Rom for Dannelse
10nov/110

Nordisk konference om samarbejde mellem biblioteker og voksenlæring

Dansk Folkeopplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd promoterer sluttkonferansen til Rom for dannelse/Rum för bildning.

Nordisk konference om samarbejde mellem biblioteker og voksenlæring

4nov/110

Meld deg på sluttkonferansen for prosjektet!

Farris Bad

Påmeldingen til sluttkonferansen er åpen. Det er satt sammen et interessant program med bidrag fra bl.a. forfatter Mustafa Can, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og forskerne Ingrid Atlestam og Ulla Forsén i tillegg til prosjektpresentasjoner.

Konferansen holdes i det flotte og moderne spa-hotellet Farris Bad 12.-13. januar.

Program og påmelding

4jul/110

Rom for dannelse på plass i Århus

Poster Next Library (Foto: Kirsten Dyhrberg Grønne)

20.-21. juni arrangerte Århus bibliotek den internasjonale konferansen Next Library med over 300 deltakere. Rom for dannelse - Rum för bildning var representert med en poster-presentasjon.

21.-22. juni hadde prosjektgruppen sin egen samling og la planer for det videre arbeidet.

8jun/110

Seminar om styrkelse af unge og voksnes læsekompetencer

BS

30. august 2011 arrangerer den danske Styrelsen for Bibliotek og Medier et seminar om styrking av unge og voksnes lesekompetanse. Seminaret vil inneholde workshops, idéutvikling og innlegg fra praktikere og forskere.

Om bakgrunnen for seminaret: "Folkebibliotekerne fokuserer i mange sammenhænge på befolkningens læsekompetencer og gør især en stor indsats for børn. I forhold til livslang læring synes der dog også at være behov for en større og mere fokuseret indsats over for voksne, idet gruppen af læsesvage danskere er på cirka en million.

Det er et problem i uddannelse og job som det at klare sig som borger og forbruger i hverdagen. Folkebibliotekerne har allerede en række tilbud til den bredt sammensatte gruppe af læsesvage. Udfordringen er at få bredere og mere direkte kontakt med målgruppen og gøre bibliotekets tilbud relevante og attraktive."

31mai/110

Poster-presentasjon på Next Library i Århus 20. juni

Next Library

Rom for dannelse - Rum för bildning er én av foreløpig tre aksepterte poster sessions på konferansen Next Library i Århus 20. juni. Sesjonen vil både presentere Rom for dannelse - Rum för bildning og de nasjonale enkeltprosjektene som er grunnlaget for det nordiske prosjektet.

Next Library arrangeres  20. -21. juni, og seks av prosjektpartnerne deltar på konferansen.

I etterkant av konferansen arrangeres den andre prosjektsamlingen i Rom for dannelse - Rum för bildning.

13mai/111

Med blikket mot framtiden

Grundtvig (Foto: Hilde Søraas Grønhovd)

Nasjonalbibliotekets representant i Rom for dannelse – Rum för bildning har deltatt på årskonferansen til Voksenopplæringsforbundet, hovedpartner i prosjektet. Målet var å få innblikk i aktuelle utfordringer for studieforbundene generelt og voksenopplæringen generelt og relatere disse utfordringene til bibliotekenes utfordringer.

Hva har denne utflukten tilført prosjektet av erfaringer?

 • Konferansen ble innledet med et spennnende foredrag av idéhistoriker og høgskolelektor Per Inge Båtnes, Danning til medborgarskap 1814-2014. Båtnes pekte bl.a. på spenningen mellom etnos (tilhørighet basert på felles historie, språk, religion) og demos (tilhørighet basert på felles rettigheter innenfor et geografisk avgrenset område) og behovet for et nytt dannelsesprogram. Kan Medborgerskolen 2014 bli et felles prosjekt mellom bibliotek og studieforbund?
 • Mye av konferansen ble brukt til framtidstenkning (foresight-metodikk). Det synes klart at både bibliotek og voksenopplæring vil bli utfordret av mange av de samme ytre drivkreftene i årene framover. Kanskje kan studieforbundene la seg inspirere av Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert strategiprosess?
 • I København besøkte vi Dansk Folkeopplysnings Samråd. DSF har en tydelig bevissthet om bibliotekene som aktør i voksenopplæringen, dels som en konkurrent, men i økende grad som en interessant partner, jf. konferansen Rum for uformel læring.
 • Konferansen ble avsluttet med en diskusjon om framtidsutsiktene for studieforbundene. Mange av utfordingene er sammenfallende med bibliotekenes utfordinger:
  - hvordan bli mer synlig
  - hvordan konsentrere seg om en kjernevirksomhet og ikke gape over for mye
  - hvordan forholde seg til politikere som ikke kjenner virksomheten godt nok
  - hvordan profilere grunnverdier og egenart som for noen kan framstå som umoderne
5mai/110

Gammelt nag er glemt

Dansk Folkeopplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd oppsummerer konferansen Rum for uformell læring 28. april i København om samarbeid mellom bibliotek og folkeopplysning i Danmark.

Gammelt nag er glemt

29apr/110

Rum for uformel læring

Rum for uformel læring

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd holdt 28. april sammen konferensen Rum for uformel læring i København.

Konferansen satte fokus på hva man kan gjøre nasjonalt, kommunalt og lokalt for å styrke samarbeidet mellom folkeopplysningen og folkebibliotekene og dermed skape bedre uformelle læringstilbud til alle borgere.

Presentasjoner fra konferansen Rum for uformel læring

18apr/110

Riv väggar och bygg broar : Bibliotek som språngbräda för utveckling

Konferanse Östergötland

Også Länsbiblioteket i Östergötland er opptatt av å utvikle biblioteket som læringsarena. Med utgangspunkt bl.a. i prosjektet Biblioteken som lärmiljöer arrangerer biblioteket en konferanse i Norrköping den 24. mai.

Arrangørenes introduksjon:

I ett samhälle som ständigt förändras höjs kraven på människors kunskap och kompetens. Bibliotekets roll som resurs i lokalsamhället blir viktigare än någonsin för att förhindra utanförskap:
- en lokal arena för livslångt lärande, samhällsinformation och ökad digital delaktighet
- en mötesplats för människor i alla åldrar, i olika livssituationer och från olika kulturer.

Möjligheterna att stärka konkurrenskraft och tillväxt hänger tätt samman med vilka förutsättningar invånarna ges att under hela livet utveckla och underhålla sin kompetens i yrkesliv, som individ och medborgare. För att möta behoven krävs samverkan - med folkbildning och lokala aktörer.

Under konferensen kommer vi att belysa frågorna och presentera det pågående utvecklingsarbetet i Östergötland.

Riv väggar och bygg broar : Bibliotek som språngbräda för utveckling

29mar/110

Konference: Rum for uformel læring

Rum for uformel læring

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til konferanse med fokus på uformelle kompetanse og på de områdene som arbeider med uformell læring.

"Folkeoplysningen og folkebibliotekerne har uformel læring som spidskompetencer, og vi vil på konferencen stille skarpt på, hvad man kan gøre nationalt, kommunalt og lokalt for at styrke samarbejdet, og dermed skabe bedre uformelle læringstilbud til alle borgere."

Konferansen avholdes den 28. april 2011 i sentrum av København og er kommet i stand i samarbeid med vår prosjektpartner i Århus.

Konference: Rum for uformel læring