Rom for Dannelse
13jun/120

Godt eksempel nr. 30: Først med det nye

Asker bibliotek

I samarbeid med studieforbundet Folkeuniversitetet og Asker Frivillighetssentral Hasselbakken har Asker bibliotek tilbudt ukentlige samlinger med opplæring i nye digitale verktøy for innvandrere som deltar på integrasjonsopplæring. Målet var kompetanseheving hos deltakerne og å knytte tette bånd mellom samarbeidspartnerne. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektomtale Først med det nye

Prosjektsøknad Nasjonalbiblioteket

9mai/120

Studieforbundenes dannelsesprosjekt

Vofo

VOFOs årskonferanse 2012 foregår i Drammen 10.-11. mai og, etter inspirasjon av det nordiske prosjekt har arrangørene valgt temaet dannelse. Som utgangspunkt for konferansen stiller VOFO spørsmålene:

"Dersom dannelse er frihet, ansvar og myndighet, evnen til kritisk refleksjon og selvstendig tenkning basert på opplysning, hvis den nye dannelsesreisen foregår på Internett, verdens største bibliotek, hvem skal organisere kunnskapsdannelsen, læringsrommene, de flerkulturelle møtene gjennom både fysiske og virtuelle grupper? Og hva med den digitale dannelsen? Om ikke studieforbundene – hvem da?"

Konferansen vil belyse disse temaene ut fra vinklene ”digital dannelse”, ”folkelig dannelse” og ”fremtidens dannelse”. Til hjelpe får VOFO bl.a. NBs direktør for bibliotekutvikling, Svein Arne Tinnesand og fylkesbiblioteksjef Trond Minken.

7mai/120

Læringsdagene for voksne i uke 42

Læringsdagene

Læringsdagene 2012 går av stabelen i uke 42, 15.-19. okt.

Læringsdagene for voksne er en felles årlig kampanje for å synliggjøre det mangfoldige læringstilbudet for voksne. Kampanjen arrangeres i mange europeiske land og i ulike former. I  Norge arrangeres kampanjen av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) gjenom en uke hver høst i samarbeid med en rekke andre aktører. Mange av arrangementene under Læringsdagene foregår på bibliotekene.

Årets tema er Aktiv læring - aktivt liv! og er inspirert av det europeiske året for aktiv aldring, som i Norge koordineres av Senter for seniorpolitikk.

Se også: Godt eksempel nr. 8: Læringsdagene for voksne og Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

2mai/120

Lesesirkelmetode – en ressursblogg

Lesesirkelmetode - Voksengruppe på bibliotek

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Østfold samarbeider om å holde metodekurs for bibliotekarer, lærere og frivillige. Konseptet kalles dialogisk lesesirkelmetodikk og er en konkret tilnærming til språk- og lesetrening.

I den forbindelse har fylkesbibliotekene laget en blogg som ressurs for alle som jobber med leseopplæring og litteraturformidling for innvandrere.

Tiltaket er støttet med utviklingsmidler av Nasjonalbiblioteket.

Se også Godt eksempel nr. 9: Leseglede for innvandrergrupper.

16jan/120

Vellykket sluttkonferanse

Rom for dannelse - sluttkonferanse

Rom for dannelse/Rum för bildning arrangerte sluttkonferanse i Larvik torsdag og fredag i forrige uke. Programmet inneholdt interessante og tankevekkende innlegg og gode prosjektpresentasjoner.

Petter von Krogh fra Buskerud fylkesbibliotek har vært så vennlig å ta bilder fra konferansen (Flickr). Han har også blogget fra konferansen.

12jan/121

80 deltakere på erfaringskonferanse i Larvik

Farris Bad

Prosjektet Rom for dannelse/Rum för bildning arrangerer i dag og i morgen sluttkonferanse på spa-hotellet Farris Bad i Larvik og har samlet ca. 80 deltakere fra bibliotek, voksenopplæring og andre felt i Norge, Sverige og Danmark. Programmet består av presentasjoner av delprosjekter i de tre landene i tillegg til spennende bidrag fra nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, forskerne og forfatterne Ingrid Atlestam og Ulla Forsén, forfatter Mustafa Can og rådgiverne Bjørg Graven og Lene Guthu fra hhv. Larvik kommune og Vox.

Prosjektleder Sturla Bjerkaker avslutter på fredag med vyer for samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek basert på erfaringer fra prosjektet.

Vel blåst!

22des/110

Familielæring i praksis

Vox

Vox har en ressursside for hvordan drive familielæring i praksis. Den gir eksempler på hvordan bibliotek og voksenopplæring kan samarbeide om læringstilbud på tvers av generasjoner.

Familielæring i praksis

20des/110

Fortell meg!-prosjektet har publisert metodeveileder

Fortell meg

Fortell meg! var et av delprosjektene i Rom for dannelse - Rum för bildningFortell meg! var et familielæringsprosjekt i Tønsberg der minoritetsspråklige foreldre fortalte familiehistorier fra hjemlandet for barna sine.

Som resultat av prosjektet er det nå publisert en veileder i to deler - Del 1: Metodeveiledning, Del 2: Faglig forankring.

Om Fortell meg!

24nov/110

Godt eksempel nr. 26: Karriereveiledning i biblioteket

Karriere Oppland

Bibliotekene i Lillehammer, Øyer og Gausdal får en viktig rolle som arena for karriereveiledning.

- Jeg opplever at biblioteket er bygd på de to grunnpilarene kultur- og kunnskapsformidling. Karriereveiledning og voksenopplæring passer inn i kunnskapsdelen, sier biblioteksjefen på Lillehammer.

Karriereveiledning i biblioteket

14nov/110

Godt eksempel nr. 23: Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus

Akershus musikkråd

Akershus musikkråd, en av medlemsorganisasjonene under Musikkens studieforbund, har hatt et langvarig og konstruktivt samarbeid med fylkesbiblioteket i Akershus. Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus er resultatet av et slikt samarbeid der biblioteket bidrar med bibliotekfaglig kompetanse og ressurser og og musikkrådet musikkfaglig kompetanse og ressurser.