Rom for Dannelse
22nov/110

Nordisk Innovationskonferens 2012

Nordisk Nätverk for Vuxnas Lärande

Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande arrangerer innovasjonskonferanse om voksnes læring i Oslo juni 2012.

"Konferensen skall vara en mötesplats för alla aktörer inom livslångt lärande och skall facilitera dialog mellan beslutsfattare, organisationer inom vuxnas lärande och arbetslivspartners.

Konferensen skall diskutera innovation och kreativitet i ljuset av den nordiska välfärdsmodellen ur det livslånga lärandets perspektiv. Aktuell kunskap och best practice inom temat skall presenteras och ta upp frågor som t.ex.:
• Nytänkande i systemer och strukturer
• Innovation i läroprocesser
• Gränsöverskridande och nya partnerskap
• Nya former och arenor för lärande
• Utveckling av innovativa kompetenser – var och hur?

NMR:s debattupplägg ”Kreativitet og innovation, Udfordringer og muligheter for voksen- og efteruddannelser i Norden” kommer att spela en inspirerande roll i diskussioner."

4jul/110

Rom for dannelse på plass i Århus

Poster Next Library (Foto: Kirsten Dyhrberg Grønne)

20.-21. juni arrangerte Århus bibliotek den internasjonale konferansen Next Library med over 300 deltakere. Rom for dannelse - Rum för bildning var representert med en poster-presentasjon.

21.-22. juni hadde prosjektgruppen sin egen samling og la planer for det videre arbeidet.

17jun/110

Godt eksempel nr. 17: Skandinaviske Seniorsurf-dager

Seniorsurf-logo i Danmark

I alle de tre skandinaviske landene arrangeres årlige såkalte Seniorsurf-dager.  Arrangementene er noe ulikt organisert fra land til land. I Norge og Sverige er det Seniornett Norge og Seniornet Sweden som er arrangører. I Danmark er dagen er samarbeid mellom Ældremobiliseringen, Ældre Sagen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og IT- og Telestyrelsen. I alle landene er bibliotekene mye brukt som steder for Seniorsurf-arrangementene. Folkbildningen/voksenopplæringen er i mindre grad systematisk med.

Seniorsurf-dag i Norge 29. september 2011 (Seniornett Norge)
Seniorsurf-dag i Danmark 7. oktober 2011 (Styrelsen for Bibliotek og Medier)
Seniorsurf-dag i Sverige 13. oktober 2011 (Seniornet Sweden)

31mai/110

Poster-presentasjon på Next Library i Århus 20. juni

Next Library

Rom for dannelse - Rum för bildning er én av foreløpig tre aksepterte poster sessions på konferansen Next Library i Århus 20. juni. Sesjonen vil både presentere Rom for dannelse - Rum för bildning og de nasjonale enkeltprosjektene som er grunnlaget for det nordiske prosjektet.

Next Library arrangeres  20. -21. juni, og seks av prosjektpartnerne deltar på konferansen.

I etterkant av konferansen arrangeres den andre prosjektsamlingen i Rom for dannelse - Rum för bildning.

30mar/110

NVL om prosjektet

Nordisk Nätverk for Vuxnas Lärande

Nordisk Nätverk for Vuxnas Lärande har inkludert Rom for dannelse - Rum för bildning i sin oversikt over nordiske prosjekter innenfor feltet voksnes læring. Prosjektet er sortert i kategorien Lika möjligheter.