Rom for Dannelse
2mai/120

Lesesirkelmetode – en ressursblogg

Lesesirkelmetode - Voksengruppe på bibliotek

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Østfold samarbeider om å holde metodekurs for bibliotekarer, lærere og frivillige. Konseptet kalles dialogisk lesesirkelmetodikk og er en konkret tilnærming til språk- og lesetrening.

I den forbindelse har fylkesbibliotekene laget en blogg som ressurs for alle som jobber med leseopplæring og litteraturformidling for innvandrere.

Tiltaket er støttet med utviklingsmidler av Nasjonalbiblioteket.

Se også Godt eksempel nr. 9: Leseglede for innvandrergrupper.