Oppgradering og ustabilitet

Vi gjør for tiden en oppgradering av dedupliseringsrutinene i Biblioteksøk. Nye regler legges inn og basen indekseres på nytt.  I den forbindelse vil tjensten være noe ustabil, og nede, i perioder de nærmeste dagene.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Noen endringer i grensesnittet

Vi har gjort noen små endringer i søkegrensesnittet. Vi har gjort det mulig å avgrense søket bare til digitalt innhold, dvs. det som er tilgjengelig via Bokhylla. Fasettene, avkryssingsboksene i venstremargen, kan nå sorteres. Alfabetisk (ABC) eller slik at de med flest treff kommer øverst (123). Vi har også fått luket unna en del feilaktige språkkoder som tidligere hadde en tendens til å legge seg øverst.

ISBN vises nå i utvidet visning i trefflista, det er det mange som har etterspurt.

Vi har også begynt et arbeid med å få utlånsstatus inn i tjenesten. I første omgang viser vi hyllestatus for BIBSYS-bibliotek når boka (eller annet materiale) er tilgjengelig for utlån. Det samme skal etter hvert komme for andre bibliotek.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Driftsstans 24. april

Vi gjør for tiden en oppgradering av maskinparken som kjører Biblioteksøk. I løpet de nærmeste dagene flytter vi tjenesten over på krafigere utstyr. Dette medfører en dritsstans etter kl 14:00 i dag, 24. april. Tjensten er opp igjen i morgen tidlig.

Publisert i Biblioteksøk | 2 kommentarer

Bibliotek som har levert data til Biblioteksøk

Tallene for leveranser til Biblioteksøk fortjener en oppdatering. Status er nå slik:

Folkebibliotek

131 bibliotek har levert. Vi mangler fortsatt 9 bibliotek som tidligere leverte til Sambok, men tilgjengjeld har vi fått med 97 nye bibliotek.

I Akershus har alle bibliotekene levert, 12 av 13 i Vestfold, 11 av 18 i Østfold, 15 av 22 i Hedmark, 10 av 18 i Telemark, 17 av 26 i Rogaland, 11 av 21 i Buskerud. I de andre fylkene er det færre, men de største bibliotekene er representert i alle fylker.

Fagbibliotek

Her er alle BIBSYS-bibliotekene med, tillegg har flere og flere bibliotek med andre biblioteksystem kommet med, tilsammen 147 fagbibliotek, av dem 27 med andre biblioteksystem enn BIBSYS.

Publisert i Biblioteksøk | 7 kommentarer

Opprydding i basen

Vi holder for tida på liten vedlikeholdsjobb i basen. Vi må slette data fra en del bibliotek av ulike grunner. I noen tilfeller er det data fra bibliotek som tidligere har levert pr FTP, og som nå har levert via OAI-PMH. I andre tilfeller er det andre feil i dataleveransen som har ført til slettingen.

Etter sletting, skal data høstes inn på nytt og ny runde med deduplisering kjøres. Totalt sett betyr dette at data fra en del bibliotek blir borte i en drøy ukes tid framover.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

MARC-poster og fjernlån

Vi har fått flere henvendelser med samme spørsmål om bruk av Biblioteksøk.

MARC-poster

Biblioteksøk viser ikke poster direkte i marc-format i dag. Vi har fått flere spørsmål om det, og vi må vurdere å ta med den muligheten i senere versjoner.

Men Biblioteksøk har en lenke til postene i biblioteket som har levert data, og der kan du se poster i MARC-format.

Fra trefflista:

  • *Klikk på tittelen slik at du får opp fullstendig post.
  • *Klikk på “Fjernlån”.
  • *Klikk på “Velg bibliotek”.

I ruta som kommer opp på skjermen, finner du “Lenke til post” eller “Egen katalog” i høyre kolonne. Her kan du klikke deg inn til katalogen til bibliotekene som har den aktuelle tittelen.

Det er også mulig å se marc-poster i BIBSYS. Bibliotek kan også bestille abonnement fra Biblioteksentralen på katalogposter.

Hvordan sende en fjernlånsbestilling

  • *Søk opp ønsket tittel.

Fra trefflista :

  • *Klikk på tittelen slik at du får opp fullstendig post.
  • *Klikk på “Fjernlån”.
  • *Fyll ut feltene i skjemaet som kommer opp.
  • *Klikk på “Velg bibliotek”.

I ruta som kommer opp på skjermen, velger du hvilket bibliotek du ønsker at bestillingen skal sendes til.

  • *Klikk deretter på “Send bestilling”.
Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

Sambok tas av lufta

I januar gjør vi det vi har “truet” med lenge – tar Norsk samkatalog for bøker (Sambok) av nettet. Basen har ikke vært oppdatert i hele 2012, og er derfor svært utdatert.Det samme gjelder Norsk samkatalog for notetrykk (Samnoter).

Fra 2013 er det bare Biblioteksøk som gjelder.

Samkatalogen for periodika (Samper) fortsetter som før.

Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

Biblioteksøk ute av drift 26. november

Vi skal gjøre en oppgradering av driftsmiljøet for Biblioteksøk. Det er større operasjon som gjør at vi må ta ned systemet hele mandag 26. november. På tirsdag skal tjenesten være frisk og rask og oppe igjen.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Status oktober

Det har ikke vært gjort endringer eller nyutvikling i Biblioteksøk siden i sommer. I høst har innsatsen vært konsentrert om å få ny versjon av Bokhylla på lufta.

For tiden gjør vi en ny innhøsting av data fra BIBSYS, det fører til at vi må kjøre indeksering og sammenslåing av poster på nytt.

Vi venter også på en oppgradering av programvaren. Alt i alt gjør dette at Biblioteksøk ikke er helt i form for tiden. Det mangler data fra noen bibliotek som har levert og dedupliseringen av en del poster er mangelfull. Hvis alt går som det skal, skal programvare og data være på plass igjen i løpet av en 14-dagers tid.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Brev sendt ut til nye bibliotek

Vi har nå sendt e-post til flere bibliotek som ikke har levert data til Biblioteksøk, bibliotek som leverte til Samkatalogen for bøker, men ikke til Biblioteksøk (6 folkebibliotek og ca 30 fagbibliotek), dessuten til bibliotek i kommuner med over 20 000 innbyggere.

Nå er det tilsammen 118 folke- og fylkesbibliotek som har levert data. Akershus, Rogaland, Hedmark, Østfold og Vestfold topper lista over antall bibliotek som har levert. Akershus: 20, Rogaland: 17, Hedmark: 14, Vestfold og Østfold: begge 11.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar