Rom for Dannelse
9mai/120

Studieforbundenes dannelsesprosjekt

Vofo

VOFOs årskonferanse 2012 foregår i Drammen 10.-11. mai og, etter inspirasjon av det nordiske prosjekt har arrangørene valgt temaet dannelse. Som utgangspunkt for konferansen stiller VOFO spørsmålene:

"Dersom dannelse er frihet, ansvar og myndighet, evnen til kritisk refleksjon og selvstendig tenkning basert på opplysning, hvis den nye dannelsesreisen foregår på Internett, verdens største bibliotek, hvem skal organisere kunnskapsdannelsen, læringsrommene, de flerkulturelle møtene gjennom både fysiske og virtuelle grupper? Og hva med den digitale dannelsen? Om ikke studieforbundene – hvem da?"

Konferansen vil belyse disse temaene ut fra vinklene ”digital dannelse”, ”folkelig dannelse” og ”fremtidens dannelse”. Til hjelpe får VOFO bl.a. NBs direktør for bibliotekutvikling, Svein Arne Tinnesand og fylkesbiblioteksjef Trond Minken.

7mai/120

Læringsdagene for voksne i uke 42

Læringsdagene

Læringsdagene 2012 går av stabelen i uke 42, 15.-19. okt.

Læringsdagene for voksne er en felles årlig kampanje for å synliggjøre det mangfoldige læringstilbudet for voksne. Kampanjen arrangeres i mange europeiske land og i ulike former. I  Norge arrangeres kampanjen av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) gjenom en uke hver høst i samarbeid med en rekke andre aktører. Mange av arrangementene under Læringsdagene foregår på bibliotekene.

Årets tema er Aktiv læring - aktivt liv! og er inspirert av det europeiske året for aktiv aldring, som i Norge koordineres av Senter for seniorpolitikk.

Se også: Godt eksempel nr. 8: Læringsdagene for voksne og Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

16feb/120

Rapport fra sluttkonferansen

Rom for dannelse - sluttkonferanse 3

Nå foreligger rapport fra prosjektets sluttkonferanse som ble holdt i Larvik i januar. Rapporten er produsert av Larvik bibliotek, som var lokale arrangører.

Rapporten er også tilgjengelig fra nettsiden med prosjektdokumentasjon.


1feb/120

Presentasjoner på sluttkonferansen 12.-13. januar

Foto: Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek

Presentasjoner fra sluttkonferansen for Rom for dannelse/Rum för bildning i Larvik 12.-13. januar er nå tilgjengelige på nettsiden for prosjektdokumentasjon. Ta en titt, og få et inntrykk av de mange gode innslagene på samlingen!

Prosjektdokumentasjon Rom for dannelse/Rum för bildning

18jan/120

Rom for mer dannelse – VOFO oppsummerer

Foto: Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek

Voksenopplæringsforbundet, som har vært prosjektkoordinator for Rom for dannelse, oppsummerer sluttkonferansen på sine nettsider.

Rom for mer dannelse

16jan/120

Vellykket sluttkonferanse

Rom for dannelse - sluttkonferanse

Rom for dannelse/Rum för bildning arrangerte sluttkonferanse i Larvik torsdag og fredag i forrige uke. Programmet inneholdt interessante og tankevekkende innlegg og gode prosjektpresentasjoner.

Petter von Krogh fra Buskerud fylkesbibliotek har vært så vennlig å ta bilder fra konferansen (Flickr). Han har også blogget fra konferansen.

12jan/121

80 deltakere på erfaringskonferanse i Larvik

Farris Bad

Prosjektet Rom for dannelse/Rum för bildning arrangerer i dag og i morgen sluttkonferanse på spa-hotellet Farris Bad i Larvik og har samlet ca. 80 deltakere fra bibliotek, voksenopplæring og andre felt i Norge, Sverige og Danmark. Programmet består av presentasjoner av delprosjekter i de tre landene i tillegg til spennende bidrag fra nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, forskerne og forfatterne Ingrid Atlestam og Ulla Forsén, forfatter Mustafa Can og rådgiverne Bjørg Graven og Lene Guthu fra hhv. Larvik kommune og Vox.

Prosjektleder Sturla Bjerkaker avslutter på fredag med vyer for samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek basert på erfaringer fra prosjektet.

Vel blåst!

6jan/120

Seminar om styrkelse af unge og voksnes læsekompetencer

Kulturstyrelsen

Tidlig i høst arrangerte den danske Styrelsen for Bibliotek og Medier (nå Kulturstyrelsen) et seminar om styrking av unge og voksnes lesekompetanse. Seminaret ga mange ideer til hvordan bibliotek kan arbeide med dette, gjerne i samarbeid med voksenopplæringen: Seminar om unge og voksnes læsekompetencer

22nov/110

Nordisk Innovationskonferens 2012

Nordisk Nätverk for Vuxnas Lärande

Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande arrangerer innovasjonskonferanse om voksnes læring i Oslo juni 2012.

"Konferensen skall vara en mötesplats för alla aktörer inom livslångt lärande och skall facilitera dialog mellan beslutsfattare, organisationer inom vuxnas lärande och arbetslivspartners.

Konferensen skall diskutera innovation och kreativitet i ljuset av den nordiska välfärdsmodellen ur det livslånga lärandets perspektiv. Aktuell kunskap och best practice inom temat skall presenteras och ta upp frågor som t.ex.:
• Nytänkande i systemer och strukturer
• Innovation i läroprocesser
• Gränsöverskridande och nya partnerskap
• Nya former och arenor för lärande
• Utveckling av innovativa kompetenser – var och hur?

NMR:s debattupplägg ”Kreativitet og innovation, Udfordringer og muligheter for voksen- og efteruddannelser i Norden” kommer att spela en inspirerande roll i diskussioner."

11nov/110

Rom for dannelse presenteres på Bibliotekmøtet i Stavanger

Bibliotekmøtet Stavanger 2012

Rom for dannelse er er godkjent som veggoppslag på det norske bibliotekmøtet i Stavanger i mars 2012.