NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

KD-@ktuelt

Utgiver: Kunnskapsdepartementet
URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/tidsskrift_nyhetsbrev/Forsiden-KD-aktuelt2.html?id=465561&epslanguage=NO
Norper: 00026568

Emne:
353.8 - Utdanning : Offentlig administrasjon 
353.8 - Kunnskapsdepartementet (Norge)  

Publikasjonstyper:
Løpende periodika 
Offentlig informasjon