Rom for Dannelse
13jun/120

Godt eksempel nr. 30: Først med det nye

Asker bibliotek

I samarbeid med studieforbundet Folkeuniversitetet og Asker Frivillighetssentral Hasselbakken har Asker bibliotek tilbudt ukentlige samlinger med opplæring i nye digitale verktøy for innvandrere som deltar på integrasjonsopplæring. Målet var kompetanseheving hos deltakerne og å knytte tette bånd mellom samarbeidspartnerne. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektomtale Først med det nye

Prosjektsøknad Nasjonalbiblioteket

24apr/120

Godt eksempel nr. 29: Læseklubben – Arbejdspladsen som læsearena

Læseklubben Odense

I prosjektet Læseklubben - arbejdspladsen som læsearena samarbeider Odense Centralbibliotek og AOF Odense om kontakt mot virksomheter i Odense som ønsker å gjøre noe ekstra for å fremme medarbeidernes leseevner og trivsel. I leseklubbene presenteres tradisjonelle materialer, men også nye materialtyper som e-bøker, lydbøker og SMS-litteratur. I prosjektet inngår også forskjellige leserelaterte aktiviteter for medarbeiderne - både de som er med i leseklubben og virksomhetenes øvrige medarbeidere.

20apr/120

Godt eksempel nr. 28: Läskraft

Logo Lättläst

Det svenske prosjektet Läskraft handler om å bruke høytlesing for å øke livskvaliteten til demente. Prosjektet er et samarbeid mellom Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan og ulike bibliotek rundt i Sverige.

Prosjektet Läskraft

18jan/120

Eksempelhefte tilgjengelig

Rom for dannelse

Eksempelheftet som er produsert som resultat av prosjektet Rom for dannelse/Rum för bildning er tilgjengelig i pdf-versjon. Heftet omtaler 12 gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring - fire fra hvert av deltakerlandene Norge, Sverige og Danmark.

Rom for dannelse/Rum för bildning - Gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, folkeopplysning og folkbildning

Andre gode eksempler på samarbeid beskrives på denne bloggen. Se kategorien Alle gode eksempler.

17jan/120

Godt eksempel nr. 27: Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser

Mångsspråkliga biblioteket

Västra Götalandsregionen i Sverige sluttførte i 2011 prosjektet Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser, som blant annet har sett på hvordan biblioteket kan bidra i livslang læring i et flerkulturelt samfunn. Fra forordet i sluttrapporten:

Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser, har finansierats av Europeiska Socialfonden. Syftet med kompetensutvecklingsprojektet har varit att inspirera till lokalt förändringsarbete genom att förmedla kunskap, metoder och kontakter användbara i ett engagemang för att påverka attityder och verksamhet i bibliotek och närsamhälle. Projektet har pågått från september 2009 till februari 2011 och målgrupp har varit bibliotekspersonal i Västra Götaland. Beprövade metoder har rekommenderats och i flera fall vidareutvecklats under projekttiden. Samverkan har lyfts fram som nyckeln till framgång då det gäller att förverkliga och konkretisera allt tal om biblioteket som mötesplats. Projektet har genomförts i samarbete med en rad institutioner och organisationer. Nätverk har skapats, som förhoppningsvis utvecklas vidare till ömsesidig nytta och glädje."

24nov/110

Godt eksempel nr. 26: Karriereveiledning i biblioteket

Karriere Oppland

Bibliotekene i Lillehammer, Øyer og Gausdal får en viktig rolle som arena for karriereveiledning.

- Jeg opplever at biblioteket er bygd på de to grunnpilarene kultur- og kunnskapsformidling. Karriereveiledning og voksenopplæring passer inn i kunnskapsdelen, sier biblioteksjefen på Lillehammer.

Karriereveiledning i biblioteket

18nov/110

Godt eksempel nr. 25: “Diskutek” på biblioteket i Karlskoga

ABF

"Allt från Alfred Nobel till revyer på biblioteket i Karlskoga".

Slik innleder Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) i Örebro län om tilbudet som er et samarbeid mellom ABF og biblioteket i Kalrskoga. "Idén har utvecklats utifrån de föreläsningar som tidigare genomfördes i hörsalen. Tanken är att skapa ett forum där åhörarna blir deltagare – ett diskutek!", opplyser Länsbiblioteket i Dalarna. "Vi bjuder in genom: bibliotekets evenemangskalender, lokaltidningens evenemangstips Händer i Karlskoga i dag, bild på trapphalls-TV i biblioteket, affischering, information på bibliotekets och ABFs webbplatser, ABFs studieprogram."

Mer informasjon fra ABF

16nov/110

Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

Læringslørdag Slagelse

"Alt det du kan blive klogere af ... Koret sang, rokken spandt, badges blev produceret og blodtrykket blev målt. I Rønne, Slagelse og Aalborg viste skoler og foreninger, at læring er mangfoldig. Læringslørdag fungerer både i store og mindre byer."

Læringslørdag er inspirert av Adult Learners’ Week, som finner sted i en rekke land hvert år. I Norge kalles kampanjen Læringsdagene. Dansk Folkeopplysnings Samråd har som ambisjon å gjøre Læringslørdag til en landsdekkende begivenhet som involverer mange forskjellige organisasjoner innenfor voksnes læring, både formell og ikke-formell.

Artikkel om Læringslørdag 2011

14nov/110

Godt eksempel nr. 23: Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus

Akershus musikkråd

Akershus musikkråd, en av medlemsorganisasjonene under Musikkens studieforbund, har hatt et langvarig og konstruktivt samarbeid med fylkesbiblioteket i Akershus. Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus er resultatet av et slikt samarbeid der biblioteket bidrar med bibliotekfaglig kompetanse og ressurser og og musikkrådet musikkfaglig kompetanse og ressurser.

9nov/110

Godt eksempel nr 22: Bokcirklar för alla – även analfabeter

Biblioteken i Strängnäs

Høsten 2010 fikk biblioteket i Multeums kulturhus (Strängnäs) utviklingsmidler fra Kulturrådet til prosjektet LL-läsecirklar för vuxna innvandrare i Strängnäs kommun. Prosjektet var et samarbeid mellom biblioteket, SFI (Svenskundervisning för invandrare), Komvux, studieforbundet Medborgarskolan og Centrum för lättläst.

Prosjektet er omtalt i en artikkel i Biblioteksbladet 05:2011