Bibliotek som har levert data til Biblioteksøk

Tallene for leveranser til Biblioteksøk fortjener en oppdatering. Status er nå slik:

Folkebibliotek

131 bibliotek har levert. Vi mangler fortsatt 9 bibliotek som tidligere leverte til Sambok, men tilgjengjeld har vi fått med 97 nye bibliotek.

I Akershus har alle bibliotekene levert, 12 av 13 i Vestfold, 11 av 18 i Østfold, 15 av 22 i Hedmark, 10 av 18 i Telemark, 17 av 26 i Rogaland, 11 av 21 i Buskerud. I de andre fylkene er det færre, men de største bibliotekene er representert i alle fylker.

Fagbibliotek

Her er alle BIBSYS-bibliotekene med, tillegg har flere og flere bibliotek med andre biblioteksystem kommet med, tilsammen 147 fagbibliotek, av dem 27 med andre biblioteksystem enn BIBSYS.

Publisert i Biblioteksøk | 7 kommentarer

Opprydding i basen

Vi holder for tida på liten vedlikeholdsjobb i basen. Vi må slette data fra en del bibliotek av ulike grunner. I noen tilfeller er det data fra bibliotek som tidligere har levert pr FTP, og som nå har levert via OAI-PMH. I andre tilfeller er det andre feil i dataleveransen som har ført til slettingen.

Etter sletting, skal data høstes inn på nytt og ny runde med deduplisering kjøres. Totalt sett betyr dette at data fra en del bibliotek blir borte i en drøy ukes tid framover.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

MARC-poster og fjernlån

Vi har fått flere henvendelser med samme spørsmål om bruk av Biblioteksøk.

MARC-poster

Biblioteksøk viser ikke poster direkte i marc-format i dag. Vi har fått flere spørsmål om det, og vi må vurdere å ta med den muligheten i senere versjoner.

Men Biblioteksøk har en lenke til postene i biblioteket som har levert data, og der kan du se poster i MARC-format.

Fra trefflista:

 • *Klikk på tittelen slik at du får opp fullstendig post.
 • *Klikk på “Fjernlån”.
 • *Klikk på “Velg bibliotek”.

I ruta som kommer opp på skjermen, finner du “Lenke til post” eller “Egen katalog” i høyre kolonne. Her kan du klikke deg inn til katalogen til bibliotekene som har den aktuelle tittelen.

Det er også mulig å se marc-poster i BIBSYS. Bibliotek kan også bestille abonnement fra Biblioteksentralen på katalogposter.

Hvordan sende en fjernlånsbestilling

 • *Søk opp ønsket tittel.

Fra trefflista :

 • *Klikk på tittelen slik at du får opp fullstendig post.
 • *Klikk på “Fjernlån”.
 • *Fyll ut feltene i skjemaet som kommer opp.
 • *Klikk på “Velg bibliotek”.

I ruta som kommer opp på skjermen, velger du hvilket bibliotek du ønsker at bestillingen skal sendes til.

 • *Klikk deretter på “Send bestilling”.
Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

Sambok tas av lufta

I januar gjør vi det vi har “truet” med lenge – tar Norsk samkatalog for bøker (Sambok) av nettet. Basen har ikke vært oppdatert i hele 2012, og er derfor svært utdatert.Det samme gjelder Norsk samkatalog for notetrykk (Samnoter).

Fra 2013 er det bare Biblioteksøk som gjelder.

Samkatalogen for periodika (Samper) fortsetter som før.

Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

Biblioteksøk ute av drift 26. november

Vi skal gjøre en oppgradering av driftsmiljøet for Biblioteksøk. Det er større operasjon som gjør at vi må ta ned systemet hele mandag 26. november. På tirsdag skal tjenesten være frisk og rask og oppe igjen.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Status oktober

Det har ikke vært gjort endringer eller nyutvikling i Biblioteksøk siden i sommer. I høst har innsatsen vært konsentrert om å få ny versjon av Bokhylla på lufta.

For tiden gjør vi en ny innhøsting av data fra BIBSYS, det fører til at vi må kjøre indeksering og sammenslåing av poster på nytt.

Vi venter også på en oppgradering av programvaren. Alt i alt gjør dette at Biblioteksøk ikke er helt i form for tiden. Det mangler data fra noen bibliotek som har levert og dedupliseringen av en del poster er mangelfull. Hvis alt går som det skal, skal programvare og data være på plass igjen i løpet av en 14-dagers tid.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Brev sendt ut til nye bibliotek

Vi har nå sendt e-post til flere bibliotek som ikke har levert data til Biblioteksøk, bibliotek som leverte til Samkatalogen for bøker, men ikke til Biblioteksøk (6 folkebibliotek og ca 30 fagbibliotek), dessuten til bibliotek i kommuner med over 20 000 innbyggere.

Nå er det tilsammen 118 folke- og fylkesbibliotek som har levert data. Akershus, Rogaland, Hedmark, Østfold og Vestfold topper lista over antall bibliotek som har levert. Akershus: 20, Rogaland: 17, Hedmark: 14, Vestfold og Østfold: begge 11.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Oppgradering av Biblioteksøk 19. april

Torsdag 19. april kommer Biblioteksøk til å være utilgjengelig hele dagen. Vi tar ned tjenesten for å kjøre en større oppgradering av database og søkemotor.

Samkatalogen for bøker kan brukes som vanlig.

Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

OAI-leveranser fra Tidemann-bibliotek

Nå har de første Tidemann-bibliotekene levert data via OAI-PMH. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Nore og Uvdal bibliotek og Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap er blant de første.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Biblioteksøk presentert på Det 73. bibliotekmøte i Stavanger

Vi presenterte Biblioteksøk på seminaret NBs digitale bibliotek og Biblioteksøk. Her er lenke til de aktuelle presentasjonene: Hilde Høgås og Svein Arne Brygfjeld.

Hovedinnholdet i presentasjonene var status for levering av data til tjenesten, innholdet i Biblioteksøk slik det nå er og tanker om videre utvikling.

Avlevering fra folke- og fylkesbibliotek

 • 95 av 429 folke- og fylkesbibliotek har levert.
 • 6 bibliotek som tidligere leverte til Sambok, har ikke levert.
 • 68 bibliotek som tidligere ikke leverte til Sambok, har levert.
 • I kommuner over 50 000 innb. har 12 av 14 bibliotek levert data.
 • I kommuner over med 20 000 – 50 000 innb. har 25  av 36 bibliotek levert data.

Alt i alt er vi svært fornøyd med avleveringen fra folkebiblioteksektoren.

Avlevering av data fra fagbibliotek

Alle BIBSYS-bibliotek har levert, i tillegg 11 bibliotek med andre biblioteksystem. Her mangler det 54 bibliotek som tidligere leverte til Samkatalogen for bøker. Her vil nok antallet leveranser øke framover når Mikromarc- og Tidemann-bibliotekene får tilgang til OAI-PMH.

Videreutvikling

Hittil har vi brukt Samkatalogen for bøker (Sambok) som målestokk, vi har omtrent nådd det målet nå, og Sambok kommer til å bli tatt av lufta ca 1. mai. Sambok har ikke vært oppdatert siden årsskiftet.

Vi ønsker nå å få med så mange bibliotek som mulig. Det er nødvendig for å oppnå en balansert fjernlånstrafikk. Alle som inngår i en transportordning bør være med.

Men kjennskap til hva som finnes i det enkelte bibliotek er også en forutsetning for å kunne utvikle tjenesten videre. Når Biblioteksøk skal bli en tjeneste for sluttbruker, må bestillingen kunne rutes til riktig sted automatisk. Dette krever kunnskap om hvor bøker og annet befinner seg, det er også nødvendig å kunne sjekke beholdning i lokalt bibliotek før et ev. fjernlån utløses.

Videreutvikling av tjenesten skjer både på kort og lang sikt. I første omgang skal vi jobbe med å få kontroll på visning og sammenslåing av flerbindsverk og en del andre mindre forbedringer.  Sirkulasjonsdata skal inn i Biblioteksøk slik at man slipper å lenke seg til lokalt bibliotek for å se om boka er på hylla. Det skal bli mulig å søke i innhold i bøker som er digitalisert.

På litt lengre sikt skal det legges til rette for innlogging, og dermed personalisering av tjenesten, samlekurv og lignende som forutsetter innlogging. Tjenesten skal integreres tettere med NBDigital, og det skal åpnes for sluttbrukerinitiert lån.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar