NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet
URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/Sok.html?epslanguage=NO%2cNO%2cNO&quicksearch=tekniske+beregningsutvalg
Trykt Bibsys: 951668781
Samper: 0809-4071

Emne:
352.14 - Kommunalforvaltning  
352.14 - Fylkesforvaltning  
352.4214 - Kommuneøkonomi : Offentlig administrasjon  

Publikasjonstyper:
Løpende periodika 
Offentlig informasjon