Rom for Dannelse
16mar/110

ENIL – Europeisk nettverk for læring mellom generasjoner

ENIL er et nytt europeisk nettverk som skal bidra til økt bruk av læring mellom generasjoner, en metode hvor flere generasjoner deltar i aktiviteter for å lære av hverandre eller av en lærer. ENIL står for European Network for Intergenerational Learning. Nettverket finansieres av EUs Grundtvig-program og blir koordinert av EPFF (Espace Pédagogique Formation France) i Marseille og har 25 partnere fra 20 europeiske land, blant dem Danmark og Norge.

Om ENIL på nettsidene til Vox

European Network for Intergenerational Learning website