NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Psykisk helse og rus : tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Utgiver: Norsk sykepleierforbund. Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
URL: https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/522031/Tidsskrift-for-Psykisk-Helse-og-Rus
Trykt Bibsys: 112149278
Samper: 1892-6509

Bemerkning:
Utgitt i samarbeid med tidsskriftet Sykepleien.
Før 2011 med tittel: Bivrost : medlemsblad

Emne:
331.88 - Fagforeninger : Arbeidsøkonomi  
362.2 - Psykisk helsevern  
610.73069 - Sykepleiere  
362.29 - Rusmisbruk 

Publikasjonstyper:
Fagforeningstidsskrift 
Løpende periodika