Rom for Dannelse
30mar/110

Fler behöver nå ut på nätet

Digidel 2013

I anledning kampanjen Digidel 2013, som lanseres 5. april, har partene bak kampanjen et innlegg i Svenska Dagbladet.

Sitat fra innlegget: "Det lokala arbetet och samordningen är i många avseenden avgörande. Nyckelordet är samverkan. Kommuner, studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och alla engagerade parter måste börja med att inventera medborgarnas digitala behov i den egna kommunen. Det finns inga helhetslösningar som passar i hela landet."

Bak Digidel 2013 står bl.a. en rekke aktører innenfor bibliotek og folkebildning.

29mar/110

Konference: Rum for uformel læring

Rum for uformel læring

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til konferanse med fokus på uformelle kompetanse og på de områdene som arbeider med uformell læring.

"Folkeoplysningen og folkebibliotekerne har uformel læring som spidskompetencer, og vi vil på konferencen stille skarpt på, hvad man kan gøre nationalt, kommunalt og lokalt for at styrke samarbejdet, og dermed skabe bedre uformelle læringstilbud til alle borgere."

Konferansen avholdes den 28. april 2011 i sentrum av København og er kommet i stand i samarbeid med vår prosjektpartner i Århus.

Konference: Rum for uformel læring

25mar/110

Lansering av kampanjen Digidel 2013

Digidel 2013

Målet med kampanjen Digidel 2013 er at ytterligere 500 000 personer i Sverige skal ha blitt digitalt delaktige ved utgangen av 2013. Bak kampanjen står .SE sammen med en rekke andre organisasjoner fra bl.a. bibliotek og folkbildning.

Kampanjen lanseres med et arrangement 5. april på Münchenbryggeriet (Mälarsalen) i Stockholm.

25mar/110

Var med den 5. april på Vinna Vinna – konferens om samverkan mellan folkbildningen och folkbiblioteken!

Vinna Vinna-prosjektet

Prosjektet Vinna Vinna samler trådene og innbyr til inspirasjonskonferanse. Prosjektet har handlet om samarbeid mellom bibliotek og studieforbund.

Inspirasjonskonferansen finner sted 5. april i Ludvika.

Innbydelse til konferanse fra Länsbiblioteket i Örebro län

7mar/110

Vestfold fylkeskommune om prosjektet

Under overskriften Bibliotekprosjekter i Vestfold med i nordisk samarbeid hadde Vestfold fylkeskommune en omtale av Rom for dannelse - Rum för bildning på nettsidene sine 14. februar.

18feb/110

Nasjonalbiblioteket også med blogg

NB Blogg

Nasjonalbiblioteket har opprettet en ny blogg. Bloggen gi bedre muligheter for dialog, og den vil inneholde opplysninger om prosjekter, nyheter fra biblioteket og informasjon om planer og arbeid. Spesielt gjelder det utviklingen av en nasjonal bibliotekpolitikk.

NB! blogg

17feb/110

Ud af boksen

Ud afboksen blog

Prosjektpartner Århus bibliotek satser strategisk på partnerskap, ikke bare med folkeopplysningen men med alle relevante aktører. I deres prosjekt Ud af boksen ser de nærmere på hvordan man samarbeider i partnerskap; hvordan man fornyer, fastholder og avslutter partnerskaper.

"Projektet ”Ud af boksen” undersøger, om partnerskaber med forskelligartede aktører kan innovere biblioteket og dermed medvirke til en styrkelse og udvikling af bibliotekernes rolle i bykulturen og oplevelsessamfundet."

Prosjektet Ud af boksen

8feb/110

Godt eksempel nr. 2: Prosjektet Den kompetente borger

Den kompetente borger

Prosjektet Den kompetente borger i Århus er det danske innslaget i Rom for dannelse - Rum för bildning.

Prosjektet har resultert i følgende gode produkter:

4feb/110

Ny VOFO-blogg

Vofo

VOFO er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge og prosjektkoordinator for Rom for dannelse - Rum för bildning. VOFO startet i januar i år en ny blogg - VOFO mener....