Om Biblioteksøk

Samlet tilgang til samlingene i norske bibliotek

Biblioteksøk tilbyr én søkeinngang til samlingene i norske bibliotek, og åpner for lån. Tjenesten baserer seg på automatisk innhøsting og sammenslåing av katalogdata. Tjenesten skal utvikles videre.

Fjernlån mellom bibliotek, ikke lån for sluttbrukere

Denne første versjonen av Biblioteksøk skal betjene lån mellom bibliotek, den åpner ikke for at sluttbrukere skal kunne låne direkte. Personlige lånere må ta kontakt med sitt lokale bibliotek for å bestille lån. Etter planen skal senere versjoner av Biblioteksøk åpne for lån fra sluttbruker.

Bibliotek i Biblioteksøk

Biblioteksøk omfatter i utgangspunktet katalogdata fra omtrent de bibliotekene som tidligere var representert i Samkatalogen for bøker. Det vil si at de fleste største folke- og fylkesbibliotek er med. Men det er også kommet til mange nye bibliotek. De fleste fag- og forskningsbibliotek er med, bl.a. alle bibliotek som bruker biblioteksystemet BIBSYS. Noen bibliotek mangler. Nye bibliotek legges til fortløpende. Se oversikt over bibliotekene under.

Biblioteksøk lenker til bøker som er tilgjengelig i NBDigital.

Innhold

Biblioteksøk inneholder katalogdata fra norske bibliotek. Dvs. at Biblioteksøk dekker det som bibliotekene har, bøker, men også noter, video og lydopptak, osv. Noen materialtyper som artikler og gjenstander er filtrert bort.

Samkatalogen for periodika gir fortsatt den beste oversikten over bibliotekenes bestand av aviser, tidsskrift og annet periodisk materiale.

Funksjonalitet

Første versjon av Biblioteksøk tilbyr en enkel søkefunksjonalitet med avgrensningsmuligheter. Begge deler vil bli bygget ut i senere versjoner.

Det tilbys ikke et avansert søkegrensesnitt, men muligheten til å avgrense på fasetter (avkryssingsboksene i venstre marg) dekker stort sett dette behovet. Fasettene er alfabetisk ordnet, og kan ikke sorteres. Flere fasetter kan komme til senere.

Det er ikke mulig å avgrense søket til utvalgte bibliotek. Det mangler en generell URL til poster i tjenesten. Det er ikke mulig å logge inn i tjenesten, dermed tilbys det heller ingen form for personifisering eller mulighet til å bygge opp samlekurv og lignende.

Postene kan foreløpig ikke vises i MARC-format eller format tilpasset referansehåndteringsverktøy.

Utlånsstatus

Tjenesten viser hvilke bibliotek som eier en tittel, men ikke utlånsstatus, dvs. om boka er utlånt, står på hylla eller er reservert. Tjenesten har en lenke til eierbibliotekets katalogpost der alle opplysninger om utlånsstatus finnes. For noen bibliotek har dette ikke vært teknisk mulig å få til, i slike tilfeller går lenken bare til startsiden i bibliotekets katalog slik at en må søke tittelen opp på nytt. I senere versjoner skal utlånsstatus hentes inn i Biblioteksøk.

Sammenslåing av poster

Like titler i samme utgave skal være slått sammen til én tittel. All sammenslåing av titler gjøres maskinelt. Siden sammenslåingen foregår helt uten menneskelig inngripen eller vurdering, må kriteriene være strenge for å unngå at titler som ikke er de samme, slås sammen. Kriteriene for sammenslåing av titler er: forfatter, tittel, år, ISBN og materialtype.

En del feilkilder i dataene gjør at noen poster som burde har vært slått sammen, ikke blir det. Dette kan skyldes ulik registreringspraksis eller feil i postene. Det som er lett å vurdere som likt for et menneske, kan være umulig for en datamaskin. For eksempel legger noen bibliotek inn ”hurtiglån” eller lignende som en del av tittelen. Det gjør at programvaren oppfatter dette som en helt ny tittel.

Flerbindsverk

Det finnes flere, riktige, alternative måter å registrere flerbindsverkene på. Dette fører til at det blir vanskelig å slå sammen enkeltbind i flerbindsverk på en god måte. I denne omgang er det gjort lite for å slå sammen flerbindsverk, her må vi utforske mulighetene nærmere i senere versjoner.

Ulik registreringspraksis kan også få betydning for visningen.  I noen system registreres enkeltbind for seg og lenkes sammen med en overordnet post, slike enkeltbind har av og til svært intetsigende titler, for eksempel B. 1, eller ikke tittel i det hele tatt. I denne versjonen er ikke slike enkeltbind koblet med den overordnede posten. Oversikten over eierbibliotek kan være knyttet til enkeltbindene, og ikke til den overordnede posten. Dette kan gjøre det vanskelig å velge det bindet en ønsker å fjernlåne. Det vil kreve noe mer bearbeiding av grunnlagsdataene for å gi en god presentasjon av denne typen titler. Dette er ikke blitt prioritert i første versjon.

Bibliotek som har levert data:

Folkebibliotek

Østfold
Fredrikstad bibliotek
Sarpsborg bibliotek
Moss bibliotek
Halden bibliotek
Rygge bibliotek
Eidsberg bibliotek
Råde bibliotek
Hobøl bibliotek
Skiptvet bibliotek
Marker folkebibliotek
Aremark Folkebibliotek
Rømskog bibliotek
Akershus
Bærum bibliotek
Asker bibliotek
Skedsmo bibliotek
Lørenskog bibliotek
Ullensaker bibliotek
Ski bibliotek
Oppegård bibliotek
Nittedal bibliotek
Eidsvoll bibliotek
Nes bibliotek
Nesodden bibliotek
Ås bibliotek
Rælingen bibliotek
Sørum bibliotek
Frogn bibliotek
Vestby bibliotek
Aurskog-Høland bibliotek
Nannestad folkebibliotek
Fet folkebibliotek
Enebakk bibliotek
Gjerdrum folkebibliotek
Hurdal bibliotek
Oslo
Deichmanske bibliotek
Hedmark
Ringsaker bibliotek
Hamar bibliotek
Stange bibliotek
Kongsvinger bibliotek
Trysil folkebibliotek
Tynset bibliotek
Grue folkebibliotek
Åmot folkebibliotek
Stor-Elvdal bibliotek
Alvdal bibliotek
Os bibliotek “Bjørnsons Minde”
Rendalen bibliotek
Tolga folkebibliotek
Folldal bibliotek
Engerdal folkebibliotek
Oppland
Gjøvik bibliotek
Lillehammer bibliotek
Buskerud
Drammen bibliotek
Kongsberg bibliotek
Lier bibliotek
Nedre Eiker bibliotek
Røyken bibliotek
Øvre Eiker bibliotek
Modum bibliotek
Hurum folkebibliotek
Hole folkebibliotek
Ål bibliotek
Gol bibliotek
Hol folkebibliotek
Nes folkebibliotek
Flesberg bibliotek
Nore og Uvdal bibliotek
Hemsedal folkebibliotek
Flå folkebibliotek
Vestfold
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Sandefjord bibliotek
Larvik bibliotek
Horten bibliotek
Stokke bibliotek
Holmestrand bibliotek
Re bibliotek
Sande folkebibliotek
Svelvik folkebibliotek
Andebu bibliotek
Tjøme folkebibliotek
Hof folkebibliotek
Lardal folkebibliotek
Telemark
Porsgrunn bibliotek
Notodden bibliotek
Nome folkebibliotek/
Telemarksbiblioteket
Vinje folkebibliotek
Seljord folkeboksamling
Kviteseid folkebibliotek
Tokke bibliotek
Hjartdal folkebibliotek, Sauland
Nissedal folkebibliotek
Fyresdal folkebibliotek
Aust-Agder
Arendal bibliotek
Grimstad bibliotek
Lillesand folkebibliotek
Risør bibliotek
Froland folkebibliotek
Birkenes folkebibliotek
Gjerstad folkebibliotek
Vegårshei folkebibliotek
Åmli bibliotek
Valle folkebibliotek
Bygland folkebibliotek
Bykle folkebibliotek

Evje og Hornnes bibliotek

Vest-Agder
Kristiansand folkebibliotek
Rogaland
Stavanger bibliotek
Sandnes bibliotek
Karmøy folkebibliotek
Haugesund folkebibliotek
Sola folkebibliotek
Klepp bibliotek
Hå folkebibliotek
Time bibliotek
Strand bibliotek
Gjesdal folkebibliotek
Randaberg folkebibliotek
Tysvær folkebibliotek
Vindafjord bibliotek
Sauda folkebibliotek
Rennesøy folkebibliotek
Suldal folkebibliotek
Sokndal folkebibliotek
Lund folkebibliotek
Finnøy folkebibliotek
Hjelmeland bibliotek
Bjerkreim folkebibliotek
Forsand bibliotek
Bokn folkebibliotek
Kvitsøy folkebibliotek
Utsira folkebibliotek
Hordaland
Bergen offentlige bibliotek
Askøy folkebibliotek
Fjell folkeboksamling
Sund folkebibliotek
Austevoll folkebibliotek
Øygarden bibliotek
Etne bibliotek
Tysnes folkebibliotek
Jondal folkeboksamling
Sogn og Fjordane
Førde bibliotek
Sogndal bibliotek
Jølster bibliotek
Gaular folkebibliotek
Vik folkebibliotek
Naustdal bibliotek
Møre og Romsdal
Ålesund bibliotek
Haram folkebibliotek
Surnadal folkebibliotek
Rindal folkebibliotek
Sør-Trøndelag
Trondheim folkebibliotek
Frøya bibliotek
Holtålen folkebibliotek
Nord-Trøndelag
Steinkjer bibliotek
Nordland
Bodø bibliotek
Rana bibliotek
Narvik bibliotek
Vågan bibliotek
Bø folkebibliotek
Troms
Tromsø bibliotek og byarkiv
Harstad bibliotek
Finnmark
Hammerfest bibliotek
Vadsø bibliotek
Berlevåg folkebibliotek

Fagbibliotek

Universitetsbibliotek
NTNU Universitetsbiblioteket
Universitetet i Agder. Universitetsbiblioteket
Universitetet i Nordland
Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap
Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetsbiblioteket i Oslo
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Biblioteket
Vitenskapelige høgskoler
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Biblioteket
Det teologiske menighetsfakultet Biblioteket
Handelshøyskolen BI
Kunsthøgskolen i Oslo, Biblioteket
Misjonshøgskolen. Biblioteket
Norges Handelshøyskole. Biblioteket
Norges idrettshøgskole. Biblioteket
Norges musikkhøgskole Biblioteket
Norges veterinærhøgskoles bibliotek
Høgskoler
Høgskolen i Bergen. Biblioteket
Høgskolen i Buskerud, Biblioteket
Høgskolen i Finnmark. Biblioteket
Høgskolen i Gjøvik Biblioteket
Høgskolen i Harstad, biblioteket
Høgskolen i Hedmark. Høgskolebiblioteket. Høgskoleadministrasjonen
Høgskolen i Lillehammer – Biblioteket
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk,  Biblioteket
Høgskolen i Narvik Biblioteket
Høgskolen i Nesna – biblioteket
Høgskolen i Nord-Trøndelag Administrasjonen Hovedbibliotekar
Høgskolen i Oslo og Akershus. Læringssenteret
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Bibliotektjenesten
Høgskolen i Telemark Bibliotekets hovedadministrasjon
Høgskolen i Vestfold – Biblioteket
Høgskolen i Østfold Hovedbibliotekaren Fellesadministrasjonen
Høgskolen i Ålesund Biblioteket
Høgskolen Stord/Haugesund, Bibliotektjenesten
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Bibliotektenesta
Høgskulen i Volda Biblioteket
Sámi allaskuvla. Biblioteket – Samisk høgskole. Girjerájus
Forsvarets høgskoles bibliotek
Krigsskolen. Biblioteket
Luftkrigsskolen. Biblioteket
Politihøgskolen Biblioteket
Sjøkrigsskolen Biblioteket
Andre offentlige spesialbibliotek
Departementenes servicesenter Fellesbiblioteket
Fiskeridirektoratet. Biblioteket
Forsvarsmuseets bibliotek
Norsk teknisk museum. Biblioteket
Patentstyret. Kundesenter
Riksarkivet. Biblioteket
Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter
Universitetet i Oslo Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Biblioteket
Vegdirektoratet. Biblioteket
Vestlandske Kunstindustrimuseum Biblioteket
Betanien diakonale høgskole, Biblioteket
Biblioteket ved kompetansesentrene Bredtvet og Torshov
Bioforsk Plantehelse, Biblioteket
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Biblioteket
Fiskeri- og kystdepartementet. Biblioteket
Forsvarets forskningsinstitutt Biblioteket
Norsk Skogmuseum. Biblioteket
Hedmark fylkesmuseum, avd. Glomdalsmuseet. Biblioteket
Helsedirektoratet. Biblioteket
HL-senteret, Dokumentasjonsavdelingen
Husbanken, biblioteket
Institutt for energiteknikk Biblioteket
Jernbaneverket Biblioteket
Justis- og politidepartementet. Biblioteket
Miljødirektoratet. Biblioteket
Konkurransetilsynet. Biblioteket
Kriminalomsorgens utdanningssenters bibliotek
Lillegården kompetansesenter. Biblioteket Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Sosiale og emosjonelle vansker
Maihaugen. Biblioteket
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket
Museum Stavanger, Biblioteket
Møller kompetansesenter. Statlig spesialpedagogisk senter for hørselshemmede. Biblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Biblioteket
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Biblioteket
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Norges Banks bibliotek
Norges forskningsråd Biblioteket
Norsk barnebokinstitutt. Biblioteket
Norsk Folkemuseums bibliotek
Norsk institutt for luftforskning (NILU) Biblioteket
Norsk institutt for naturforskning (NINA), Biblioteket
Norsk institutt for skog og landskap Biblioteket
Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Biblioteket
Norsk Luftfartsmuseums Bibliotek
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Studenttjenesten
Norsk Maritimt Museum. Biblioteket
Norsk Oljemuseum Biblioteket
Norsk Polarinstitutt. Biblioteket
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Biblioteket
Nynorsk kultursentrum, Biblioteket i Ivar Aasen-tunet
RBUP Øst og Sør
Riksantikvarens bibliotek
Riksrevisjonen. Biblioteket
Sámedikki girjerádju / Sametingets bibliotek
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Biblioteket
SINTEF Byggforsk, Dokumentasjonssenteret
SINTEF Helse Teknobyen – Biblioteket
SIRUS-biblioteket
Statens arbeidsmiljøinstitutt Biblioteket
Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Statens helsetilsyn Biblioteket
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Biblioteket
Statens strålevern, Biblioteket
Statped Vest Biblioteket
Statsarkivet i Bergen Biblioteket
Vest-Telemark musuem
Bibliotek ved helseinstitusjoner
Akershus Universitetssykehus HF, Medisinsk fag- og forskningsbibliotek
Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk bibliotek
Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk bibliotek Avdelingsbiblioteket psykiatri
Oslo universitetssykehus, Ullevål – Medisinsk bibliotek
Sørlandet sykehus HF Arendal Medisinsk bibliotek
Sørlandet sykehus HF Kristiansand Medisinsk bibliotek
Diakonhjemmet sykehus Medisinsk bibliotek
Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Medisinsk bibliotek
Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus Fagbiblioteket
NTNU – Østmarka sykehus Psykiatrisk fagbibliotek
Oslo universitetssykehus. Senter for psykisk helse, barn og ungdom. Fagbiblioteket BUP
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. Biblioteket
Sykehuset Telemark HF Fagbiblioteket
Sykehuset Østfold HF. Fagbiblioteket
Vestre Viken HF, Drammen sykehus – Medisinsk bibliotek
Vestre Viken HF,  Psykiatrisk avdeling Blakstad, Fagbiblioteket
Vestre Viken HF – Bærum sykehus, medisinsk bibliotek
Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet Medisinsk bibliotek
Andre private spesialbibliotek
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Nobelinstituttets bibliotek
Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, Biblioteket
Egede Instituttet. Biblioteket
Hvalfangstmuseets bibliotek c/o Sandefjord bibliotek
Institutt for fredsforskning (PRIO). Biblioteket
Institutt for Journalistikk Biblioteket
Campus Kristiania Bibliotek for marked, samfunn og kreativitet, avd. Oslo
Campus Kristiania Bibliotek for marked, samfunn og kreativitet, avd. Bergen
Norsk skogfinsk museum, Biblioteket
Norsk Treteknisk Institutt Biblioteket
SINTEF Biblioteket Fvn 1
SINTEF Energi AS Biblioteket
Jødisk museum. Biblioteket
Andre bibliotek
Atlantis Medisinske Høgskole Biblioteket Oslo
Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter
Diakonhjemmet Høgskole Rogaland, biblioteket
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning. Biblioteket
Haraldsplass diakonale høgskole Biblioteket
Høyskolen Diakonova – Biblioteket
Lovisenberg diakonale høgskole Biblioteket
NLA Høgskolen, Biblioteket
NLA Høgskolen. Biblioteket – Breistein
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. Biblioteket
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
Videregående skoler
Arendal videregående skole Barbu. Biblioteket

Arendal videregående skole Tyholmen. Biblioteket

Dahlske videregående skole. Biblioteket

Møglestu videregående skole. Biblioteket
Risør videregående skole. Studiesenteret

Sam Eyde videregående skole. Biblioteket

Det er stengt for kommentarer.