NB Banner
Logo Rød nati
    logo
Forside   Forside     Enkelt søk   Enkelt søk     Avansert søk   Avansert søk     Søkeveiledning  Søkeveiledning     Tips oss  Tips oss     Om basen  Om basen
Nasjonalbiblioteket

Organet : medlemsblad for hjerte-lungetransplanterte

Utgiver: Foreningen for hjerte-lunge transplanterte
URL: http://www.lhl.no/no/Om-LHL/Interessegrupper/Transplantert---FHLT/Saker-FHLT/Medlemsbladet-Organet/
Trykt Bibsys: 922176027
Samper: 0804-1253

Emne:
362.19741 - Hjertetransplantasjoner : Sosialmedisin 
362.19754 - Lungetransplantasjoner : Sosialmedisin 

Publikasjonstyper:
Løpende periodika