Om Biblioteksøk

Samlet tilgang til samlingene i norske bibliotek

Biblioteksøk tilbyr én søkeinngang til samlingene i norske bibliotek, og åpner for lån. Tjenesten baserer seg på automatisk innhøsting og sammenslåing av katalogdata. Tjenesten skal utvikles videre.

Fjernlån mellom bibliotek, ikke lån for sluttbrukere

Denne første versjonen av Biblioteksøk skal betjene lån mellom bibliotek, den åpner ikke for at sluttbrukere skal kunne låne direkte. Personlige lånere må ta kontakt med sitt lokale bibliotek for å bestille lån. Etter planen skal senere versjoner av Biblioteksøk åpne for lån fra sluttbruker.

Bibliotek i Biblioteksøk

Biblioteksøk omfatter i utgangspunktet katalogdata fra omtrent de bibliotekene som tidligere var representert i Samkatalogen for bøker. Det vil si at de fleste største folke- og fylkesbibliotek er med. Men det er også kommet til mange nye bibliotek. De fleste fag- og forskningsbibliotek er med, bl.a. alle bibliotek som bruker biblioteksystemet BIBSYS. Noen bibliotek mangler. Nye bibliotek legges til fortløpende. Se oversikt over bibliotekene under.

Biblioteksøk lenker til bøker som er tilgjengelig i NBDigital.

Innhold

Biblioteksøk inneholder katalogdata fra norske bibliotek. Dvs. at Biblioteksøk dekker det som bibliotekene har, bøker, men også noter, video og lydopptak, osv. Noen materialtyper som artikler og gjenstander er filtrert bort.

Samkatalogen for periodika gir fortsatt den beste oversikten over bibliotekenes bestand av aviser, tidsskrift og annet periodisk materiale.

Funksjonalitet

Første versjon av Biblioteksøk tilbyr en enkel søkefunksjonalitet med avgrensningsmuligheter. Begge deler vil bli bygget ut i senere versjoner.

Det tilbys ikke et avansert søkegrensesnitt, men muligheten til å avgrense på fasetter (avkryssingsboksene i venstre marg) dekker stort sett dette behovet. Fasettene er alfabetisk ordnet, og kan ikke sorteres. Flere fasetter kan komme til senere.

Det er ikke mulig å avgrense søket til utvalgte bibliotek. Det mangler en generell URL til poster i tjenesten. Det er ikke mulig å logge inn i tjenesten, dermed tilbys det heller ingen form for personifisering eller mulighet til å bygge opp samlekurv og lignende.

Postene kan foreløpig ikke vises i MARC-format eller format tilpasset referansehåndteringsverktøy.

Utlånsstatus

Tjenesten viser hvilke bibliotek som eier en tittel, men ikke utlånsstatus, dvs. om boka er utlånt, står på hylla eller er reservert. Tjenesten har en lenke til eierbibliotekets katalogpost der alle opplysninger om utlånsstatus finnes. For noen bibliotek har dette ikke vært teknisk mulig å få til, i slike tilfeller går lenken bare til startsiden i bibliotekets katalog slik at en må søke tittelen opp på nytt. I senere versjoner skal utlånsstatus hentes inn i Biblioteksøk.

Sammenslåing av poster

Like titler i samme utgave skal være slått sammen til én tittel. All sammenslåing av titler gjøres maskinelt. Siden sammenslåingen foregår helt uten menneskelig inngripen eller vurdering, må kriteriene være strenge for å unngå at titler som ikke er de samme, slås sammen. Kriteriene for sammenslåing av titler er: forfatter, tittel, år, ISBN og materialtype.

En del feilkilder i dataene gjør at noen poster som burde har vært slått sammen, ikke blir det. Dette kan skyldes ulik registreringspraksis eller feil i postene. Det som er lett å vurdere som likt for et menneske, kan være umulig for en datamaskin. For eksempel legger noen bibliotek inn ”hurtiglån” eller lignende som en del av tittelen. Det gjør at programvaren oppfatter dette som en helt ny tittel.

Flerbindsverk

Det finnes flere, riktige, alternative måter å registrere flerbindsverkene på. Dette fører til at det blir vanskelig å slå sammen enkeltbind i flerbindsverk på en god måte. I denne omgang er det gjort lite for å slå sammen flerbindsverk, her må vi utforske mulighetene nærmere i senere versjoner.

Ulik registreringspraksis kan også få betydning for visningen.  I noen system registreres enkeltbind for seg og lenkes sammen med en overordnet post, slike enkeltbind har av og til svært intetsigende titler, for eksempel B. 1, eller ikke tittel i det hele tatt. I denne versjonen er ikke slike enkeltbind koblet med den overordnede posten. Oversikten over eierbibliotek kan være knyttet til enkeltbindene, og ikke til den overordnede posten. Dette kan gjøre det vanskelig å velge det bindet en ønsker å fjernlåne. Det vil kreve noe mer bearbeiding av grunnlagsdataene for å gi en god presentasjon av denne typen titler. Dette er ikke blitt prioritert i første versjon.

Folkebibliotek som har levert data

Akershus fylkesbibliotek (felles katalog med Skedsmo bibliotek)
Akershus universitetssykehus
Andebu bibliotek
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Asker bibliotek
Askøy bibliotek
Aurskog-Høland bibliotek
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Austevoll folkebibliotek
Bergen offentlige bibliotek
Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling
Berlevåg folkebibliotek
Betanien diakonale høgskole
Bioforsk Plantehelse
Bjerkreim bibliotek
Bodø bibliotek
Bokn folkebibliotek
Bærum bibliotek
Deichmanske bibliotek
Departementenes servicesenter. Fellesbiblioteket
Det teologiske menighetsfakultet
Diakonhjemmet Sykehus Medisinsk bibliotek
Drammen bibliotek
Dronning Mauds Minne. Høgskole for førskolelærerutdanning
Eidsberg bibliotek
Eidsvoll bibliotek
Enebakk bibliotek
Engerdal folkebibliotek
Etne bibliotek
Fet bibliotek
Finnmark fylkesbibliotek Avd. Vadsø/ Vadsø bibliotek
Finnmark fylkesbibliotek/ Hammerfest bibliotek
Fjell folkeboksamling
Flakstad folkebibliotek
Flesberg bibliotek
Flå bibliotek
Folldal bibliotek
Forsvarsmuseet. Biblioteket
Fredrikstad bibliotek
Frøya bibliotek
Fyresdal folkebibliotek
Førde bibliotek
Gaular folkebibliotek
Gjerdrum bibliotek
Glomdalsmuseet
Gol bibliotek
Grue bibliotek
Halden bibliotek
Hamar bibliotek
Handelshøyskolen BI
Haram folkebibliotek
Haraldsplass diakonale høgskole
Harstad bibliotek
Haugesund bibliotek
Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus. Medisinsk bibliotek
Helse Nordmøre og Romsdal HF. Molde sjukehus
Helsedirektoratet
Hemsedal bibliotek
Hjartdal  folkebibliotek
Hof bibliotek
Hol folkebibliotek
Hole bibliotek
Holtålen bibliotek
Horten bibliotek
Hurdal bibliotek
Hurum folkebibliotek
Husbanken
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen, Biblioteket Haukelandsbakken
Høgskolen i Bergen, Biblioteket Landås
Høgskolen i Bergen, Biblioteket Møllendal
Høgskolen i Bergen, Biblioteket Nordnes
Høgskolen i Bergen, Biblioteket Nygård
Høgskolen i Buskerud, Hønefoss
Høgskolen i Buskerud, Kongsberg
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Finnmark, Avdeling for helsefag
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark – Campus Elverum
Høgskolen i Hedmark – Campus Evenstad
Høgskolen i Hedmark – Campus Hamar
Høgskolen i Hedmark – Campus Rena
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Høgskolesenteret i Kristiansund
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Namsos
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Stjørdal
Høgskolen i Oslo, Arbeidsforkningsinstituttet
Høgskolen i Oslo, Læringssenteret P35
Høgskolen i Oslo, Læringssenteret P48
Høgskolen i Oslo, Læringssenteret PP
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for lærer- og tolkeutdanning
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. Trondheim økonomiske høgskole
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Kalvskinnet
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Studiested Ranheimsvegen
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Studiested Tunga
Høgskolen i Telemark, Bø
Høgskolen i Telemark, Notodden
Høgskolen i Telemark, Porsgrunn
Høgskolen i Telemark, Rauland
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad
Høgskolen i Østfold, Halden
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund, Haugesund
Høgskolen Stord/Haugesund, Stord
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fjøra
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fosshaugane
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sandane
Høgskulen i Volda
Høyskolen Diakonova
Hå folkebibliotek
Institutt for energiteknikk
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Ivar Aasen-tunet
Jernbaneverket
Jondal bibliotek
Justis- og politidepartementet
Jødisk museum
Jølster bibliotek
Karmøy folkebibliotek
Klepp bibliotek
Kompetansesentrene Bredtvet og Torshov
Kongsberg bibliotek
Kongsvinger bibliotek
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kristiansand folkebibliotek
Kunsthøgskolen i Oslo
Kviteseid folkebibliotek
Kvitsøy bibliotek
Lardal bibliotek
Larvik bibliotek
Levanger bibliotek
Lier bibliotek
Lillegården kompetansesenter
Lillehammer bibliotek
Lovisenberg diakonale høgskole
Lund folkebibliotek
Lørenskog bibliotek
Luftkrigsskolen Biblioteket
Maihaugen
Markedshøyskolen Campus Kristiania
Misjonshøgskolen
Moss bibliotek
Museum Stavanger Biblioteket
Møller-Trøndelag kompetansesenter
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Nannestad bibliotek
Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket
Nasjonalbiblioteket Seksjon Biblioteket, Utlånet
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Biblioteket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Naustdal bibliotek
Nedre Eiker bibliotek
Nes folkebibliotek
Nesodden folkebibliotek
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NINA bibliotekst
Nissedal folkebibliotek
Nittedal bibliotek
NLA Høgskolen Breistein. Biblioteket
NLA Høgskolen Sandviken. Biblioteket
Nofima Mat
Nordland fylkesbibliotek Avd. Narvik
Nordland fylkesbibliotek Avd. Rana
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nore og Uvdal bibliotek
Norges Bank
Norges forskningsråd Biblioteket
Norges handelshøyskole Biblioteket
Norges idrettshøgskole
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges veterinærhøgskole
Norsk barnebokinstitutt Biblioteket
Norsk folkemuseum
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning – NIVA
Norsk luftfartsmuseum
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Norsk maritimt museum
Norsk oljemuseum
Norsk Polarinstitutt
Norsk rikskringkasting
Norsk Skogmuseum
Norsk skogfinsk museum
Norsk Teknisk Museum
Norsk treteknisk institutt Biblioteket
Notodden bibliotek
NTNU Universitetsbiblioteket Biblioteket Dragvoll
NTNU Universitetsbiblioteket Biblioteket for arkitektur/bygg/design
NTNU Universitetsbiblioteket Biblioteket for marin teknikk
NTNU Universitetsbiblioteket Biblioteket Valgrinda
NTNU Universitetsbiblioteket Biblioteket ved Kunstakademiet
NTNU Universitetsbiblioteket Dorabiblioteket
NTNU Universitetsbiblioteket Gunnerusbiblioteket
NTNU Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
NTNU Universitetsbiblioteket Musikkbiblioteket
NTNU Universitetsbiblioteket Realfagbiblioteket
NTNU Universitetsbiblioteket Teknologibiblioteket
Oppegård bibliotek
Oppland fylkesbibliotek
Oslo universitetssykehus HF Aker sykehus Medisinsk bibliotek
Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet Medisinsk bibliotek
Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Medisinsk bibliotek
Oslo universitetssykehus, Aker Klinikk psykisk helse & avhengighet Fagbiblioteket Gaustad
Patentstyret Marked og Informasjon
Politihøgskolen
Porsgrunn bibliotek
Randaberg folkebibliotek
RBUP Øst og Sør
Re bibliotek
Rendalen bibliotek
Rennesøy folkebibliotek
Riksantikvaren
Riksrevisjonen, biblioteket
Rindal folkebibliotek
Ringsaker bibliotek, Brumunddal Hovedbiblioteket
Rælingen bibliotek
Røyken bibliotek
Råde bibliotek
Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek
Samisk høgskole
Sande bibliotek
Sandefjord bibliotek
Sandnes bibliotek
Sarpsborg bibliotek
Seljord folkeboksamling
Seljord folkeboksamling – Flatdal filial
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
SINTEF Biblioteket
SINTEF Byggforsk Dokumentasjonssenteret
SINTEF Energi AS Biblioteket
SINTEF Helse Teknobyen – Biblioteket
Ski bibliotek
Skiptvet bibliotek
Skånland folkebibliotek

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Sogndal bibliotek
Sokndal bibliotek
Sola bibliotek
Stange bibliotek
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Statens helsetilsyn
Statens institutt for forbruksforskning
Statens strålevern Biblioteket
Statistisk sentralbyrå Bibliotek og informasjonssenter
Statped Vest
Stavanger bibliotek og kulturhus
Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk bibliotek
Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk bibliotek Avdelingsbiblioteket psykiatri
Stor-Elvdal bibliotek
Stortingsbiblioteket
Sund folkebibliotek
Surnadal folkebibliotek
Svelvik folkebibliotek
Sørlandet sykehus HF Medisinsk fag- og forskningsbibliotek
Sørlandet sykehus HF Medisinsk fag- og forskningsbibliotek
Sørum bibliotek
Telemarksbiblioteket
Time bibliotek
Tokke bibliotek
Tromsø bibliotek og byarkiv
Trysil folkebibliotek
Tysnes folkebibliotek
Tysvær folkebibliotek
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
UBO. Det juridiske fakultetsbibliotek Biblioteket ved Institutt for offentlig rett
UBO. Det juridiske fakultetsbibliotek Biblioteket ved Institutt for offentlig rett
UBO. Det juridiske fakultetsbibliotek Biblioteket ved Senter for europarett
UBO. Det juridiske fakultetsbibliotek Biblioteket ved Senter for rettsinformatikk
UBO. Det juridiske fakultetsbibliotek Institutt for privatrett, Biblioteket
UBO. Det juridiske fakultetsbibliotek Nordisk institutt for sjørett Biblioteket
UBO. Det juridiske fakultetsbibliotek Rettshistorisk samling
UiO : Universitetsbiblioteket HumSam-biblioteket
UiO : Universitetsbiblioteket Juridisk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Juridisk bibliotek. Læringssenteret
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek
UiO : Universitetsbiblioteket Medisinsk bibliotek. Odontologi
Ullensaker bibliotek
Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap Hovedbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Agder – Kristiansand
Universitetsbiblioteket i Agder Grimstad
Universitetsbiblioteket i Bergen Avd. for Spesialsamlinger
Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotek for juridiske fag
Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotek for medisinske fag
Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotek for odontologiske fag
Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotek for psykologi, utdanning og helse
Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotek for realfag
Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotek for samfunnsvitenskap
Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk Avd. Griegakademiet
Universitetsbiblioteket i Bergen Biblioteket for humaniora
Universitetsbiblioteket i Nordland
Universitetsbiblioteket i Stavanger Bjergsted
Universitetsbiblioteket i Stavanger Ullandhaug
Universitetsbiblioteket i Tromsø Biologi- og geologibiblioteket
Universitetsbiblioteket i Tromsø Fysikkbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Tromsø Ingeniørfag- og samtidskunstbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Tromsø Kultur- og samfunnsfagsbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Tromsø Lærerutdanningsbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Tromsø Museumsbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Tromsø Musikkbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Tromsø Natur- og helsebiblioteket
Universitetsbiblioteket i Tromsø Psykologi- og jusbiblioteket
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vegdirektoratet
Vest-Telemark museum
Vestre Viken HF – Bærum sykehus, medisinsk bibliotek
Vestre Viken HF – Drammen sykehus, medisinsk bibliotek
Vestre Viken HF, Psykiatrisk avd. Blakstad, fagbiblioteket
Vik folkebibliotek
Vindafjord bibliotek
Vinje folkebibliotek
Vågan bibliotek
Westerdals School of Communication
Øvre Eiker bibliotek
Øygarden bibliotek
Ål bibliotek
Ålesund bibliotek
Åmot folkebibliotek
Ås bibliotek

Det er stengt for kommentarer.