Om Biblioteksøk

Samlet tilgang til samlingene i norske bibliotek

Biblioteksøk tilbyr én søkeinngang til samlingene i norske bibliotek, og åpner for lån. Tjenesten baserer seg på automatisk innhøsting og sammenslåing av katalogdata. Tjenesten skal utvikles videre.

Fjernlån mellom bibliotek, ikke lån for sluttbrukere

Denne første versjonen av Biblioteksøk skal betjene lån mellom bibliotek, den åpner ikke for at sluttbrukere skal kunne låne direkte. Personlige lånere må ta kontakt med sitt lokale bibliotek for å bestille lån. Etter planen skal senere versjoner av Biblioteksøk åpne for lån fra sluttbruker.

Bibliotek i Biblioteksøk

Biblioteksøk omfatter i utgangspunktet katalogdata fra omtrent de bibliotekene som tidligere var representert i Samkatalogen for bøker. Det vil si at de fleste største folke- og fylkesbibliotek er med. Men det er også kommet til mange nye bibliotek. De fleste fag- og forskningsbibliotek er med, bl.a. alle bibliotek som bruker biblioteksystemet BIBSYS. Noen bibliotek mangler. Nye bibliotek legges til fortløpende. Se oversikt over bibliotekene under.

Biblioteksøk lenker til bøker som er tilgjengelig i NBDigital.

Innhold

Biblioteksøk inneholder katalogdata fra norske bibliotek. Dvs. at Biblioteksøk dekker det som bibliotekene har, bøker, men også noter, video og lydopptak, osv. Noen materialtyper som artikler og gjenstander er filtrert bort.

Samkatalogen for periodika gir fortsatt den beste oversikten over bibliotekenes bestand av aviser, tidsskrift og annet periodisk materiale.

Funksjonalitet

Første versjon av Biblioteksøk tilbyr en enkel søkefunksjonalitet med avgrensningsmuligheter. Begge deler vil bli bygget ut i senere versjoner.

Det tilbys ikke et avansert søkegrensesnitt, men muligheten til å avgrense på fasetter (avkryssingsboksene i venstre marg) dekker stort sett dette behovet. Fasettene er alfabetisk ordnet, og kan ikke sorteres. Flere fasetter kan komme til senere.

Det er ikke mulig å avgrense søket til utvalgte bibliotek. Det mangler en generell URL til poster i tjenesten. Det er ikke mulig å logge inn i tjenesten, dermed tilbys det heller ingen form for personifisering eller mulighet til å bygge opp samlekurv og lignende.

Postene kan foreløpig ikke vises i MARC-format eller format tilpasset referansehåndteringsverktøy.

Utlånsstatus

Tjenesten viser hvilke bibliotek som eier en tittel, men ikke utlånsstatus, dvs. om boka er utlånt, står på hylla eller er reservert. Tjenesten har en lenke til eierbibliotekets katalogpost der alle opplysninger om utlånsstatus finnes. For noen bibliotek har dette ikke vært teknisk mulig å få til, i slike tilfeller går lenken bare til startsiden i bibliotekets katalog slik at en må søke tittelen opp på nytt. I senere versjoner skal utlånsstatus hentes inn i Biblioteksøk.

Sammenslåing av poster

Like titler i samme utgave skal være slått sammen til én tittel. All sammenslåing av titler gjøres maskinelt. Siden sammenslåingen foregår helt uten menneskelig inngripen eller vurdering, må kriteriene være strenge for å unngå at titler som ikke er de samme, slås sammen. Kriteriene for sammenslåing av titler er: forfatter, tittel, år, ISBN og materialtype.

En del feilkilder i dataene gjør at noen poster som burde har vært slått sammen, ikke blir det. Dette kan skyldes ulik registreringspraksis eller feil i postene. Det som er lett å vurdere som likt for et menneske, kan være umulig for en datamaskin. For eksempel legger noen bibliotek inn ”hurtiglån” eller lignende som en del av tittelen. Det gjør at programvaren oppfatter dette som en helt ny tittel.

Flerbindsverk

Det finnes flere, riktige, alternative måter å registrere flerbindsverkene på. Dette fører til at det blir vanskelig å slå sammen enkeltbind i flerbindsverk på en god måte. I denne omgang er det gjort lite for å slå sammen flerbindsverk, her må vi utforske mulighetene nærmere i senere versjoner.

Ulik registreringspraksis kan også få betydning for visningen.  I noen system registreres enkeltbind for seg og lenkes sammen med en overordnet post, slike enkeltbind har av og til svært intetsigende titler, for eksempel B. 1, eller ikke tittel i det hele tatt. I denne versjonen er ikke slike enkeltbind koblet med den overordnede posten. Oversikten over eierbibliotek kan være knyttet til enkeltbindene, og ikke til den overordnede posten. Dette kan gjøre det vanskelig å velge det bindet en ønsker å fjernlåne. Det vil kreve noe mer bearbeiding av grunnlagsdataene for å gi en god presentasjon av denne typen titler. Dette er ikke blitt prioritert i første versjon.

Folkebibliotek som har levert data

Østfold

Fredrikstad bibliotek

Sarpsborg bibliotek

Moss bibliotek

Halden bibliotek

Rygge bibliotek

Eidsberg bibliotek

Råde bibliotek

Skiptvet bibliotek

Marker folkebibliotek

Aremark Folkebibliotek

Rømskog bibliotek

Akershus

Bærum bibliotek

Asker bibliotek

Skedsmo bibliotek

Lørenskog bibliotek

Ullensaker bibliotek

Ski bibliotek

Oppegård bibliotek

Nittedal bibliotek

Eidsvoll bibliotek

Nes bibliotek

Nesodden bibliotek

Ås bibliotek

Rælingen bibliotek

Sørum bibliotek

Frogn bibliotek

Vestby bibliotek

Aurskog-Høland bibliotek

Nannestad folkebibliotek

Fet folkebibliotek

Enebakk bibliotek

Gjerdrum folkebibliotek

Hurdal bibliotek

Oslo

Deichmanske bibliotek

Hedmark

Ringsaker bibliotek

Hamar bibliotek

Stange bibliotek

Kongsvinger bibliotek

Trysil folkebibliotek

Tynset bibliotek

Grue folkebibliotek

Åmot folkebibliotek

Stor-Elvdal bibliotek

Alvdal bibliotek

Os bibliotek “Bjørnsons Minde”

Rendalen bibliotek

Tolga folkebibliotek

Folldal bibliotek

Engerdal folkebibliotek

Oppland

Gjøvik bibliotek

Lillehammer bibliotek

Buskerud

Drammen bibliotek

Hemsedal bibliotek

Kongsberg bibliotek

Lier bibliotek

Nedre Eiker bibliotek

Røyken bibliotek

Øvre Eiker bibliotek

Modum bibliotek

Hurum folkebibliotek

Hole folkebibliotek

Flesberg bibliotek

Nore og Uvdal bibliotek

Ål bibliotek

Hol folkebibliotek

Gol bibliotek

Flå bibliotek

Nes bibliotek

Vestfold

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Sandefjord bibliotek

Larvik bibliotek

Horten bibliotek

Stokke bibliotek

Holmestrand bibliotek

Re bibliotek

Sande folkebibliotek

Svelvik folkebibliotek

Andebu bibliotek

Hof folkebibliotek

Lardal folkebibliotek

Telemark

Porsgrunn bibliotek

Notodden bibliotek

“Nome folkebibliotek/

Telemarksbiblioteket”

Vinje folkebibliotek

Seljord folkeboksamling

Kviteseid folkebibliotek

Tokke bibliotek

Hjartdal folkebibliotek, Sauland

Nissedal folkebibliotek

Fyresdal folkebibliotek

Aust-Agder

Arendal bibliotek

Vest-Agder

Kristiansand folkebibliotek

Rogaland

Stavanger bibliotek

Karmøy folkebibliotek

Haugesund folkebibliotek

Hå folkebibliotek

Strand bibliotek

Gjesdal folkebibliotek

Tysvær folkebibliotek

Vindafjord bibliotek

Sauda folkebibliotek

Rennesøy folkebibliotek

Suldal folkebibliotek

Finnøy folkebibliotek

Hjelmeland bibliotek

Bjerkreim folkebibliotek

Forsand bibliotek

Bokn folkebibliotek

Utsira folkebibliotek

Sokndal bibliotek

Kvitsøy bibliotek

Hordaland

Bergen offentlige bibliotek

Askøy folkebibliotek

Fjell folkeboksamling

Sund folkebibliotek

Austevoll folkebibliotek

Øygarden bibliotek

Etne bibliotek

Tysnes folkebibliotek

Jondal folkeboksamling

Sogn og Fjordane

Førde bibliotek

Sogndal bibliotek

Jølster bibliotek

Gaular folkebibliotek

Vik folkebibliotek

Naustdal bibliotek

Møre og Romsdal

Haram folkebibliotek

Surnadal folkebibliotek

Rindal folkebibliotek

Sør-Trøndelag

Trondheim folkebibliotek

Nord-Trøndelag

Steinkjer bibliotek

Nordland

Bodø bibliotek

Rana bibliotek

Narvik bibliotek

Troms

Tromsø bibliotek og byarkiv

Harstad bibliotek

Finnmark

Hammerfest bibliotek

Vadsø bibliotek

Berlevåg folkebibliotek

Fagbibliotek som har levert data

Universitetsbibliotek

NTNU Universitetsbiblioteket

Universitetet i Agder. Universitetsbiblioteket

Universitetet i Nordland

Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Universitetsbiblioteket i Tromsø

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Biblioteket

Vitenskapelige høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Biblioteket

Det teologiske menighetsfakultet Biblioteket

Handelshøyskolen BI

Kunsthøgskolen i Oslo, Biblioteket

Misjonshøgskolen. Biblioteket

Norges Handelshøyskole. Biblioteket

Norges idrettshøgskole. Biblioteket

Norges musikkhøgskole Biblioteket

Høgskoler

Høgskolen i Bergen. Biblioteket

Høgskolen i Buskerud, Biblioteket

Høgskolen i Finnmark. Biblioteket

Høgskolen i Gjøvik Biblioteket

Høgskolen i Harstad, biblioteket

Høgskolen i Hedmark. Høgskolebiblioteket. Høgskoleadministrasjonen

Høgskolen i Lillehammer – Biblioteket

Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk, Biblioteket

Høgskolen i Narvik Biblioteket

Høgskolen i Nesna – biblioteket

Høgskolen i Nord-Trøndelag Administrasjonen Hovedbibliotekar

Høgskolen i Oslo og Akershus. Læringssenteret

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Bibliotektjenesten

Høgskolen i Telemark Bibliotekets hovedadministrasjon

Høgskolen i Vestfold – Biblioteket

Høgskolen i Østfold Hovedbibliotekaren Fellesadministrasjonen

Høgskolen i Ålesund Biblioteket

Høgskolen Stord/Haugesund, Bibliotektjenesten

Høgskulen i Sogn og Fjordane, Bibliotektenesta

Høgskulen i Volda Biblioteket

Sámi allaskuvla. Biblioteket – Samisk høgskole. Girjerájus

Forsvarets høgskoles bibliotek

Krigsskolen. Biblioteket

Luftkrigsskolen. Biblioteket

Politihøgskolen Biblioteket

Sjøkrigsskolen Biblioteket

Andre offentlige spesialbibliotek

Departementenes servicesenter Fellesbiblioteket

Fiskeridirektoratet. Biblioteket

Forsvarsmuseets bibliotek

Norsk teknisk museum. Biblioteket

Patentstyret. Kundesenter

Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter

Universitetet i Oslo Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Biblioteket

Vegdirektoratet. Biblioteket

Vestlandske Kunstindustrimuseum Biblioteket

Betanien diakonale høgskole, Biblioteket

Biblioteket ved kompetansesentrene Bredtvet og Torshov

Bioforsk Plantehelse, Biblioteket

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Biblioteket

Fiskeri- og kystdepartementet. Biblioteket

Forsvarets forskningsinstitutt Biblioteket

Norsk Skogmuseum. Biblioteket

Hedmark fylkesmuseum, avd. Glomdalsmuseet. Biblioteket

Helsedirektoratet. Biblioteket

HL-senteret, Dokumentasjonsavdelingen

Husbanken, biblioteket

Institutt for energiteknikk Biblioteket

Jernbaneverket Biblioteket

Justis- og politidepartementet. Biblioteket

Miljødirektoratet. Biblioteket

Konkurransetilsynet. Biblioteket

Kriminalomsorgens utdanningssenters bibliotek

Lillegården kompetansesenter. Biblioteket Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Sosiale og emosjonelle vansker

Maihaugen. Biblioteket

Museum Stavanger, Biblioteket

Møller kompetansesenter. Statlig spesialpedagogisk senter for hørselshemmede. Biblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Biblioteket

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Biblioteket

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Norges Banks bibliotek

Norges forskningsråd Biblioteket

Norges vassdrags- og energidirektorat. Biblioteket

Norsk barnebokinstitutt. Biblioteket

Norsk Folkemuseums bibliotek

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Biblioteket

Norsk institutt for skog og landskap Biblioteket

Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Biblioteket

Norsk Luftfartsmuseums Bibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Studenttjenesten

Norsk Maritimt Museum. Biblioteket

Norsk Oljemuseum Biblioteket

Norsk Polarinstitutt. Biblioteket

Nynorsk kultursentrum, Biblioteket i Ivar Aasen-tunet

RBUP Øst og Sør

Riksantikvarens bibliotek

Riksrevisjonen. Biblioteket

Sámedikki girjerádju / Sametingets bibliotek

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Biblioteket

SINTEF Byggforsk, Dokumentasjonssenteret

SINTEF Helse Teknobyen – Biblioteket

SIRUS-biblioteket

Statens arbeidsmiljøinstitutt Biblioteket

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Statens helsetilsyn Biblioteket

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Biblioteket

Statens strålevern, Biblioteket

Statped Vest Biblioteket

Vest-Telemark musuem

Bibliotek ved helseinstitusjoner

Akershus Universitetssykehus HF, Medisinsk fag- og forskningsbibliotek

Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk bibliotek

Stavanger Universitetssjukehus Medisinsk bibliotek Avdelingsbiblioteket psykiatri

Oslo universitetssykehus, Ullevål – Medisinsk bibliotek

Sørlandet sykehus HF Arendal Medisinsk bibliotek

Sørlandet sykehus HF Kristiansand Medisinsk bibliotek

Diakonhjemmet sykehus Medisinsk bibliotek

Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Medisinsk bibliotek

Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus Fagbiblioteket

Oslo universitetssykehus. Senter for psykisk helse, barn og ungdom. Fagbiblioteket BUP

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. Biblioteket

Sykehuset Østfold HF. Fagbiblioteket

Vestre Viken HF, Drammen sykehus – Medisinsk bibliotek

Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Fagbiblioteket

Vestre Viken HF – Bærum sykehus, medisinsk bibliotek

Oslo universitetssykehus HF Aker sykehus Medisinsk bibliotek

Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet Medisinsk bibliotek

Oslo universitetssykehus, Aker Klinikk psykisk helse & avhengighet Fagbiblioteket Gaustad

Andre private spesialbibliotek

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Nobelinstituttets bibliotek

Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, Biblioteket

Egede Instituttet. Biblioteket

Hvalfangstmuseets bibliotek c/o Sandefjord bibliotek

Institutt for fredsforskning (PRIO). Biblioteket

Markedshøyskolen Campus Kristiania. Biblioteket

Norsk skogfinsk museum, Biblioteket

Norsk Treteknisk Institutt Biblioteket

SINTEF Biblioteket Fvn 1

SINTEF Energi AS Biblioteket

Jødisk museum. Biblioteket

Westerdals School of Communication

Andre bibliotek

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter

Diakonhjemmet Høgskole Rogaland, biblioteket

Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning. Biblioteket

Haraldsplass diakonale høgskole Biblioteket

Høyskolen Diakonova – Biblioteket

Lovisenberg diakonale høgskole Biblioteket

NLA Høgskolen, Biblioteket

NLA Høgskolen. Biblioteket – Breistein

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. Biblioteket

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket

Det er stengt for kommentarer.