NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

NIFU STEPs nyhetsbrev

Utgiver: NIFU STEP
URL: http://ezinedirector.com/admin/publisher/archive/public/?fuseaction=a&e=7947555E0044047247

Bemerkning:
Delvis fortsettelse av: Innovista

Emne:
001.4 - Forskning  
378.0072 - Forskning : Høyere utdanning  
338.0072 - Forskning : Næringsøkonomi 

Publikasjonstyper:
Løpende periodika