Rom for Dannelse
14jun/120

Bloggen avsluttes

Rom for dannelse

Det nordiske prosjektet Rom for dannelse/ Rum för bildning (2010- 2012) har hatt som mål å bidra til å styrke folkeopplysningen i Norden tverrsektorielt, og slik bidra til målet om lik rett og tilgang til kunnskap for alle. Prosjektet har blitt finansiert av Nordisk minsterråd gjennom Nordplus rammeprogram. Det har vært en sentral del av prosjektet å samle gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring.

Denne bloggen har vært prosjektets formidlingskanal på nettet. Nå som prosjektet er avsluttet, avsluttes også bloggen.

Gjennom prosjektet er det blant annet samlet 30 gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring. Se Alle gode eksempler under Kategorier (til høyre).

Noen av eksemplene er samlet i et eget hefte, som også omtaler ulike fordeler ved et samarbeid mellom bibliotekene og voksenopplæringen mer generelt. Dette hefte kan bestilles gratis fra Nasjonalbiblioteket eller fra VOFO.

Faktainformasjon fra prosjektet er tilgjengelig på nettsidene til Nasjonalbiblioteket, en av de norske prosjektpartnerne.

13jun/120

Godt eksempel nr. 30: Først med det nye

Asker bibliotek

I samarbeid med studieforbundet Folkeuniversitetet og Asker Frivillighetssentral Hasselbakken har Asker bibliotek tilbudt ukentlige samlinger med opplæring i nye digitale verktøy for innvandrere som deltar på integrasjonsopplæring. Målet var kompetanseheving hos deltakerne og å knytte tette bånd mellom samarbeidspartnerne. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektomtale Først med det nye

Prosjektsøknad Nasjonalbiblioteket

9mai/120

Studieforbundenes dannelsesprosjekt

Vofo

VOFOs årskonferanse 2012 foregår i Drammen 10.-11. mai og, etter inspirasjon av det nordiske prosjekt har arrangørene valgt temaet dannelse. Som utgangspunkt for konferansen stiller VOFO spørsmålene:

"Dersom dannelse er frihet, ansvar og myndighet, evnen til kritisk refleksjon og selvstendig tenkning basert på opplysning, hvis den nye dannelsesreisen foregår på Internett, verdens største bibliotek, hvem skal organisere kunnskapsdannelsen, læringsrommene, de flerkulturelle møtene gjennom både fysiske og virtuelle grupper? Og hva med den digitale dannelsen? Om ikke studieforbundene – hvem da?"

Konferansen vil belyse disse temaene ut fra vinklene ”digital dannelse”, ”folkelig dannelse” og ”fremtidens dannelse”. Til hjelpe får VOFO bl.a. NBs direktør for bibliotekutvikling, Svein Arne Tinnesand og fylkesbiblioteksjef Trond Minken.

7mai/120

Læringsdagene for voksne i uke 42

Læringsdagene

Læringsdagene 2012 går av stabelen i uke 42, 15.-19. okt.

Læringsdagene for voksne er en felles årlig kampanje for å synliggjøre det mangfoldige læringstilbudet for voksne. Kampanjen arrangeres i mange europeiske land og i ulike former. I  Norge arrangeres kampanjen av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) gjenom en uke hver høst i samarbeid med en rekke andre aktører. Mange av arrangementene under Læringsdagene foregår på bibliotekene.

Årets tema er Aktiv læring - aktivt liv! og er inspirert av det europeiske året for aktiv aldring, som i Norge koordineres av Senter for seniorpolitikk.

Se også: Godt eksempel nr. 8: Læringsdagene for voksne og Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

2mai/120

Lesesirkelmetode – en ressursblogg

Lesesirkelmetode - Voksengruppe på bibliotek

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Østfold samarbeider om å holde metodekurs for bibliotekarer, lærere og frivillige. Konseptet kalles dialogisk lesesirkelmetodikk og er en konkret tilnærming til språk- og lesetrening.

I den forbindelse har fylkesbibliotekene laget en blogg som ressurs for alle som jobber med leseopplæring og litteraturformidling for innvandrere.

Tiltaket er støttet med utviklingsmidler av Nasjonalbiblioteket.

Se også Godt eksempel nr. 9: Leseglede for innvandrergrupper.

30apr/120

Læringslørdag i Danmark 25. august

Læringslørdag

Læringslørdag er en kampanje inspirert av Adult Learners' Week, som finner sted i en rekke land hvert år. I Danmark samarbeider disse fire organisasjoner om å gjøre Læringslørdag landsdekkende: Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, VUC's Lederforening, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 finner sted 25. august med den landsdekkende konkurransen ”Så ka’ du lære det”.

Se også Godt eksempel nr. 24: Læringslørdag i Danmark

24apr/120

Godt eksempel nr. 29: Læseklubben – Arbejdspladsen som læsearena

Læseklubben Odense

I prosjektet Læseklubben - arbejdspladsen som læsearena samarbeider Odense Centralbibliotek og AOF Odense om kontakt mot virksomheter i Odense som ønsker å gjøre noe ekstra for å fremme medarbeidernes leseevner og trivsel. I leseklubbene presenteres tradisjonelle materialer, men også nye materialtyper som e-bøker, lydbøker og SMS-litteratur. I prosjektet inngår også forskjellige leserelaterte aktiviteter for medarbeiderne - både de som er med i leseklubben og virksomhetenes øvrige medarbeidere.

20apr/120

Godt eksempel nr. 28: Läskraft

Logo Lättläst

Det svenske prosjektet Läskraft handler om å bruke høytlesing for å øke livskvaliteten til demente. Prosjektet er et samarbeid mellom Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan og ulike bibliotek rundt i Sverige.

Prosjektet Läskraft

13apr/120

Scandinavian Libraries Quarterly om livslang læring

SLQ1-2012COVER1-300x213

Den siste utgaven av Scandinavian Libraries Quarterly er en temautgave om livslang læring.  Bladet inneholder bl.a. en artikkel på engelsk om vårt eget prosjekt.

13apr/120

Prosjektbloggen fortsetter

Rom for dannelse

Prosjektet Rom for dannelse/Rum för bildning er avsluttet, men prosjektleder Voksenopplæringsforbundet (VOFO) ønsker at bloggen fortsetter ut mai måned da VOFO avholder sin årskonferanse med besøk på Drammensbiblioteket og med nasjonalbibliotekaren som innleder. Dette ønsket må vi forsøke å etterkomme med flere påfyll om samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring en stund til!