Rom for Dannelse
30apr/120

Læringslørdag i Danmark 25. august

Læringslørdag

Læringslørdag er en kampanje inspirert av Adult Learners' Week, som finner sted i en rekke land hvert år. I Danmark samarbeider disse fire organisasjoner om å gjøre Læringslørdag landsdekkende: Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, VUC's Lederforening, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 finner sted 25. august med den landsdekkende konkurransen ”Så ka’ du lære det”.

Se også Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

24apr/120

Godt eksempel nr. 29: Læseklubben – Arbejdspladsen som læsearena

Læseklubben Odense

I prosjektet Læseklubben - arbejdspladsen som læsearena samarbeider Odense Centralbibliotek og AOF Odense om kontakt mot virksomheter i Odense som ønsker å gjøre noe ekstra for å fremme medarbeidernes leseevner og trivsel. I leseklubbene presenteres tradisjonelle materialer, men også nye materialtyper som e-bøker, lydbøker og SMS-litteratur. I prosjektet inngår også forskjellige leserelaterte aktiviteter for medarbeiderne - både de som er med i leseklubben og virksomhetenes øvrige medarbeidere.

6jan/120

Seminar om styrkelse af unge og voksnes læsekompetencer

Kulturstyrelsen

Tidlig i høst arrangerte den danske Styrelsen for Bibliotek og Medier (nå Kulturstyrelsen) et seminar om styrking av unge og voksnes lesekompetanse. Seminaret ga mange ideer til hvordan bibliotek kan arbeide med dette, gjerne i samarbeid med voksenopplæringen: Seminar om unge og voksnes læsekompetencer

17nov/110

20 mio. kr. til at hjælpe ældre på nettet

Danmarks Bibliotekforening

I Danmark har regjeringen bestemt å avsette 20 mill. kr. til å styrke eldres digitale ferdigheter: 20 mio. kr. til at hjælpe ældre på nettet

Leder i den danske bibliotekforeningen kommenterer tiltaket i sin blogg, og beskriver hvordan bibliotekene kan bidra i satsingen, f.eks. sammen med folkeopplysningsorganisasjonene.

16nov/110

Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

Læringslørdag Slagelse

"Alt det du kan blive klogere af ... Koret sang, rokken spandt, badges blev produceret og blodtrykket blev målt. I Rønne, Slagelse og Aalborg viste skoler og foreninger, at læring er mangfoldig. Læringslørdag fungerer både i store og mindre byer."

Læringslørdag er inspirert av Adult Learners’ Week, som finner sted i en rekke land hvert år. I Norge kalles kampanjen Læringsdagene. Dansk Folkeopplysnings Samråd har som ambisjon å gjøre Læringslørdag til en landsdekkende begivenhet som involverer mange forskjellige organisasjoner innenfor voksnes læring, både formell og ikke-formell.

Artikkel om Læringslørdag 2011

10nov/110

Nordisk konference om samarbejde mellem biblioteker og voksenlæring

Dansk Folkeopplysnings Samråd

Dansk Folkeoplysnings Samråd promoterer sluttkonferansen til Rom for dannelse/Rum för bildning.

Nordisk konference om samarbejde mellem biblioteker og voksenlæring

9nov/110

Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik

Guide til en kommunal folkeopplysningspolitikk

1. juni ble det vedtatt en ny folkeopplysningslov i Danmark. I den anledning har de danske folkeopplysningsorganisasjonene laget en guide til en kommunal folkeopplysningspolitikk. Her kommer de også inn på samarbeid mellom bibliotek og folkeopplysningsorganisasjonene.

8nov/110

Godt eksempel nr. 21: Selviscenesættelse som fænomen

Selviscenesettelse som fenomen

Selviscenesættelse som fænomen var en arrangementsrekke som ble gjennomført i Gentofte høsten 2010 som et samarbeid mellom bibiotek og studieforbund. Deltakelsen kvalifiserte til et realkompetansebevis.

Fra nettsiden til arrangementsrekken: "Selviscenesættelse som fænomen er en arrangementsrække, der fra forskellige vinkler tematiserer spørgsmål om forholdet mellem virkelighed og fiktion, erindring og faktiske begivenheder og bekendelse og bedrag ... Arrangementsrækken er blevet til i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte.  Samarbejdet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier."

Programmet for Selviscenesættelse som fænomen - Fra Karen Blixen til Paradise Hotel

Prosjektrapport

3nov/110

Godt eksempel nr. 19: IT-kurser på biblioteket

Fredensborg Bibliotekerne

Fredensborg Bibliotekerne i Danmark har et løpende samarbeid med LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) om IT-kurs i biblioteket. På en konferanse 28. april kunne Hans Svendsen fra LOF Øresund fortelle:

”Vi stiller en lærer gratis til rådighed for de to-timers introduktionskurser, som biblioteket gennemfører. Til gengæld får vi mulighed for at reklamere for vores 22 timers it-kurser, som vi så i øvrigt gennemfører på biblioteket. Undervejs i vores kurser indlægger vi to timer med en bibliotekar, der fortæller mere, om bibliotekernes it-systemer.” 

IT-kurser på biblioteket efterår 2011 (Fredensborg Bibliotekerne)

2nov/110

Lad fanden tage de ældste

IT-tastatur-forvirring

"Fra 2015 skal det være slut med papir og brev fra det offentlige til borgerne. Det er et af målene med regeringens digitaliseringsstrategi. Men hvad med de 400.000 ældre borgere, der aldrig har været på internettet?"

Slik innleder Dansk Folkeopplysnings Samråds leder Per Paludan Hansen en kommentar om eldres behov for it-undervisning. Han oppfordrer danske kommuner til å ta initiativ til lokale partnerskap med aftenskoler, bibliotek og eldreorganisasjoner for å løse utfordringen.