Om Biblioteksøk

Samlet tilgang til samlingene i norske bibliotek

Biblioteksøk tilbyr én søkeinngang til samlingene i norske bibliotek, og åpner for lån. Tjenesten baserer seg på automatisk innhøsting og sammenslåing av katalogdata. Tjenesten skal utvikles videre.

Fjernlån mellom bibliotek, ikke lån for sluttbrukere

Denne første versjonen av Biblioteksøk skal betjene lån mellom bibliotek, den åpner ikke for at sluttbrukere skal kunne låne direkte. Personlige lånere må ta kontakt med sitt lokale bibliotek for å bestille lån. Etter planen skal senere versjoner av Biblioteksøk åpne for lån fra sluttbruker.

Bibliotek i Biblioteksøk

Biblioteksøk omfatter i utgangspunktet katalogdata fra omtrent de bibliotekene som tidligere var representert i Samkatalogen for bøker. Det vil si at de fleste største folke- og fylkesbibliotek er med. Men det er også kommet til mange nye bibliotek. De fleste fag- og forskningsbibliotek er med, bl.a. alle bibliotek som bruker biblioteksystemet BIBSYS. Noen bibliotek mangler. Nye bibliotek legges til fortløpende. Se oversikt over bibliotekene under.

Biblioteksøk lenker til bøker som er tilgjengelig i NBDigital.

Innhold

Biblioteksøk inneholder katalogdata fra norske bibliotek. Dvs. at Biblioteksøk dekker det som bibliotekene har, bøker, men også noter, video og lydopptak, osv. Noen materialtyper som artikler og gjenstander er filtrert bort.

Samkatalogen for periodika gir fortsatt den beste oversikten over bibliotekenes bestand av aviser, tidsskrift og annet periodisk materiale.

Funksjonalitet

Første versjon av Biblioteksøk tilbyr en enkel søkefunksjonalitet med avgrensningsmuligheter. Begge deler vil bli bygget ut i senere versjoner.

Det tilbys ikke et avansert søkegrensesnitt, men muligheten til å avgrense på fasetter (avkryssingsboksene i venstre marg) dekker stort sett dette behovet. Fasettene er alfabetisk ordnet, og kan ikke sorteres. Flere fasetter kan komme til senere.

Det er ikke mulig å avgrense søket til utvalgte bibliotek. Det mangler en generell URL til poster i tjenesten. Det er ikke mulig å logge inn i tjenesten, dermed tilbys det heller ingen form for personifisering eller mulighet til å bygge opp samlekurv og lignende.

Postene kan foreløpig ikke vises i MARC-format eller format tilpasset referansehåndteringsverktøy.

Utlånsstatus

Tjenesten viser hvilke bibliotek som eier en tittel, men ikke utlånsstatus, dvs. om boka er utlånt, står på hylla eller er reservert. Tjenesten har en lenke til eierbibliotekets katalogpost der alle opplysninger om utlånsstatus finnes. For noen bibliotek har dette ikke vært teknisk mulig å få til, i slike tilfeller går lenken bare til startsiden i bibliotekets katalog slik at en må søke tittelen opp på nytt. I senere versjoner skal utlånsstatus hentes inn i Biblioteksøk.

Sammenslåing av poster

Like titler i samme utgave skal være slått sammen til én tittel. All sammenslåing av titler gjøres maskinelt. Siden sammenslåingen foregår helt uten menneskelig inngripen eller vurdering, må kriteriene være strenge for å unngå at titler som ikke er de samme, slås sammen. Kriteriene for sammenslåing av titler er: forfatter, tittel, år, ISBN og materialtype.

En del feilkilder i dataene gjør at noen poster som burde har vært slått sammen, ikke blir det. Dette kan skyldes ulik registreringspraksis eller feil i postene. Det som er lett å vurdere som likt for et menneske, kan være umulig for en datamaskin. For eksempel legger noen bibliotek inn ”hurtiglån” eller lignende som en del av tittelen. Det gjør at programvaren oppfatter dette som en helt ny tittel.

Flerbindsverk

Det finnes flere, riktige, alternative måter å registrere flerbindsverkene på. Dette fører til at det blir vanskelig å slå sammen enkeltbind i flerbindsverk på en god måte. I denne omgang er det gjort lite for å slå sammen flerbindsverk, her må vi utforske mulighetene nærmere i senere versjoner.

Ulik registreringspraksis kan også få betydning for visningen.  I noen system registreres enkeltbind for seg og lenkes sammen med en overordnet post, slike enkeltbind har av og til svært intetsigende titler, for eksempel B. 1, eller ikke tittel i det hele tatt. I denne versjonen er ikke slike enkeltbind koblet med den overordnede posten. Oversikten over eierbibliotek kan være knyttet til enkeltbindene, og ikke til den overordnede posten. Dette kan gjøre det vanskelig å velge det bindet en ønsker å fjernlåne. Det vil kreve noe mer bearbeiding av grunnlagsdataene for å gi en god presentasjon av denne typen titler. Dette er ikke blitt prioritert i første versjon.

3 kommentarer til Om Biblioteksøk

 1. Jeg skal til å bruke LibraryThings.com til et mindre fagbibliotek for forening Kysten/Kytlaget-Viken
  Er det mulig å nå det nye bibliotekssøk via z39.50 slik vi kan katalogisere i Librarything via den nye portalen?
  Det er et stort ønske at vi også får med forsider – og evt omtaler på boka i denne omgangen også – om muligt?

  Niels Damgaard
  Redaktør for SBNING
  http://skolebibliotek.ning.com
  Skype: niels_oslo
  Tlf: +47 67 53 98 18
  niels.damgaard@gmail.com
  Snarøya

 2. Svein Arne Brygfjeld sier:

  Vel, vi har pr dato ikke Z39.50 på plass. Om det er et utbredt ønske er det naturligvis mulig å få på plass, men vi kunne nok kanskje ønske å fokusere på noe mer “moderne” protokoller.
  Når det gjelder det andre spørsmålet om forsider/omtaler er det jo slik at vi til en viss grad har digitaliserte forsider i NBdigital. Men ofte er omslaget (som har det som visuelt sett er interessant) ikke er scannet. NBdigital stiller seg naturligvis positiv til gjenbruk av det scannede materialet, men vi må kanskje gjøre noe vurderinger av opphavsretten ifht til dette.

  mvh
  /sab

 3. Vidar Lund sier:

  Det er openbert viktig med z39.50 – det er utruleg irriterande at bokhylla.no ikkje let seg hente inn i alle samsøka. Det er viktig at Nasjonalbiblioteket ikkje fungerer konkurransevridande, særleg så lenge det finst protokollar som blir aktivt brukte.