Sambok tas av lufta

I januar gjør vi det vi har “truet” med lenge – tar Norsk samkatalog for bøker (Sambok) av nettet. Basen har ikke vært oppdatert i hele 2012, og er derfor svært utdatert.Det samme gjelder Norsk samkatalog for notetrykk (Samnoter).

Fra 2013 er det bare Biblioteksøk som gjelder.

Samkatalogen for periodika (Samper) fortsetter som før.

Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

Biblioteksøk ute av drift 26. november

Vi skal gjøre en oppgradering av driftsmiljøet for Biblioteksøk. Det er større operasjon som gjør at vi må ta ned systemet hele mandag 26. november. På tirsdag skal tjenesten være frisk og rask og oppe igjen.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Status oktober

Det har ikke vært gjort endringer eller nyutvikling i Biblioteksøk siden i sommer. I høst har innsatsen vært konsentrert om å få ny versjon av Bokhylla på lufta.

For tiden gjør vi en ny innhøsting av data fra BIBSYS, det fører til at vi må kjøre indeksering og sammenslåing av poster på nytt.

Vi venter også på en oppgradering av programvaren. Alt i alt gjør dette at Biblioteksøk ikke er helt i form for tiden. Det mangler data fra noen bibliotek som har levert og dedupliseringen av en del poster er mangelfull. Hvis alt går som det skal, skal programvare og data være på plass igjen i løpet av en 14-dagers tid.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Brev sendt ut til nye bibliotek

Vi har nå sendt e-post til flere bibliotek som ikke har levert data til Biblioteksøk, bibliotek som leverte til Samkatalogen for bøker, men ikke til Biblioteksøk (6 folkebibliotek og ca 30 fagbibliotek), dessuten til bibliotek i kommuner med over 20 000 innbyggere.

Nå er det tilsammen 118 folke- og fylkesbibliotek som har levert data. Akershus, Rogaland, Hedmark, Østfold og Vestfold topper lista over antall bibliotek som har levert. Akershus: 20, Rogaland: 17, Hedmark: 14, Vestfold og Østfold: begge 11.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Oppgradering av Biblioteksøk 19. april

Torsdag 19. april kommer Biblioteksøk til å være utilgjengelig hele dagen. Vi tar ned tjenesten for å kjøre en større oppgradering av database og søkemotor.

Samkatalogen for bøker kan brukes som vanlig.

Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

OAI-leveranser fra Tidemann-bibliotek

Nå har de første Tidemann-bibliotekene levert data via OAI-PMH. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Nore og Uvdal bibliotek og Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap er blant de første.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Biblioteksøk presentert på Det 73. bibliotekmøte i Stavanger

Vi presenterte Biblioteksøk på seminaret NBs digitale bibliotek og Biblioteksøk. Her er lenke til de aktuelle presentasjonene: Hilde Høgås og Svein Arne Brygfjeld.

Hovedinnholdet i presentasjonene var status for levering av data til tjenesten, innholdet i Biblioteksøk slik det nå er og tanker om videre utvikling.

Avlevering fra folke- og fylkesbibliotek

  • 95 av 429 folke- og fylkesbibliotek har levert.
  • 6 bibliotek som tidligere leverte til Sambok, har ikke levert.
  • 68 bibliotek som tidligere ikke leverte til Sambok, har levert.
  • I kommuner over 50 000 innb. har 12 av 14 bibliotek levert data.
  • I kommuner over med 20 000 – 50 000 innb. har 25  av 36 bibliotek levert data.

Alt i alt er vi svært fornøyd med avleveringen fra folkebiblioteksektoren.

Avlevering av data fra fagbibliotek

Alle BIBSYS-bibliotek har levert, i tillegg 11 bibliotek med andre biblioteksystem. Her mangler det 54 bibliotek som tidligere leverte til Samkatalogen for bøker. Her vil nok antallet leveranser øke framover når Mikromarc- og Tidemann-bibliotekene får tilgang til OAI-PMH.

Videreutvikling

Hittil har vi brukt Samkatalogen for bøker (Sambok) som målestokk, vi har omtrent nådd det målet nå, og Sambok kommer til å bli tatt av lufta ca 1. mai. Sambok har ikke vært oppdatert siden årsskiftet.

Vi ønsker nå å få med så mange bibliotek som mulig. Det er nødvendig for å oppnå en balansert fjernlånstrafikk. Alle som inngår i en transportordning bør være med.

Men kjennskap til hva som finnes i det enkelte bibliotek er også en forutsetning for å kunne utvikle tjenesten videre. Når Biblioteksøk skal bli en tjeneste for sluttbruker, må bestillingen kunne rutes til riktig sted automatisk. Dette krever kunnskap om hvor bøker og annet befinner seg, det er også nødvendig å kunne sjekke beholdning i lokalt bibliotek før et ev. fjernlån utløses.

Videreutvikling av tjenesten skjer både på kort og lang sikt. I første omgang skal vi jobbe med å få kontroll på visning og sammenslåing av flerbindsverk og en del andre mindre forbedringer.  Sirkulasjonsdata skal inn i Biblioteksøk slik at man slipper å lenke seg til lokalt bibliotek for å se om boka er på hylla. Det skal bli mulig å søke i innhold i bøker som er digitalisert.

På litt lengre sikt skal det legges til rette for innlogging, og dermed personalisering av tjenesten, samlekurv og lignende som forutsetter innlogging. Tjenesten skal integreres tettere med NBDigital, og det skal åpnes for sluttbrukerinitiert lån.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Biblioteksøk tar over for Samkatalogen for bøker

Fra 1. januar 2012 stopper vi importen av data til Samkatalogen for bøker, i den grad noen fortsatt leverer “på gammelmåten” i det hele tatt.

Tjenesten er nå i bruk. Kjente feil er rettet, men har fortsatt beredskap på nye feil som oppdages. Vi har også begynt diskusjonen om veien videre.

Vi har laget en ny side på bloggen: Om biblioteksøk. Her ligger nå en beskrivelse av tjenesten slik den nå er inkludert beskrivelse av noen begrensninger. Her finnes også en liste over bibliotek som har levert data.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Nye runder mot mål

I de siste ukene har vi kjørt nye runder på flere områder for å forbedre tjenesten. Etter at den første runden med deduplisering var kjørt, så vi at vi hadde flere dubletter enn vi var fornøyd med.Vi endret da parametrene for deduplisering, gjorde dem mindre strenge. Dette førte til en kraftig reduksjon av antall poster i tjenesten (ca 160 000 poster), og dermed av antall dubletter.

En del dubletter får vi ikke gjort noe med fordi datagrunnlaget er for dårlig, feil i dataene eller ulik registreringspraksis slår ut. Et eksempel er at noen bibliotek legger inn en egen post i basen med  ”hurtiglån” som en del av tittelen. Da blir ikke denne slått sammen med de andre postene, det finnes poster både med ”hurtiglån”, ”ekspresslån” og ”ukeslån” i tjenesten. Slike data hører ikke hjemme i tittelfeltet i en katalogpost, det bør være mulig for biblioteksystemene å håndtere denne type lån på eksemplarnivå. Vi håper at vi etter hvert skal få luket ut slike poster bra Biblioteksøk.

Noen feil oppstår fordi vi ikke greier å identifisere og koble materialtyper riktig. Pga ulik registreringspraksis har noen titler fått tilordnet feil materialtype, noen lydbøker er for eksempel blitt bøker.  Disse titlene blir helt riktig ikke slått sammen med den trykte utgaven, men i trefflisten framstår de som en dublett. Her må vi gå en ny runde med dataene og prøve å finne andre dataelement enn det vi har brukt til nå, for å bestemme materialtypen.

Vi har lagt til nye fasetter som gir avgrensningsmulighet på språk og år. Igjen ser vi at vi at feil i datagrunnlaget gir utslag i grensesnittet. Språk representeres  i katalogpostene med koder som oversettes til naturlig språk i grensesnittet. Når koder registreres feil, blir også visningen feil.

Innhøsting av data går også framover. Alle BIBSYS-bibliotek er høstet, 48 Bibliofil-bibliotek er høstet. Av disse er det faktisk 22 bibliotek som tidligere ikke leverte til Samkatalogen for bøker. I tillegg har noen Mikromarc og Tidemann-bibliotek kommet med. Disse bibliotekene leverer via FTP i påvente av at systemene skal få OAI-PMH på plass. Her har mange mindre bibliotek gjort mye velvillig innsats for å eksportere data til Biblioteksøk.

Vi fortsetter å laste inn data fra en del bibliotek som ligger i kø, og nye som kommer til, men nå skal de fleste data fra bibliotekene som har levert, være tilgjengelig i tjenesten.

Fjernlånet virker, og er testet mot et lite antall bibliotek. Det gjenstår fortsatt noe testing og feilretting før all visning av eierbibliotek er i orden, men de som ønsker kan nå sende reelle fjernlånsbestillinger gjennom tjenesten. Ta et lite forbehold for feil og mangler så lenge tjenesten er under utvikling. Bestillingene mottas på samme måte som bestillinger fra Samkatalogen for bøker.

I det hele tatt, nå er tjenesten så noenlunde der den skal være i første runde. Vi fortsetter litt til med feilretting og finpussing før vi når første milepæl, å avslutte Samkatalogen for bøker.

I dag presenteres Biblioteksøk på Biblioteklederkonferansen 2011 i Mo i Rana.

Publisert i Biblioteksøk | 2 kommentarer

Fortsatt under utvikling

Etter at ny versjon ble lagt ut, har vi drevet med finpuss av grensesnitt og ny kjøring av innhøstede data. Kjøringen av datagrunnlaget foregår fortsatt, ny innhøsting, indeksering, duduplisering osv.

Derfor er ikke alle data på plass. Noen bibliotek som har levert data, mangler i listene over eierbibliotek – disse kommer med etter hvert.

Lista over eierbibliotek skal inneholde en lenke inn i bibliotekets katalog til den aktuelle posten. Dette er også avhengig av kjøringen som pågår, for noen bibliotek er dette på plass, for andre ikke. Også her tikker flere og flere inn etter hvert.

I dag, 23.9, bytter vi disker på noen av maskinene, så i dag kan tjenesten bli noe ustabil.

Og så er vi glad for å ha fått data fra Tidemann-bibliotek inn i Biblioteksøk. Tre bibliotek har levert i løpet av den siste uka. I påvente av at de skal få OAI-PMH på plass, har de levert data via FTP.

Vi har også sendt de første fjernlånsbestillingene gjennom tjenesten, til Rana bibliotek. Og det gikk bra. Vi tester videre når oversikten over eierbibliotek ikke er komplett.

Publisert i Biblioteksøk | 3 kommentarer