NB Banner
Logo R°d nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt s°k     Avansert søk   Avansert s°k     Søkeveiledning  S°keveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

SpareKNIFen : informasjon fra Kristen-Norges innkj°psfellesskap

Utgiver: Kristen-Norges innkj°psfellesskap
URL: http://www.knif.no/?section=omoss&s=51
Trykt Bibsys: 000176680

Bemerkning:
Tidligere utgitt som Spareblusset

Emne:
658.72 - Innkj°p : Materialadministrasjon 

Publikasjonstyper:
L°pende periodika