekaren som innleder. Dette ønsket må vi forsøke å etterkomme med flere påfyll om samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring en stund til!