Dataleveranser

Katalogdata til Biblioteksøk skal leveres via innhøstingsprotokollen OAI-PMH. I praksis betyr dette programvare som sørger for at at katalogdata fra biblioteket gjøres tilgjengelig for automatisk høsting. Når programvare er satt opp, høster Nasjonalbiblioteket regelmessig inn data uten at biblioteket må foreta seg noe. Nødvendig programvare kan bestilles hos den enkelte biblioteksystemleverandør. BIBSYS sørger for at katalogdata fra alle BIBSYS-bibliotek gjøres tilgjengenlig for innhøsting.

Retningslinjer for bruk av OAI-PMH i Biblioteksøk

Oppbygging av OAI-identifier jfr. http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-oai-identifier.htm oai-identifier = scheme “:” namespace-identifier “:” local-identifier. Anbefalt format i Biblioteksøk: oai:<domene>:<ISIL-nr>:<lokalt tittelnummer> evt: oai:<subdomene>.<domene>:<ISIL-nr>:<lokalt tittelnummer>.

Metadaformat: marcxchange. Kan returnere enten NORMARC eller MARC 21.

Postene må inneholde ISBN, ISSN og andre standardnummer som finnes i postene.

BIBBI-nummer: Hvis det finnes andre bibliografiske kontrollnr, jfr normarc felt 015, så må også disse returneres som en del av metadataposten. BIBBI-nummer (ID i Biblioteksentralens bibloigrafiske database) kan bli brukt i forbindelse med deduplisering av poster.

Materialtype: Data kodes i NORMARC i felt 019 $b eller leader pos. 6 og 7. Alternativt i MARC 21 i leader pos. 6 og felt 007/00.  Hvis data om materialtype mangler i posten, settes verdien i feltene til blank.

Lokaliseringsdata: Feltet 850$a (normarc) eller 852$a (marc21) – Eiende bibliotek/avdeling. Fortrinnsvis ønskes ISIL-nr på formen: NO-<biblioteknr>, f.eks: NO-2160100.

I biblioteksøk ønsker NB å høste alle postene uansett merking i feltet 850 (normarc) / 852 (marc21)

Sirkulasjonsdata: Hvis Normarc skal sirkulasjonsdata være med ihht. norzig-profilen (850 $h). Hvis ikke normarc tilbys ønskes eget metadataformat, “holdings” for uthenting av beholdnings- og sirkulasjonsdata ihht. ISO-20775.

Vi anbefaler at repositoriene støtter komprimering av responsen.

Ta kontakt med bibsok@nb.no hvis du har spørsmål om leveranse av data til Biblioteksøk.


Det er stengt for kommentarer.