Fjernlån hos BIBSYS-bibliotekene stenger

BIBSYS-bibliotekene bytter biblioteksystem. I overgangsfasen er det ikke mulig å sende fjenlånsbestillinger. Bestillingsmuligheten åpnes igjen når BIBSYS-bibliotekene er klare til å ta i mot fjernlån igjen.

Publisert i Biblioteksøk | 1 kommentar

Vedlikehold

Vi må gjøre vedlikeholdsarbeid på Biblioteksøk onsdag 15. april. Dette fører til at tjenesten er nede hele dagen.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Manglende visning av eierbibliotek

Vi har for tiden en feil i Biblioteksøk som fører til at eierbibliotekene ikke vises. Vi arbeider med å rette feilen, og beklager at tjenesten ikke fungerer som den skal.

Publisert i Biblioteksøk | 2 kommentarer

Testingen av piloten er kommet i gang

Vi er nå i gang med testing av Biblioteksøk-piloten som Biblitek-Systemer AS har utviklet på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket. Bibliotek i Akershus, Vestfold og Rogaland startet siste uka i januar opp. Først skal personalet i fylkesbibliotekene teste, deretter knytter de til seg flere bibliotek, og til slutt også sluttbrukere. Testfasen skal avsluttes i mai 2015.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Biblioteksøk v2

Bibliotek-systemer AS har nå levert første versjon av nye Biblioteksøk. Dette er et resultat av avtalen som Nasjonalbiblioteket inngikk med Bibliotek-Systemer tidligere i år om utvikling av neste generasjon Biblioteksøk.

Den nye tjenesten, til daglig omtalt som “piloten”,  håndterer sluttbrukerinitiert lån og tar hensyn til geografi og transportordninger når den bestemmer hvor boka skal bestilles.

Tre fylkesbibliotek, Akershus, Vestfold og Rogaland har sagt seg villige til å være testbibliotek, og de skal få slippe til med testing etter nyttår. Fram til jul, skal Bibliotek-systemer og Nasjonalbiblioteket gjøre en grunnleggende testing av selve programvaren  slik at pilotbibliotekene kan konsentrere seg om å teste ut bruken av tjenesten når de slipper til. I tillegg til fylkesbibliotekene selv, skal bibliotek og sluttbrukere i fylket delta i testingen på nyåret.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Nasjonalbiblioteket inngår samarbeidsavtale om videreutvikling av Biblioteksøk

Som resultat av en anbudskonkurranse tidligere i år har Nasjonalbiblioteket nå inngått en samarbeidsavtale med Bibliotek-Systemer AS om utvikling av en pilot for neste generasjon av Biblioteksøk. Avtalen er et skritt på veien til en bedre tjeneste.

Målet med piloten er at Biblioteksøk skal utvikles til å håndtere sluttbrukerinitiert lån og foreslå hvor boka raskest kan lånes fra. Det skal tas hensyn til geografi og transportordninger. I tillegg skal Biblioteksøk få samlekurv og gi låneren mulighet til å velge hvor boka skal hentes. Med innloggingsfunksjonen kan bibliotekene ha mulighet til å låne flere eksemplarer og selv ha innflytelse på hvor bestillingen sendes.

Testfasen

Avtalen med Biblioteks-Systemer er et skritt på veien mot en bedre tjeneste gjennom utvikling og testing. Nasjonalbiblioteket skal fortsette å ha ansvar for innhøsting av data fra bibliotekene, indeksering og deduplisering. Bibliotek-Systemer skal lage grensesnitt og utvikle løsninger for lån.

Til piloten er det invitert tre fylkesbibliotek; Vestfold, Rogaland og Akershus, som har sagt ja til å bli med på prosjektet, og både bibliotekarer og brukere skal involveres.

Testing vil omfatte både grensesnitt og lån. Fungerer grensesnittet, og kommer lån fram og tilbake? Nasjonalbiblioteket ser i utgangspunkt for seg en pilotfase på rundt seks måneder, en periode som også kan forlenges hvis det er behov for dette. Etter gjennomføring av testingen skal pilotfasen evalueres og videre utvikling besluttes.

Evalueringsfasen

I følge tidsplanen skal Bibliotek-Systemer levere en første versjon 15. november. Piloten skal testes ut i 3 fylker. Biblioteksøk skal først testes ut i liten skala med data fra bare pilotfylkene og Nasjonalbibliotekets Depotbibliotek, og det vil være bibliotekarer som tester. Når systemer fungerer vil man oppskalere med å ta inn data fra alle bibliotekene i Biblioteksøk og sluttbrukere vil bli invitert med på prosjektet som testpersoner.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Vedlikehold

Vi planlegger en oppgradering av backend-tjenester for Biblioteksøk mandag 30. juni fra kl 18:00. Det betyr i praksis at Biblioteksøk blir utilgjengelig ut over kveld. Tirsdag morgen skal det hele være i orden.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Vedlikehold

Vi utfører på NBs netttjenester onsdag 07.05.2014 fra 16:00 til 24:00. Dette vil påvirke Biblioteksøk også, og tjenesten kan være ustabil i perioden.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Vedlikehold

Vi gjør en smule vedlikeholdsarbeid i Biblioteksøk i kveld, 20. januar. Dette fører til at tjenesten kan bli ned en liten periode.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar

Redirect til Biblioteksøk

Vi har lagt til en “redirect” (videresending) fra  http://www.nb.no/biblioteksøk og http://www.nb.no/biblioteksok slik at de leder til Biblioteksøk.

… for at det skal være enklere å finne Biblioteksøk på nettet.

Publisert i Biblioteksøk | Skriv en kommentar