Bibliotek som ikke er med i Biblioteksøk

Oversikt over folkebibliotek som ikke har gjort data tilgjengelig for høsting til Biblioteksøk (22.2.2017)

Listen er sortert etter fylke og biblioteksystem.

Buskerud Krødsherad bibliotek Mikromarc 3
Buskerud Sigdal folkebibliotek Mikromarc 3
Finnmark Lebesby bibliotek Bibliofil
Finnmark

Finnmark

Sør-Varanger bibliotek

Guovdageainnu álbmotgirjerájus – Kautokeino folkebibliotek

Mikromarc 3

Mikromarc 3

Finnmark Tana bibliotek / Deanu Girjerájus Mikromarc 3
Hedmark Eidskog folkebibliotek (Tyrielden) Mikromarc 3
Hedmark Løten folkebibliotek Mikromarc 3
Sør-Trøndelag Bjugn folkebibliotek Mikromarc 3
Sør-Trøndelag Snillfjord folkebibliotek Mikromarc 3
Sør-Trøndelag Ørland folkebibliotek Mikromarc 3
Østfold Hvaler folkebibliotek Bibliofil
Østfold Askim bibliotek Mikromarc 3
Østfold Spydeberg bibliotek Mikromarc 3

Ta kontakt med egen systemleverandør for å bestille nødvendig programvare (OAI-PMH) for å gjøre bibliotekets katalog klar til innhøsting. Se mer i tidligere innlegg på blobben og under Dataleveranser.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Innhøsting av nye bibliotek stopper

Nasjonalbiblioteket må dessverre stoppe innhøsting fra nye bibliotek til Biblioteksøk. Det har oppstått en feil i tjenesten som håndterer innhøstingen, og det er lite hensiktsmessig å bruke ressurser på feilretting når det er så kort tid til Nye biblioteksøk skal være på lufta. Ny versjon skal lanseres på nyåret 2017 (se forrige innlegg på bloggen).

Bibliotek-Systemer AS som jobber med utvikling av den nye tjenesten, høster inn data fra alle nye (og gamle) bibliotek til Nye biblioteksøk.  Informasjon om nye bibliotek som åpner for innhøsting via OAI-PMH, skal fortsatt sendes til Nasjonalbiblioteket. Informasjonen videresendes til Bibliotek-Systemer AS i utviklingsperioden.

Vi oppfordrer bibliotek som ennå ikke har åpnet katalogen for innhøsting, til å bruke tiden fram mot årsskiftet til å anskaffe den nødvendige programvaren.

Ta kontakt med egen leverandør av biblioteksystem for å få installert programvare for innhøsting (OAI-PMH). Denne programvaren sørger for at bibliografiske data fra biblioteket gjøres tilgjengelig for automatisk høsting. Når programvaren er satt opp, høstes data regelmessig inn også data om slettede poster, uten at biblioteket må foreta seg noe. Pris fås oppgitt av biblioteksystemleverandøren. BIBSYS sørger automatisk for at katalogdata fra alle BIBSYS-bibliotek gjøres tilgjengelig for innhøsting.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Gamle og nye Biblioteksøk

Fjernlånsfunksjonen i Biblioteksøk vil være deaktivert fram til en ny versjon er på plass. Bibliotek-Systemer AS jobber nå på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket med den nye versjon som også skal åpne for at sluttbrukere kan bestille. Arbeidet går framover etter planen, og forslaget til design ser spennende ut, så vi har de beste forhåpninger til at dette skal bli en god tjeneste.

Ny versjon av Biblioteksøk kommer på nyåret 2017. Nye Biblioteksøk vil inneholde monografier, altså bøker. I tillegg vil også andre fysiske former som lydbøker, film osv. være med. Biblioteksøk vil ikke inneholde artikler eller analytter.

Alle folkebibliotek, de fleste fagbibliotek (alle universiteter og høgskoler) og også mange videregående skoler vil være med i Biblioteksøk. Som en del av et nasjonalt biblioteksystem, skal folkebibliotekene delta i nasjonal infrastruktur for fjernlån. Det enkelte bibliotekets bidrag til en nasjonal infrastruktur er å stille samlingen til disposisjon for Biblioteksøk.

Alle kan benytte Biblioteksøk til søking. Lånere med Nasjonalt lånekort som benytter hentebibliotek som er tilknyttet Biblioteksøk, kan også bruke tjenesten til å bestille bøker.

Bibliotekarene vil kunne bruke Biblioteksøk som verktøy i fjernlånsarbeidet, såfremt biblioteket er en deltaker, dvs. leverer bibliografiske data til tjenesten.

Det er fortsatt mulig å se hva som finnes i det enkelte bibliotek, men vi anbefaler å bestille fjernlån via Oria (Bibsys-bibliotek) og Norgeslån i mellomtiden.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Fjernlån hos BIBSYS-bibliotekene stenger

BIBSYS-bibliotekene bytter biblioteksystem. I overgangsfasen er det ikke mulig å sende fjenlånsbestillinger. Bestillingsmuligheten åpnes igjen når BIBSYS-bibliotekene er klare til å ta i mot fjernlån igjen.

Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

Vedlikehold

Vi må gjøre vedlikeholdsarbeid på Biblioteksøk onsdag 15. april. Dette fører til at tjenesten er nede hele dagen.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Manglende visning av eierbibliotek

Vi har for tiden en feil i Biblioteksøk som fører til at eierbibliotekene ikke vises. Vi arbeider med å rette feilen, og beklager at tjenesten ikke fungerer som den skal.

Publisert i Biblioteksøk | 2 kommentarer

Testingen av piloten er kommet i gang

Vi er nå i gang med testing av Biblioteksøk-piloten som Biblitek-Systemer AS har utviklet på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket. Bibliotek i Akershus, Vestfold og Rogaland startet siste uka i januar opp. Først skal personalet i fylkesbibliotekene teste, deretter knytter de til seg flere bibliotek, og til slutt også sluttbrukere. Testfasen skal avsluttes i mai 2015.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Biblioteksøk v2

Bibliotek-systemer AS har nå levert første versjon av nye Biblioteksøk. Dette er et resultat av avtalen som Nasjonalbiblioteket inngikk med Bibliotek-Systemer tidligere i år om utvikling av neste generasjon Biblioteksøk.

Den nye tjenesten, til daglig omtalt som “piloten”,  håndterer sluttbrukerinitiert lån og tar hensyn til geografi og transportordninger når den bestemmer hvor boka skal bestilles.

Tre fylkesbibliotek, Akershus, Vestfold og Rogaland har sagt seg villige til å være testbibliotek, og de skal få slippe til med testing etter nyttår. Fram til jul, skal Bibliotek-systemer og Nasjonalbiblioteket gjøre en grunnleggende testing av selve programvaren  slik at pilotbibliotekene kan konsentrere seg om å teste ut bruken av tjenesten når de slipper til. I tillegg til fylkesbibliotekene selv, skal bibliotek og sluttbrukere i fylket delta i testingen på nyåret.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Nasjonalbiblioteket inngår samarbeidsavtale om videreutvikling av Biblioteksøk

Som resultat av en anbudskonkurranse tidligere i år har Nasjonalbiblioteket nå inngått en samarbeidsavtale med Bibliotek-Systemer AS om utvikling av en pilot for neste generasjon av Biblioteksøk. Avtalen er et skritt på veien til en bedre tjeneste.

Målet med piloten er at Biblioteksøk skal utvikles til å håndtere sluttbrukerinitiert lån og foreslå hvor boka raskest kan lånes fra. Det skal tas hensyn til geografi og transportordninger. I tillegg skal Biblioteksøk få samlekurv og gi låneren mulighet til å velge hvor boka skal hentes. Med innloggingsfunksjonen kan bibliotekene ha mulighet til å låne flere eksemplarer og selv ha innflytelse på hvor bestillingen sendes.

Testfasen

Avtalen med Biblioteks-Systemer er et skritt på veien mot en bedre tjeneste gjennom utvikling og testing. Nasjonalbiblioteket skal fortsette å ha ansvar for innhøsting av data fra bibliotekene, indeksering og deduplisering. Bibliotek-Systemer skal lage grensesnitt og utvikle løsninger for lån.

Til piloten er det invitert tre fylkesbibliotek; Vestfold, Rogaland og Akershus, som har sagt ja til å bli med på prosjektet, og både bibliotekarer og brukere skal involveres.

Testing vil omfatte både grensesnitt og lån. Fungerer grensesnittet, og kommer lån fram og tilbake? Nasjonalbiblioteket ser i utgangspunkt for seg en pilotfase på rundt seks måneder, en periode som også kan forlenges hvis det er behov for dette. Etter gjennomføring av testingen skal pilotfasen evalueres og videre utvikling besluttes.

Evalueringsfasen

I følge tidsplanen skal Bibliotek-Systemer levere en første versjon 15. november. Piloten skal testes ut i 3 fylker. Biblioteksøk skal først testes ut i liten skala med data fra bare pilotfylkene og Nasjonalbibliotekets Depotbibliotek, og det vil være bibliotekarer som tester. Når systemer fungerer vil man oppskalere med å ta inn data fra alle bibliotekene i Biblioteksøk og sluttbrukere vil bli invitert med på prosjektet som testpersoner.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Vedlikehold

Vi planlegger en oppgradering av backend-tjenester for Biblioteksøk mandag 30. juni fra kl 18:00. Det betyr i praksis at Biblioteksøk blir utilgjengelig ut over kveld. Tirsdag morgen skal det hele være i orden.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar