Innspill til utviklingen av Biblioteksøk

Fjernlånsgruppa for fylkesbibliotekansatte og NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet har kommet med gode innspill til utviklingen av Biblioteksøk, basert både på egne inntrykk og på innspill fra en del bibliotek.

Vi vil først gjerne takke for konstruktive innspill og si at vi er veldig glad for å få slike tilbakemeldinger. Deretter komme med noen kommentarer og si litt om utvikling som er gjort i løpet av våren og sommeren.

Rydding i dataene

I løpet av våren og sommeren i år har vi gjort et stykke ryddearbeid i Biblioteksøk. Vi har endret regelsettet for sammenslåing av poster og gjort noen mindre endringer i grensesnittet. «Forfatterhefteproblemet» skal være borte. Et søk på Jo Nesbø har nå bøkene han har skrevet først i trefflista. Det ligger fortsatt tre forfatterhefter der. Det kommer av at de er ulikt katalogisert og har ulike utgivelsesår, og det er som det må være.

Etter denne runden, ser vi at trefflistene er blitt bedre og antall dubletter er gått ned. Men det finnes fortsatt en god del dubletter, og noe er det vanskeligere å komme rundt pga. ulik katalogiseringspraksis. Vi må også passe oss for å slå sammen poster som ikke skal slås sammen

Vi venter også på en ny leveranse av data fra noen bibliotek som har manglet opplysning om materialtype i posten. Det fører nå til at noen lydbøker merkes feilaktig som bøker.

Søk

Lista fra fjernlånsgruppa inneholder mange gode innspill til forbedring av søkefunksjonalitet, de fleste av dem har vi allerede på lista for videreutvikling. Noe har vi allerede gjort. ISBN/ISMN og emneord er nå søkbare, det er blitt mulig å avgrense til digitaliserte bøker, og det er mulig å sortere innholdet i fasettene.

Ønsket om et avansert søk, er også kjent for oss, men ønsket om CCL-søk er nytt. Begge deler får vi se på og prioritere opp mot andre utviklingsbehov. En samlekurv står allerede på lista utviklingsønsker og vi får bekreftet ønsket om mulighet til geografisk avgrensning.

Eierbibliotek og utlånsstatus

Slik vi ser det, vil den viktigste forbedringen av Biblioteksøk være å få data om tilgjengelighet inn i tjenesten. Som en liten start viser vi nå tilgjengelighet for eksemplarene som kommer fra BIBSYS-bibliotek. Når vi har det på plass for de andre bibliotekene, skal vi også gjøre opplysningen om utlånt/ledig lettere å finne i grensesnittet – mange har kommentert at det ikke er så lett i dag.

Data fra mange bibliotek

På innholdssida er Biblioteksøk allerede på god vei til å bli det det skal være – et søk som dekker norske bibliotek under ett. Det er svært positivt at så mange bibliotek fra hele landet og i alle størrelser har levert data til Biblioteksøk, 138 folke- og fylkesbibliotek (i Vestfold og Akershus har alle levert) og 153 fagbibliotek.

Feilmeldinger og tilbakemeldinger

Begge deler tar vi gjerne i mot. Vi får allerede en del som hjelper oss til å se feil som vi ikke har oppdaget, eller bekrefter feil og mangler vi kjenner til. Vi vil gjerne at bibliotek som har levert data, tar stikkprøver for å se at data fra biblioteket er kommet med i tjenesten. Hvis man finner poster som helt mangler opplysninger om eierbibliotek, er det også greit å få høre om. Åpenbare mangler i sammenslåingen av poster, kan vi også tipses om, selv om vi i stor grad vet hvor skoen trykker her. Det vil også være fint å få konkrete innspill til mangelfull søkefunksjonalitet og på fordummende søkefunksjoner.

Vi er takknemlig for at både Fjernlånsgruppa for fylkesbibliotekansatte og NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet tilbyr seg å komme med innspill når det er behov. Vi vet at vi vil ha konkret behov for det blant annet når vi skal lage visning av utlånsstatus i tjenesten.

Dette innlegget ble publisert i Biblioteksøk. Bokmerk permalenken.

Legg igjen et svar

Din e-post vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>