Vedlikehold

Vi utfører på NBs netttjenester onsdag 07.05.2014 fra 16:00 til 24:00. Dette vil påvirke Biblioteksøk også, og tjenesten kan være ustabil i perioden.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Vedlikehold

Vi gjør en smule vedlikeholdsarbeid i Biblioteksøk i kveld, 20. januar. Dette fører til at tjenesten kan bli ned en liten periode.

Publisert i Biblioteksøk | 25 kommentarer

Redirect til Biblioteksøk

Vi har lagt til en “redirect” (videresending) fra  http://www.nb.no/biblioteksøk og http://www.nb.no/biblioteksok slik at de leder til Biblioteksøk.

… for at det skal være enklere å finne Biblioteksøk på nettet.

Publisert i Biblioteksøk | 51 kommentarer

Innspill til utviklingen av Biblioteksøk

Fjernlånsgruppa for fylkesbibliotekansatte og NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet har kommet med gode innspill til utviklingen av Biblioteksøk, basert både på egne inntrykk og på innspill fra en del bibliotek.

Vi vil først gjerne takke for konstruktive innspill og si at vi er veldig glad for å få slike tilbakemeldinger. Deretter komme med noen kommentarer og si litt om utvikling som er gjort i løpet av våren og sommeren.

Rydding i dataene

I løpet av våren og sommeren i år har vi gjort et stykke ryddearbeid i Biblioteksøk. Vi har endret regelsettet for sammenslåing av poster og gjort noen mindre endringer i grensesnittet. «Forfatterhefteproblemet» skal være borte. Et søk på Jo Nesbø har nå bøkene han har skrevet først i trefflista. Det ligger fortsatt tre forfatterhefter der. Det kommer av at de er ulikt katalogisert og har ulike utgivelsesår, og det er som det må være.

Etter denne runden, ser vi at trefflistene er blitt bedre og antall dubletter er gått ned. Men det finnes fortsatt en god del dubletter, og noe er det vanskeligere å komme rundt pga. ulik katalogiseringspraksis. Vi må også passe oss for å slå sammen poster som ikke skal slås sammen

Vi venter også på en ny leveranse av data fra noen bibliotek som har manglet opplysning om materialtype i posten. Det fører nå til at noen lydbøker merkes feilaktig som bøker.

Søk

Lista fra fjernlånsgruppa inneholder mange gode innspill til forbedring av søkefunksjonalitet, de fleste av dem har vi allerede på lista for videreutvikling. Noe har vi allerede gjort. ISBN/ISMN og emneord er nå søkbare, det er blitt mulig å avgrense til digitaliserte bøker, og det er mulig å sortere innholdet i fasettene.

Ønsket om et avansert søk, er også kjent for oss, men ønsket om CCL-søk er nytt. Begge deler får vi se på og prioritere opp mot andre utviklingsbehov. En samlekurv står allerede på lista utviklingsønsker og vi får bekreftet ønsket om mulighet til geografisk avgrensning.

Eierbibliotek og utlånsstatus

Slik vi ser det, vil den viktigste forbedringen av Biblioteksøk være å få data om tilgjengelighet inn i tjenesten. Som en liten start viser vi nå tilgjengelighet for eksemplarene som kommer fra BIBSYS-bibliotek. Når vi har det på plass for de andre bibliotekene, skal vi også gjøre opplysningen om utlånt/ledig lettere å finne i grensesnittet – mange har kommentert at det ikke er så lett i dag.

Data fra mange bibliotek

På innholdssida er Biblioteksøk allerede på god vei til å bli det det skal være – et søk som dekker norske bibliotek under ett. Det er svært positivt at så mange bibliotek fra hele landet og i alle størrelser har levert data til Biblioteksøk, 138 folke- og fylkesbibliotek (i Vestfold og Akershus har alle levert) og 153 fagbibliotek.

Feilmeldinger og tilbakemeldinger

Begge deler tar vi gjerne i mot. Vi får allerede en del som hjelper oss til å se feil som vi ikke har oppdaget, eller bekrefter feil og mangler vi kjenner til. Vi vil gjerne at bibliotek som har levert data, tar stikkprøver for å se at data fra biblioteket er kommet med i tjenesten. Hvis man finner poster som helt mangler opplysninger om eierbibliotek, er det også greit å få høre om. Åpenbare mangler i sammenslåingen av poster, kan vi også tipses om, selv om vi i stor grad vet hvor skoen trykker her. Det vil også være fint å få konkrete innspill til mangelfull søkefunksjonalitet og på fordummende søkefunksjoner.

Vi er takknemlig for at både Fjernlånsgruppa for fylkesbibliotekansatte og NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet tilbyr seg å komme med innspill når det er behov. Vi vet at vi vil ha konkret behov for det blant annet når vi skal lage visning av utlånsstatus i tjenesten.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Fylkesbibliotekenes bidrag til Biblioteksøk

Det er positivt for utviklingen av Biblioteksøk at fylkesbibliotekene fortsetter å inspirere og stimulere bibliotekene til å levere data til tjenesten. Noen fylkesbibliotek har allerede gjort dette, i litt ulike varianter, men med godt resultat.

Noen fylkesbibliotek har innhentet et felles tilbud på nødvendig programvare (OAI-PMH) fra biblioteksystemleverandørene.  Noen fylkesbibliotek har dekket en del av kostnadene til kjøp av programvaren. Noen fylkesbibliotek har sagt tydelig til bibliotekene i fylket at de ønsker at de skal bidra til Biblioteksøk, og noen har invitert til informasjonsmøter om Biblioteksøk med innleder fra Nasjonalbiblioteket

Vi ser at disse tiltakene har hatt tydelig effekt på leveransen til Biblioteksøk. I fylker der fylkesbiblioteket har inspirert og/eller bidratt økonomisk, har svært mange bibliotek levert data. For eksempel i Akershus der alle bibliotekene har levert, eller i Rogaland og Vestfold der bibliotek i henholdsvis 21 av 26 og 12 av 13 kommuner har levert data.

Status for leveransen fra folke- og fylkesbibliotek totalt sett er relativt god. 137 folke- og fylkesbibliotek har gjort data klar til innhøsting.  De fleste bibliotek i folkerike kommuner har levert. Det er bare ett bibliotek i kommuner med mer enn 50 000 innbyggere som mangler. I kommuner med innbyggertall mellom 20 000 og 50 000 har 31 av 36 bibliotek levert.  Det er få bibliotek i Trøndelag, i Nord-Norge og på Sørlandet som har levert.

Vi gjør for tiden noen mindre, men viktige forbedringer i Biblioteksøk, bl.a. en forbedring av reglene for sammenslåing av like titler og en liten puss av detaljer i søkegrensesnittet. Begge deler vil forbedre tjenesten. Endringene i selve søkegrensesnittet er allerede på plass, mens de nye reglene for deduplisering vil få effekt i løpet av en ukes tid.

Publisert i Biblioteksøk | 31 kommentarer

Oppgradering og ustabilitet

Vi gjør for tiden en oppgradering av dedupliseringsrutinene i Biblioteksøk. Nye regler legges inn og basen indekseres på nytt.  I den forbindelse vil tjensten være noe ustabil, og nede, i perioder de nærmeste dagene.

Publisert i Biblioteksøk | 26 kommentarer

Noen endringer i grensesnittet

Vi har gjort noen små endringer i søkegrensesnittet. Vi har gjort det mulig å avgrense søket bare til digitalt innhold, dvs. det som er tilgjengelig via Bokhylla. Fasettene, avkryssingsboksene i venstremargen, kan nå sorteres. Alfabetisk (ABC) eller slik at de med flest treff kommer øverst (123). Vi har også fått luket unna en del feilaktige språkkoder som tidligere hadde en tendens til å legge seg øverst.

ISBN vises nå i utvidet visning i trefflista, det er det mange som har etterspurt.

Vi har også begynt et arbeid med å få utlånsstatus inn i tjenesten. I første omgang viser vi hyllestatus for BIBSYS-bibliotek når boka (eller annet materiale) er tilgjengelig for utlån. Det samme skal etter hvert komme for andre bibliotek.

Publisert i Biblioteksøk | 29 kommentarer

Driftsstans 24. april

Vi gjør for tiden en oppgradering av maskinparken som kjører Biblioteksøk. I løpet de nærmeste dagene flytter vi tjenesten over på krafigere utstyr. Dette medfører en dritsstans etter kl 14:00 i dag, 24. april. Tjensten er opp igjen i morgen tidlig.

Publisert i Biblioteksøk | 69 kommentarer

Bibliotek som har levert data til Biblioteksøk

Tallene for leveranser til Biblioteksøk fortjener en oppdatering. Status er nå slik:

Folkebibliotek

131 bibliotek har levert. Vi mangler fortsatt 9 bibliotek som tidligere leverte til Sambok, men tilgjengjeld har vi fått med 97 nye bibliotek.

I Akershus har alle bibliotekene levert, 12 av 13 i Vestfold, 11 av 18 i Østfold, 15 av 22 i Hedmark, 10 av 18 i Telemark, 17 av 26 i Rogaland, 11 av 21 i Buskerud. I de andre fylkene er det færre, men de største bibliotekene er representert i alle fylker.

Fagbibliotek

Her er alle BIBSYS-bibliotekene med, tillegg har flere og flere bibliotek med andre biblioteksystem kommet med, tilsammen 147 fagbibliotek, av dem 27 med andre biblioteksystem enn BIBSYS.

Publisert i Biblioteksøk | 61 kommentarer

Opprydding i basen

Vi holder for tida på liten vedlikeholdsjobb i basen. Vi må slette data fra en del bibliotek av ulike grunner. I noen tilfeller er det data fra bibliotek som tidligere har levert pr FTP, og som nå har levert via OAI-PMH. I andre tilfeller er det andre feil i dataleveransen som har ført til slettingen.

Etter sletting, skal data høstes inn på nytt og ny runde med deduplisering kjøres. Totalt sett betyr dette at data fra en del bibliotek blir borte i en drøy ukes tid framover.

Publisert i Biblioteksøk | 29 kommentarer